Niet om te lachen – btw-behandeling van zonnepanelen en lachgas in het Belastingplan 2023

door John Gruson
Lachgas
Lachgas

Op 10 november heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2023. Het woord is nu aan de Eerste Kamer die medio december naar verwachting zal instemmen met de nieuwe wetgeving.

Zonnepanelen

Voor de btw is het grote nieuws dat er een btw-nultarief zal worden ingevoerd op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de nabijheid van woningen. Het kabinet maakt daarmee gebruik van de mogelijkheid die de Btw-richtlijn sinds 6 april 2022 biedt dit nultarief in te voeren, nadat het zelf deze wijziging had afgedwongen. Het kabinet streeft het doel na hiermee de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst te verminderen en investeringen in zonnepanelen te stimuleren. Of dit laatste gaat lukken is nog maar de vraag. Uit onderzoek door de Vereniging Eigen Huis blijkt dat vijf van de tien installateurs van zonnepanelen de prijzen voor consumenten zullen verhogen zodra het nultarief wordt doorgevoerd. Een zorgelijke situatie. Veel consumenten die geraakt worden door alsmaar stijgende energiekosten zullen hier zeker niet blij van worden.

Lachgas

Een ander btw-onderdeel uit het Belastingplan 2023 krijgt heel wat minder aandacht. Het kabinet stelt voor het algemene btw-tarief van 21% van toepassing te laten zijn op de levering van met lachgas gevulde patronen. Voor lachgas dat kwalificeert als geneesmiddel geldt een andere regel. Hierop blijft het verlaagde btw-tarief van toepassing. De bedoeling van deze maatregel is om de verkoop van de lachgaspatronen, voornamelijk aan jongeren, die het gebruiken als recreatief roesmiddel, te ontmoedigen.

Veelvuldig gebruik zorgt voor grote gezondheidsproblemen bij jongeren en heeft zelfs geleid tot gehele of gedeeltelijke dwarslaesie bij 64 jongeren in twee jaar tijd. Verder vonden er tussen 2019 en 2021 maar liefst 1.800 verkeersongevallen plaats, waarbij sprake was van lachgasgebruik. Het lachen vergaat je bij het lezen van deze data. Eerder nam het kabinet in een beleidsbesluit het standpunt in dat het algemene btw-tarief van toepassing was op de levering van dergelijke patronen, maar werd teruggefloten door de rechter die vond dat het verlaagde btw-tarief van toepassing moest blijven. Nu wil het kabinet het door haar wenselijk geachte situatie alsnog wettelijk verankeren door middel van zogeheten reparatiewetgeving. Op die manier worden lachgaspatronen duurder en zou dit jongeren die dit als roesmiddel gebruiken in de portemonnee raken. Vraag is of jongeren zich hier iets van zullen aantrekken. De vraag is dan ook of de btw een geschikt middel is om het onwenselijk gebruik tegen te gaan.

Softdrug

Het kabinet heeft inmiddels ook een andere route gevonden. Op 14 november maakte het kabinet bekend dat lachgas met ingang van 1 januari 2023 als softdrug zal worden beschouwd. Het wordt opgenomen in de Opiumwet zodat de import, verkoop en het bezit ervan wordt verboden. Dit lijkt meer zoden aan de dijk te kunnen zetten. Alleen leidt dit wel weer tot administratieve rompslomp voor ondernemers. Zowel als medische toepassing of als voedingsadditief blijft het gebruik van lachgas toegestaan, maar fabrikanten en groothandelaren moeten daarvoor wel een ontheffing aanvragen. Een stukje meer administratieve verplichtingen, maar laten we hopen dat de samenleving hiermee gebaat is.

Bekijk ook

Hoe zit het eigenlijk met jouw pensioen, en de btw?

Niet echt een vraag om aan studenten te stellen, dat snap ik natuurlijk ook wel. Toch is er de laatste jaren veel te doen over btw en pensioenfondsen.
Person stacking money

Rommelige autobelastingen

In de sfeer van de indirecte belastingen draait het vooral om de btw, de accijnzen en de invoerrechten.
Cars on the road

Zo moeder, zo dochter?

Ouders zouden hun eigen ambities niet te veel moeten projecteren op hun kinderen en zich niet onnodig veel met hen moeten identificeren..
A person braiding the hair of a child

Ticket to ride – de btw-behandeling van een city card

Mr.drs. John Gruson, wetenschappelijk docent indirecte belastingen, heeft een blog geschreven over de (toekomstige) btw-behandeling van city-cards.
Image of a tram

Opruimen in de btw

Een voorstel om groenten en fruit lager te belasten ofwel tegen 0% btw.
Apples in a wooden box

Het Europees Openbaar Ministerie: een nieuw strijdmiddel tegen btw-fraude

Tijdens de colleges komen de thema’s belastingontwijking en belastingfraude regelmatig aan bod.
Helicopter view of the city Rotterdam

Concerto 65 jaar, herstel van een systeemfout

De PS van Het Parool* van 27 november 2021 jl. opent met “65 jaar Concerto, zo’n elpee heeft vaak in vele levens gezeten”.
Hof van Justitie EU

BTW ondernemerschap commissarissen

Stel je bent belastingadviseur en je wordt vanwege je scherpe blik en kritische denkvermogen gevraagd
Image - Belastingdienst Envelop.jpg

Indirecte belastingen: meer dan alleen btw

De wereld van de indirecte belastingen lijkt zich bij velen binnen en buiten de fiscale wereld te beperken tot de btw...

‘De master Indirecte Belastingen: een aanrader voor studenten met interesse in economie en recht!’

Mijn naam is Carmen Noorlander, ik ben 22 jaar en student aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Gerelateerde opleiding
De masterspecialisatie Indirecte Belastingen richt zich op specifieke onderwerpen zoals verbruiksbelastingen in Europese context, douanerecht en milieubelasting

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen