Workshops

Wetenschapsknooppunt Primair onderwijs

Veertien workshops in de thema’s afvalverwerking, rechten, filosofie, economie, geneeskunde en psychologie, verzorgd op de eigen locatie door een student-docent van de Erasmus Universiteit.

Leerlingen maken, op eigen locatie, in twee uur tijd kennis met de Wetenschap.

Workshops onderzoekend leren in de klas

Aan de hand van de workshops maken leerlingen kennis met Onderzoekend Leren. Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgen interactieve workshops op locatie van de school in verschillende thema’s.

Deze workshops kunnen los of in een oplopende reeks afgenomen worden*.  De volgorde van de workshops, zoals hieronder vermeld, geeft tevens de leerlijn aan.

Het aantal leerlingen dat kan deelnemen is 15. Als er meer leerlingen zijn is het aan te bevelen om twee workshops te nemen. Er zullen dan, voor hetzelfde onderwerp, ook twee student-docenten komen.

* (de thema’s rechten en psychologie zijn beiden een tweeluik dat bestaat uit twee afzonderlijke lessen die bij elkaar horen).

Bekijk hieronder de beschikbare workshops.

Deze workshop is speciaal gemaakt als voorbereiding op onze verschillende programma’s. De workshop biedt een oriëntatie op de onderzoekscyclus die in de programma’s van het Wetenschapsknooppunt centraal staat. Tijdens deze workshop gaan de leerlingen alle stappen van deze cyclus langs met behulp van verschillende werkvormen. De leerlingen voeren een kleinschalig onderzoek uit in het thema communicatie middelen en social media. Ze gaan nieuwsgierige vragen opstellen, ze leren een goede onderzoeksvraag op te stellen, ze gaan de onderzoeksvraag onderzoeken en leren hun resultaten te presenteren. Door deel te nemen aan deze workshop hebben de leerlingen een goede basis, voordat ze starten aan andere programma’s van het Wetenschapsknooppunt.

Deze workshop is speciaal gemaakt als voorbereiding op onze verschillende programma's. De workshop biedt een oriëntatie op de onderzoeksvaardigheden die in de programma’s van het Wetenschapsknooppunt centraal staan. Tijdens deze workshop gaan leerlingen activiteiten ondernemen die passen bij de verschillende onderzoeksvaardigheden; zo gaan ze bij een onbekend voorwerp hun verbeelding gebruiken, in tweetallen ontwerpen en dit zo omschrijven dat een ander dit na kan tekenen, weetjes in twijfel trekken; word je nou echt drukker van suiker? Door deel te nemen aan deze workshop hebben de leerlingen een goede basis, voordat ze starten aan andere programma’s van het Wetenschapsknooppunt.

‘De toekomst wordt ontworpen door de keuzes die we elke dag maken.’ In deze workshop gaan kinderen door middel van filosofie op onderzoek naar de toekomst waarin ze zouden willen leven en de manier waarop  deze te verwezenlijken zou zijn. De workshop behandelt twee delen: de nabije toekomst (onze eigen toekomst) en de verre toekomst (de toekomst van latere generaties).  De kinderen zullen zich o.a. bezig houden met de volgende vragen: Wie wil ik later worden? Kan ik vrienden zijn met een robot? Welke uitvindingen zijn goed of slecht? Hoe zal de toekomstige mens eruit zien? Hoe zou ik de ideale wereld ontwerpen? Centraal in deze workshops staat leren argumenteren. Er staat elke les een originele, actieve werkvorm centraal waarin de kinderen kunnen samenwerken en hun creativiteit en verbeelding de vrije loop kunnen laten.

Fruit, blikjes en batterijen kunnen de natuur honderden of zelfs duizenden jaren vervuilen. Leerlingen ontdekken in deze workshop het belang van afval scheiden. Ze leren hoe producten slim hergebruikt kunnen worden om er iets nieuws van te maken. Aan de hand van die kennis  onderzoeken de leerlingen hoe zij, door slim afval te scheiden, op school kunnen bijdragen aan een beter milieu.

Leerlingen maken kennis met de rechten uit het Kinderrechtenverdrag. Aan de hand van verschillende casussen kruipen zij in de huid van ‘rechter’ of ‘ advocaat’ en leren ze een standpunt in te nemen en deze te verdedigen en de argumenten van een ander objectief te beoordelen. In de tweede les wordt ingegaan op het recht van een eigen mening, een specifiek kinderrecht. Leerlingen voeren een kwalitatief onderzoekje uit met de vraag: ‘Hoe ziet de ideale school eruit?’ Daarbij leren ze coderen: een techniek die onderzoekers toepassen om een grote berg aan informatie te ordenen. Samen komen de leerlingen tot een plan voor de ideale school.

Aan de hand van de begrippen “geloof”,  “kennis” en “waarheid” krijgen leerlingen een introductie in universitair denken en handelen. Aan de hand van een gedachtenexperiment leren kinderen wanneer de waarheid ook echt waar is

In deze workshop wordt het fundament gelegd voor het stappenplan van onderzoek doen: de empirische cyclus. De leerlingen bestuderen oude filosofische onderzoeken van Plato en ontdekken zelf hoe deze onderzoeken het startpunt zijn geweest voor de hedendaagse empirische cyclus.

Let op: Deze workshop duurt 3 uur.

Wat is inflatie? En hoe onderzoek je als economische wetenschapper de inflatie van producten? De leerlingen spelen in deze workshop een marktspel en ontdekken aan de hand van hun eigen handelingen wat inflatie betekent. Ze maken eigen berekeningen en stellen conclusies op als echte economen!

Als we ziek zijn, gaan we even langs de dokter en krijgen we een pilletje. Binnen een week lopen we weer te voetballen. Normaal toch? Tot voor kort helemaal niet! In de geneeskunde is onderzoek doen heel belangrijk, allereerst om de ziekte van de patiënt vast te stellen, maar belangrijker nog om te controleren of de behandeling wel werkt. De leerlingen gaan zelf aan de slag met zo’n onderzoekje om vast te stellen hoe we mensen beter kunnen maken. Door heel veel onderzoek weten we nu steeds beter hoe we mensen beter kunnen maken. 

Het wonder van verwachtingen strekt zich breed uit. Verwachtingen spelen een grote rol in de Geneeskunde, maar ook ver daarbuiten. Verwachtingen kunnen er daadwerkelijk voor zorgen dat je je anders voelt of dat je beter kunt presteren. Dit fenomeen zullen de leerlingen zelf ervaren in een onderzoekje (maar vertel ze dit niet, anders beïnvloed je hun verwachtingen!).

In de workshop bekijken de leerlingen zichzelf en hun omgeving kritisch als het gaat over verwachtingen. Ook zullen ze zelf een idee bedenken over hoe je het wonder van verwachtingen nuttig kunt inzetten in je eigen omgeving.

In deze workshop ontdekken leerlingen meer over het begrip ‘persoonlijkheid’. Leerlingen worden zich bewust van de verschillen tussen mensen op basis van persoonlijkheid en maken kennis met de belangrijkste theorieën t.a.v. persoonlijkheid. Aan het einde van de tweede les hebben zij meer inzicht in hun eigen persoonlijkheid door middel van een kleine persoonlijkheidstest (aangepast aan de leerlingen). 

Kosten per workshop

Aantal deelnemers:

15 leerlingen

Duur:

2 uur

Kosten per workshop:

250 euro

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen