Collegegeldtarieven 2023-2024

Halvering collegegeld

Eerstejaars betalen de helft van het collegegeld

Wettelijk collegegeldtarief
Het wettelijk collegegeld voor 2023-2024 bedraagt € 2.314,-. Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld, moet je aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Je hebt een EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, of je voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.45a, lid 1(b) van de WHW; Om uit te zoeken of je aan de nationaliteitsvereiste voldoet, kan je gebruik maken van de website van DUO. Naast deze voorwaarde moet je ook voldoen aan:
  2. Je hebt na 31 augustus 1991 geen gelijkwaardige graad behaald aan een Nederlandse hbo- of wo-instelling. Er geldt een uitzondering voor de studenten die voor het eerst een opleiding op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs gaan volgen. Nadat je al een andere graad hebt behaald, mag je ook nog één graad in de gezondheidszorg of één graad in het onderwijs halen. Voor meer informatie hierover, neem contact op met het ESSC

Instellingscollegegeld
Als je niet aan beide voorwaarden voldoet, betaal je het instellingstarief. Deze tarieven verschillen per opleiding en per persoon. Hieronder staan alle instellingstarieven van de EUR genoemd op basis van een inhoudelijk cluster per opleidingsrichting. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt in tarieven voor EER en niet-EER studenten en voor studenten die een tweede bachelor- of mastergraad behalen.

In onderstaand overzicht vind je de instellingstarieven bachelor voor 2023-2024

 EERNon-EER
ESSB€7.100€9.900
ESPhil€7.100€9.900
Filosofie parttime - gelijk aan wettelijk
tarief 
€2.314€2.314
Filosofie van een bepaald wetenschaps-
gebied - gelijk aan wettelijk tarief
€2.314€2.314
ESHCC€6.900€9.900
Internationale Bachelor Communication 
and Media
€7.700€9.900
ESHPM€7.100€9.900
ESL€7.100€9.900
ESE€7.100€9.900

 

 EERNon-EER

EUC

€13.800€13.800
Verhoogd wettelijk tarief                                  €4.900€4.900

 

 EERNon-EER
RSM                                                                        €7.100€11.100

 

 EERNon-EER

Geneeskunde

€24.000€27.000

Nanobiologie (Joint Degree met TU Delft)           

ntbntb
Klinische Technologie
(Joint Degree met TU Delft en Universiteit Leiden)
ntbntb

Kijk hier voor meer informatie over de collegegelden van de TU Delft (joint degrees):

In onderstaand overzicht vind je de instellingstarieven master voor 2023-2024

 EERNon-EER
ESSB€12.600€17.900

Joint research master Public Administration
and Organizational Science (met UvT en UU)

ntbntb
ESPhil€12.600€17.900
Research master Filosofie€4.400€8.600
Filosofie parttime: gelijk aan wettelijk tarief€2.314€2.314
ESHCC€12.100€17.900
ESHPM€12.600€17.900
Masters parttime€6.300€9.000
Joint degree European master in
Health Economics and Management   
€6.000€6.000
ESL€13.800€17.900

International Master’s in Advanced
Research in Criminology 

€4.500€9.000

 

 EERNon-EER
ESE€12.600€16.100

Joint research master Mphil in Economics
(Tinbergen, met UvA en VU)

€16.200€16.200

Joint research master Mphil in Business
Data Science (Tinbergen, met UvA en VU)

€16.200€16.200

 

 EERNon-EER
RSM                                                                                 €12.600€21.500

 EERNon-EER

Geneeskunde       

€24.000€29.000

Research Master

€20.000€20.000

Nanobiologie (Joint Degree met TU Delft)               

ntbntb

Technical Medicine
(Joint Degree met TU Delft)

ntbntb

Kijk hier voor meer informatie over de collegegelden van de TU Delft (joint degrees):

Extra informatie collegegeldtarieven
In de Procedurele regeling inschrijving en collegegeld vind je meer informatie over hoe het collegegeld tot stand komt en voor welke studenten een uitzondering geldt. Ook geeft de pagina Toelichting tarieven hier informatie over.  

Overgangsregeling instellingstarief 2023-2024
Studenten die in collegejaar 2022-2023 al ingeschreven stonden en zich in 2023-2024 herinschrijven voor dezelfde studie, betalen in sommige gevallen een iets lager instellingstarief in 2023-2024. Dat tarief is gebaseerd op het tarief van 2022-2023, inclusief inflatie en zijn hieronder te vinden. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen