Collegegeldtarieven 2023-2024

Halvering collegegeld

Eerstejaars betalen de helft van het collegegeld

Wettelijk collegegeldtarief
Het wettelijk collegegeld voor 2023-2024 bedraagt € 2.314,-. Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld, moet je aan twee voorwaarden voldoen:

 1. Je hebt een EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, of je voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.45a, lid 1(b) van de WHW; Om uit te zoeken of je aan de nationaliteitsvereiste voldoet, kan je gebruik maken van de website van DUO. Naast deze voorwaarde moet je ook voldoen aan:
 2. Je hebt na 31 augustus 1991 geen gelijkwaardige graad behaald aan een Nederlandse hbo- of wo-instelling. Er geldt een uitzondering voor de studenten die voor het eerst een opleiding op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs gaan volgen. Nadat je al een andere graad hebt behaald, mag je ook nog één graad in de gezondheidszorg of één graad in het onderwijs halen. Voor meer informatie hierover, neem contact op met het ESSC

Instellingscollegegeld
Als je niet aan beide voorwaarden voldoet, betaal je het instellingstarief. Deze tarieven verschillen per opleiding en per persoon. Hieronder staan alle instellingstarieven van de EUR genoemd op basis van een inhoudelijk cluster per opleidingsrichting. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt in tarieven voor EER en niet-EER studenten en voor studenten die een tweede bachelor- of mastergraad behalen.

In onderstaand overzicht vind je de instellingstarieven bachelor voor 2023-2024

   EERNon-EER
  ESSB€7.100€9.900
  ESPhil€7.100€9.900
  Filosofie parttime - gelijk aan wettelijk
  tarief 
  €2.314€2.314
  Filosofie van een bepaald wetenschaps-
  gebied - gelijk aan wettelijk tarief
  €2.314€2.314
  ESHCC€6.900€9.900
  Internationale Bachelor Communication 
  and Media
  €7.700€9.900
  ESHPM€7.100€9.900
  ESL€7.100€9.900
  ESE€7.100€9.900

   

   EERNon-EER

  EUC

  €13.800€13.800
  Verhoogd wettelijk tarief                                  €4.900€4.900

   

   EERNon-EER
  RSM                                                                        €7.100€11.100

   

   EERNon-EER

  Geneeskunde

  €24.000€27.000

  Nanobiologie (Joint Degree met TU Delft)           

  ntbntb
  Klinische Technologie
  (Joint Degree met TU Delft en Universiteit Leiden)
  ntbntb

  Kijk hier voor meer informatie over de collegegelden van de TU Delft (joint degrees):

  In onderstaand overzicht vind je de instellingstarieven master voor 2023-2024

   EERNon-EER
  ESSB€12.600€17.900

  Joint research master Public Administration
  and Organizational Science (met UvT en UU)

  ntbntb
  ESPhil€12.600€17.900
  Research master Filosofie€4.400€8.600
  Filosofie parttime: gelijk aan wettelijk tarief€2.314€2.314
  ESHCC€12.100€17.900
  ESHPM€12.600€17.900
  Masters parttime€6.300€9.000
  Joint degree European master in
  Health Economics and Management   
  €6.000€6.000
  ESL€13.800€17.900

  International Master’s in Advanced
  Research in Criminology 

  €4.500€9.000

   

   EERNon-EER
  ESE€12.600€16.100

  Joint research master Mphil in Economics
  (Tinbergen, met UvA en VU)

  €16.200€16.200

  Joint research master Mphil in Business
  Data Science (Tinbergen, met UvA en VU)

  €16.200€16.200

   

   EERNon-EER
  RSM                                                                                 €12.600€21.500

   EERNon-EER

  Geneeskunde       

  €24.000€29.000

  Research Master

  €20.000€20.000

  Nanobiologie (Joint Degree met TU Delft)               

  ntbntb

  Technical Medicine
  (Joint Degree met TU Delft)

  ntbntb

  Kijk hier voor meer informatie over de collegegelden van de TU Delft (joint degrees):

  Extra informatie collegegeldtarieven
  In de Procedurele regeling inschrijving en collegegeld vind je meer informatie over hoe het collegegeld tot stand komt en voor welke studenten een uitzondering geldt. Ook geeft de pagina Toelichting tarieven hier informatie over.  

  Overgangsregeling instellingstarief 2023-2024
  Studenten die in collegejaar 2022-2023 al ingeschreven stonden en zich in 2023-2024 herinschrijven voor dezelfde studie, betalen in sommige gevallen een iets lager instellingstarief in 2023-2024. Dat tarief is gebaseerd op het tarief van 2022-2023, inclusief inflatie en zijn hieronder te vinden. 

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen