Cursussen Engels voor medewerkers

Wanneer je graag je Engelse taalvaardigheid wilt verbeteren, heeft het Language & Training Centre (LTC) speciaal voor medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam een aantal cursussen ontwikkeld.

Deze cursussen focussen op spreek- & schrijfvaardigheid en er is onderscheid gemaakt in cursussen voor docenten en ondersteunende staf. Zo weet je zeker dat de inhoud van de cursus bijdraagt aan het beter uitvoeren van je werkzaamheden.

De A2 en B1 cursussen bestaan uit veertien wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en de B2 en C1 cursussen bestaan uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Het afsluitende examen vindt plaats tijdens de laatste les (zie onderstaande planning). Aan het einde van de cursus is de stofvan één cursusniveau behandeld, namelijk A2, B1, B2 of C1.

Welke cursusniveaus zijn er?

Het volledige aanbod bestaat uit de volgende cursusniveaus:

Speaking and Writing skills for staff A2 | van A1 naar A2

Het doel van deze cursus is het verbeteren van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden van A1 naar A2 niveau volgens het Common European Framework of Reference (CEFR).
Je oefent tal vanwerkgerelateerde spreek- en schrijfactiviteiten zoals o.a. telefoneren, om hulp of advies, informatie opvragen en uitwisselen, een afspraak maken en een korte e-mail of tekst schrijven. 

 • Toelating tot de cursus is mogelijk als uw huidige niveau van schrijf- en spreekvaardigheid A1 is. Als bewijs van deze ingangseis accepteren we het A1-resultaat van een taalassessment Engels van het LTC.
 • Deze cursus bieden wij alleen op aanvraag aan. Indien je interesse hebt in deze cursus, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen via 010-4081997 of ltc@eur.nl. 

Speaking and Writing skills for staff B1 | van A2 to B1

Het doel van deze cursus is het verbeteren van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden van A2 naar B1 niveau volgens het Common European Framework of Reference (CEFR).
Je oefent tal van werkgerelateerde spreekactiviteiten zoals jezelf introduceren, beroep en studie, een suggestie doen, je mening geven, het beschrijven van situaties en een korte tekst schrijven. 

 • Toelating tot de cursus is mogelijk als uw huidige niveau van schrijf- en spreekvaardigheid A2 is. Als bewijs van deze ingangseis accepteren we het A2-resultaat van een taalassessment Engels van het LTC.
 • Deze cursus bieden wij alleen op aanvraag aan. Indien je interesse hebt in deze cursus, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen via 010-4081997 of ltc@eur.nl. 

Speaking skills for staff B2 | van B1 naar B2

Het doel van deze cursus is het verbeteren van de mondelinge vaardigheden van B1 naar B2 niveau volgens het Common European Framework of Reference (CEFR). Je oefent tal van werkgerelateerde spreekactiviteiten zoals begroeten en introduceren, small talk, discussiëren over diverse onderwerpen, je mening geven, advies vragen, telefoneren, korte presentatie geven, informatie verschaffen en vergaderen. 

 • Toelating tot de cursus is mogelijk als uw huidige niveau van spreekvaardigheid B1 is. Als bewijs van deze ingangseis accepteren we het B1-resultaat van een taalassessment Engelsvan het LTC.
 • Inschrijven is mogelijk d.m.v. het digitale inschrijfformulier op de website van TOP.
 • De inschrijfdeadline voor deze cursus is vrijdag 6 april 2018, 13.00 uur.

Cursusplanning

Cursusdag en tijd

Locatie

Speaking skills 
B2

 

Donderdagen | 10.00 - 12.30 uur
Periode: 19 april - 14 juni 2018
Let op! Er is geen les op 10 mei.
Indien nodig reserveles op 21 juni 2018

Erasmus University
Campus Woudestein

 

Writing skills for staff B2 | van B1 naar B2

Het doel van deze cursus is het verbeteren van de schriftelijke vaardigheden van B1 naar B2 niveau volgens het Common European Framework of Reference (CEFR). Je oefent tal van werkgerelateerde schrijfactiviteiten zoals een professioneel mening geven, woordvolgorde, gebruik interpunctie, grammaticale structuren, het koppelen van zinnen, samenhang en memo’s.

 • Toelating tot de cursus is mogelijk als uw huidige niveau van schrijfvaardigheid B1 is. Als bewijs van deze ingangseis accepteren we het B1-resultaat van een taalassessmentEngels van het LTC.
 • Inschrijven is mogelijk d.m.v. het digitale inschrijfformulier op de website van TOP. 
 • De inschrijfdeadline voor deze cursus is vrijdag 6 april 2018, 13.00 uur.

Cursusplanning

Cursusdag en tijd

Locatie

Writing skills
B2

 

Donderdagen | 13.30 - 16.00 uur
Periode: 19 april - 14 juni 2018
Let op! Er is geen les op 10 mei
Indien nodig reserveles op 21 juni 2018

 

Erasmus University
Campus Woudestein

 

Speaking skills for staff C1 | van B2 naar C1

Het doel van deze cursus is het verbeteren van de mondelinge vaardigheden van B2 naar C1 niveau volgens het Common European Framework of Reference (CEFR). Je oefent tal van werkgerelateerde spreekactiviteiten zoals presenteren, beantwoorden van vragen, vergaderingen, brainstormen, discussiëren en feedback geven. 

 • Toelating tot de cursus is mogelijk als uw huidige niveau van spreekvaardigheid B2 is. Als bewijs van deze ingangseis accepteren we het B2-resultaat van een taalassessmentEngels van het LTC.
 • Inschrijven  is mogelijk d.m.v. het digitale inschrijfformulier op de website van TOP.
 • De inschrijfdeadline voor deze cursus is vrijdag 6 april 2018, 13.00 uur.

Cursusplanning

Cursusdag en tijd

Locatie

Speaking skills
C1

 

Dinsdagen | 13.30 - 16.00 uur
Periode: 17 april - 12 juni 2018
Let op! Geen les op 15 mei 2018

Erasmus University
Campus Woudestein


Writing skills for staff C1 | van B2 naar C1

Het doel van deze cursus is het verbeteren van de schriftelijke vaardigheden van B2 naar C1 niveau volgens het Common European Framework of Reference (CEFR). Je oefent tal van werkgerelateerde schrijfactiviteiten zoals structureren van teksten, feiten benoemen, meningen verwerken, brieven, uitnodigingen, goed en slecht nieuws berichten, notulen, rapporten, onderzoek, voorstellen en
informatie sheets. 

 • Toelating tot de cursus is mogelijk als uw huidige niveau van schrijfvaardigheid B2 is. Als bewijs van deze ingangseis accepteren we het B2-resultaat van een taalassessment Engels van het LTC.
 • Helaas zit deze cursus vol, inschrijven is niet meer mogelijk. Indien je interesse hebt voor de cursus in het najaar van 2018, dan vragen wij je vriendelijk om een e-mail te sturen naar ltc@eur.nl. Zodra inschrijven voor de volgende periode mogelijk is, ontvang je bericht van ons.

Cursusplanning

Cursusdag en tijd

Locatie

Writing skills
C1

 

Deze cursus zit vol!

Erasmus University
Campus Woudestein

 

Teaching in English C1 | voor wetenschappelijk personeel

Het doel van deze cursus is het verbeteren van de mondelinge vaardigheden van B2 naar C1 niveau volgens het Common European Framework of Reference (CEFR). Je oefent tal van werkgerelateerde spreekactiviteiten zoals gepast taalgebruik in diverse situaties, presenteren van feiten en cijfers, discussietechnieken, gebruik van visuals en identificatietechnieken (onderbreken, ergens mee
(on)eens zijn en samenvatten).

 • Toelating tot de cursus is mogelijk als uw huidige niveau van spreekvaardigheid B2 is. Als bewijs van deze ingangseis accepteren we het B2-resultaat van een taalassessment Engels van het LTC. Let op! Deze cursus is alleen toegankelijk voor wetenschappelijk personeel.
 • Inschrijven is mogelijk d.m.v. het digitale inschrijfformulier op de website van TOP. 
 • De inschrijfdeadline voor deze cursus is  vrijdag 6 april 2018, 13.00 uur.

Cursusplanning

Cursusdag en tijd

Locatie

Teaching in English 
C1

 

Maandagen | 13.30 - 16.00 uur
Periode: 16 april - 11 juni 2018
Let op! op 21 mei is er geen les
Indien nodig reserveles op 18 juni 2018

Erasmus University
Campus Woudestein

 

Wat zijn de tarieven voor de cursussen Engels voor EUR-medewerkers?

Tarief 1:

medewerkers 

Tarief 2: overigen

€ 550,- (voor de B2 en C1 cursussen)n.v.t.
€ 962,50 (voor de A2 en B1 cursussen)n.v.t.

Is het niet duidelijk onder welke tariefgroep je valt? Lees verder.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

 • Deze cursussen zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Het cursusmateriaal, een reader en/of materiaal tijdens de cursus, is bij de prijs inbegrepen.
  In de bevestiging die je ontvangt als de cursus doorgaat, informeren we je over de details.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij naast de wekelijkse contacturen ongeveer drie uur
  per week aan zelfstudie besteden. Dit is een richtlijn; sommige cursisten zullen mogelijk meer
  tijd nodig hebben.
 • De groepen zijn klein: minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. Let op! Bij minder dan 8
  inschrijvingen behoudt het LTC het recht om de cursus te annuleren.
 • Aanwezigheid bij de lessen is niet verplicht, wel raadzaam. Let op! Tijdens de laatste les
  vindt het examen plaats. Om voor de cursus te kunnen slagen, dien je dan aanwezig te zijn.
 • Je ontvangt een certificaat als je de cursus succesvol afrondt.
 • Lees ook onze voorwaarden.

Inschrijven?

Om toegelaten te worden tot één van deze cursussen, gelden voorwaarden zoals genoemd bij de desbetreffende cursus. Je kunt je inschrijven voor een cursus door het digitale inschrijfformulier op de website van het Trainings- & Ontwikkelingsplatform voor medewerkers (TOP) in te vullen. LET OP! Je hoort direct na de inschrijving een bevestiging via e-mail te ontvangen. Indien dit niet het geval is verzoeken wij je vriendelijk om contact met ons op te nemen via ltc@eur.nl