Action Line 'Waardegerichte zorg'

Onderzoekers en projecten in de doelstelling 'Waardegerichte zorg'

In de moderne gezondheidszorg, nemen de diagnostische en behandelopties snel toe, en veranderen deze snel, terwijl chronische ziektes en comorbiditeit ook toenemen. Tegelijkertijd wordt het potentieel van de zorg niet maximaal benut en nemen de kosten snel toe. Een veelbelovende benadering om tegelijkertijd met al deze uitdagingen aan de slag te gaan is waardegerichte gezondheidszorg ('value based health care', VBHC).

De essentie van VBHC is dat de belangen van alle belanghebbenden op een lijn gebracht worden met het gemeenschappelijke doel 'waarde maximaliseren'. In principe worden dus de optimale gezondheidsresultaten en patiëntervaringen behaald tegen zo laag mogelijke kosten. De onderzoekers van deze doelstelling streven ernaar om nieuw inzicht te verkrijgen in hoe 'waarde' gemeten kan worden. Zij ontwikkelen en testen ook veelbelovende interventies met het doel om de waarde in de zorg te verhogen.

Lees meer over de leden van de stuurgroep van deze Action Line: Jan Hazelzet and Erik Schut.

Als gepromoveerd arts binnen het Erasmus MC Rotterdam, heeft Jan Hazelzet een lange klinische ervaring als Pediatric Intensivist en universitair hoofddocent in de kindergeneeskunde. Hij heeft zich geleidelijk bewogen in de richting van informatie en kwaliteit, eerst in de functie van chief medical information officer van het Erasmus MC, en later als hoogleraar Health Care Quality & Outcome. Hij heeft de klinische leiding van het waardegerichte zorgprogramma  in het Erasmus MC en de verschuiving naar een meer patiëntgerichte zorg. Hij is actief binnen verschillende nationale (NFU) en internationale consortia (EUHA). Onderzoeksinteresses: patiëntgerapporteerde resultaten en ervaringen, implementatie en effecten van waardegerichte en patiëntgerichte gezondheidszorg, gezondheidszorgdatamanagement en analyse. 

Frederik T (Erik) Schut is hoogleraar gezondheidseconomie en -beleid aan de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM). Hij behaalde een MSc in de economie, en is cum laude gepromoveerd in de gezondheidseconomie aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Eriks werk richt zich op de organisatie en financiering van gezondheidszorg en langdurige zorg. Hij is tevens academisch partner van het Centraal Planbureau (CBP) en associate editor van Health, Economics, Policy and Law.

Lees meer over de leiders van de Action Line: Frank Eijkenaar en Hester Lingsma.

Frank Eijkenaar is universitair hoofddocent gezondheidseconomie aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Hij is co-leader van de Action Line waardegerichte gezondheidszorg en co-promotor van twee promovendi in deze doelstelling. Nadat hij zijn doctorstitel behaalde in 2009 (proefschrift over het ontwerp en de effecten van pay-for-performance zorgverleners), heeft Franks onderzoek zich met name gericht op het ontwerp en de implementatie van waardegerichte provider payment models, alsmede het meten van prestaties en resultaten , en risk adjustment methodes. Als docent heeft hij een actieve rol binnen de ESHPM bachelor Health Sciences en de master Health Economics, Policy & Law.

Hester Lingsma is universitair hoofddocent medische besluitvorming binnen de afdeling Public Health van het Erasmus MC. Zij geeft leiding aan een multidisciplinair onderzoeksteam van meer dan 20 onderzoekers, betrokken bij onderzoek naar voorspellingen, comparatieve effectiviteit, en zorgkwaliteit. Haar voornaamste klinische toepassingsveld is acute neurologische ziektes, waaronder hersenletsel als gevolg van een ischemische beroerte en een hemorragische beroerte. 

Lees meer over de postdoctorale onderzoekers van deze Action Line. 

Nikki van Leeuwen is postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Public Health van het Erasmus MC. Haar onderzoeksinteresses zijn medische besluitvorming, epidemiologie en causale inferentie. Naast methodologisch onderzoek en haar werk binnen het Smarter Choices for Better Health-initiatief, werkt zij samen met meerdere klinische afdelingen binnen en buiten het Erasmus MC.

Lees meer over de promovendi van de Action Line: Marzyeh Amini, Sanne den Hartog en Nèwel Salet.

Marzyeh Amini is promovenda aan de afdeling Public Health van het Erasmus MC. Haar onderzoek richt zich op het identificeren van ongerechtvaardigde ongelijkheid, het optimaal meten en eiken van gezondheidsresultaten en patiëntervaringen, en evaluatie van de implementatie van 'value based healthcare'. Haar onderzoeksinteresses zijn epidemiologische methodologie, klinische besluitvorming, en de impact van beleid met betrekking tot gezondheid en zorg op patiëntwaarden. 

Sanne den Hartog is arts en promovenda aan het Department of Neurology, Public Health, and Radiology van het Erasmus MC. Haar onderzoek richt zich op de kwaliteit van beroertezorg. Zij is de onderzoekscoördinator van het project 'Performance feedback on quality of care in hospitals performing thrombectomy for ischemic stroke: a stepped-wedge cluster randomised trial' (PERFEQTOS).

Nèwel Salet is arts en promovendus aan het Erasmus School of Health Policy and Management. Zijn onderzoeksprojecten hebben betrekking tot onderwerpen als betalen voor rapportage/resultaten, het ontwikkelen van prognosemodellen met case-mix adjustment en onderzoek naar de criteria van kosten en resultaten. Gezien zijn achtergrond in de geneeskunde, is zijn specifieke onderzoeksdoel om resultaten te leveren die het (uiteindelijk) mogelijk zullen maken om klinische besluitvorming te beïnvloeden, om daarmee de aard van het leveren van zorg te veranderen. 

Bekijk welke onderzoekers als betrokken onderzoeker verbonden zijn aan deze doelstelling.

Bob Roozenbeek is neuroloog, met specifieke expertise in beroertes. Hij combineert zorg aan patiënten met cerebrovasculaire aandoeningen met klinisch onderzoek op het gebied van beroertes aan het Erasmus Stroke Center. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe therapieën en preventieve interventies voor ischemische en hemorragische beroertes, met name door gerandomiseerde trials. Binnen het Smarter Choices initiatief, is dr. Roozenbeek hoofdonderzoeker van het project “Performance feedback on quality of care in hospitals performing thrombectomy for ischemic stroke: a stepped-wedge cluster randomized trial” (PERFEQTOS).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen