Collegegeldvrij besturen

Students on campus Erasmus University Rotterdam

Voor wie?

Collegegeldvrij besturen is een éénmalige vrijstelling van het collegegeld tijdens het bestuursjaar die aangevraagd kan worden door voltijds bestuursleden van studentenverenigingen en de Universiteitsraad.

Twee opties Collegegeldvrij besturen

1. Collegegeldvrij besturen als ingeschreven student

 • Je schrijft je in voor een initiële opleiding aan de EUR;
 • Je zou wettelijk collegegeld moeten betalen hiervoor, maar door de regeling Collegegeldvrij besturen wordt het bedrag dat je moet betalen op 0 gezet;
 • Je doet afstand van het volgen van onderwijs/afleggen van examens/tentamens/ontvangen van begeleiding;
 • Je kan gebruik maken van het eventuele recht op studiefinanciering van DUO (want je bent wel ingeschreven als student).

2. Collegegeldvrij besturen voor niet-ingeschreven bestuurders

 • Je schrijft je niet in als student en hoeft daardoor ook geen collegegeld te betalen;
 • Je mag door het ondertekenen van een verklaring wel gebruik maken van de regeling Bestuursbeurzen studentenorganisaties, ondanks dat je geen student bent;
 • Enkel voor voltijds bestuurders van studentenverenigingen;
 • Je kan geen gebruik maken van je eventuele recht op studiefinanciering van DUO (want je bent dan geen student) en je kan dan uiteraard ook geen onderwijs volgen.

Collegegeldvrij besturen als ingeschreven student

Je komt in aanmerking voor collegegeldvrij besturen als ingeschreven student als je…

 1. ingeschreven staat voor een initiële opleiding aan de EUR waarvoor je het wettelijk collegegeld verschuldigd bent/zou zijn, en
 2. een bestuursbeurs ontvangt voor je bestuursfunctie bij een door het College van Bestuur aangewezen studentenorganisatie of de Universiteitsraad, en
 3. een voltijds bestuursfunctie bekleedt (1680 uur of 9 beursmaanden), in een door het College van Bestuur aangewezen studentenorganisatie/Universiteitsraad, en
 4. bereid bent om een verklaring te ondertekenen waarin je afstand doet van het volgen van onderwijs, het doen van tentamens, het afleggen van examens en het ontvangen van begeleiding bij studie- en onderzoeksactiviteiten aan de instelling of een andere bekostigde instelling tijdens het volledige collegejaar dat je in het bestuur plaatsneemt.

Aanvragen collegegeldvrij besturen als ingeschreven student

 1. Je schrijft je in Studielink in tot aan de betaling. Je geeft in Studielink aan dat je betaalt via de onderwijsinstelling i.p.v. via machtiging (je krijgt wel herinneringen dat je nog moet betalen);
 2. Je ontvangt via de studentenvereniging of de Universiteitsraad een aanmeldformulier (in augustus). Op dit aanmeldformulier staat duidelijk dat je eerst Studielink moet afronden door je (her)in te schrijven tot aan de betaling;
 3. Je vraagt voor uiterlijk 15 augustus van het desbetreffende studiejaar collegegeldvrij besturen aan door middel van het aanvraagformulier (digitaal inleveren bij secretariaat E&S);
 4. Met het aanvraagformulier verklaar je afstand te doen van het volgen van onderwijs/afleggen van tentamens/ontvangen van begeleiding;
 5. Formulier wordt ondertekend door student en door hoofd studentenadministratie;
 6. Aan het eind van het collegejaar wordt via Osiris gecontroleerd of de student zich heeft gehouden aan de voorwaarden. Zo niet: dan moet de student het collegegeld terugbetalen.

Collegegeldvrij besturen als niet-ingeschreven bestuurder

Je komt in aanmerking voor collegegeldvrij besturen als niet-ingeschreven bestuurder als je…

 1. een voltijds bestuursfunctie bekleedt (1680 uur of 9 beursmaanden), in een door het College van Bestuur aangewezen studentenorganisatie, en
 2. een bestuursbeurs ontvangt voor je bestuursfunctie bij een door het College van Bestuur aangewezen studentenorganisatie, en
 3. in het voorafgaande studiejaar als voltijdse student ingeschreven stond voor een opleiding aan de EUR, waarvoor je aan de EUR collegegeld verschuldigd was en waarvoor nog geen graad verleend, en
 4. een verklaring hebt ondertekend dat je voornemens is om je het volgende studiejaar weer in te schrijven als student bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Aanvragen collegegeldvrij besturen als niet-ingeschreven bestuurder

 1. Je ontvangt via de studentenvereniging of de Universiteitsraad een aanmeldformulier (in augustus). Met dit formulier verklaar je dat je de intentie hebt om je het volgende studiejaar (dat volgt op je bestuursjaar) weer in te schrijven aan de EUR;
 2. Het formulier wordt ondertekend door de student en door het hoofd Studentenadministratie;
 3. Je (her)schrijft je niet in als student maar mag wel gebruik maken van de regeling Profileringsfonds Bestuursbeurzen studentenorganisaties.
 4. Je schrijft je volgend collegejaar weer in als student aan de EUR.

Regeling Profileringsfonds

De informatie op deze webpagina valt onder het Profileringsfonds. De regeling van het Profileringsfonds voorziet in financiële tegemoetkoming voor studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden, bestuursbeurzen en fee waivers. De volledige regeling is beschikbaar op de website.

Voor meer informatie over collegegeldvrij besturen, neem dan contact op met het office van Education & Student Affairs of maak een afspraak met een studentendecaan.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen