Action Line 'Preventie'

Onderzoekers en projecten binnen de doelstelling 'Preventie'
Hardloper bij de Rotte

Gezondheidsrisico's kunnen substantieel gereduceerd worden door gezond te leven en door te deelnemen aan bevolkingsonderzoeken en vaccinatieprogramma's. Veel mensen lukt dit echter niet. Wat zijn de oorzaken hiervan? Onderschatten zij de gezondheidsrisico's door cognitieve beperkingen of sociale invloed? Of zijn zij zich bewust van de gezondheidsrisico's, maar stellen ze hun goede voornemens tot gezond gedrag uit door een gebrek aan zelfbeheersing?

Er zijn tal van verklaringen mogelijk, maar ondanks een overvloed aan literatuur vanuit verschillende disciplines, zijn de oorzaken van ongezond gedrag nog altijd moeilijk aan te wijzen. Jammer genoeg is er dan ook een gebrek aan duurzame interventies die gezond gedrag bevorderen. Begrip van het menselijk brein is onontbeerlijk om effectieve interventies te kunnen ontwerpen. Het is dan ook onze doelstelling om de meest veelbelovende interventies te ontwerpen, waarbij de focus ligt op beloningen die zowel duurzaam als kosteneffectief  zijn. 

The gap between planning and doing | Kirsten Rohde | TEDxErasmusUniversity

Research in a Nutshell print
Towards a better understanding of the intention-behaviour gap

Een artikel uit de sectie Research in a Nutshell

Wat zijn de plannen van Kirsten Rohde?

Challenge Accepted - Hans van Kippersluis

Challenge Accepted - Striving for better health and healthcare

Lees meer over de leden van de stuurgroep: Alex Burdorf, Johan Mackenbach en Kirsten Rohde.

Alex Burdorf is hoofd van het Department of Public Health van het Erasmus MC. Als hoogleraar, heeft hij een fascinatie voor de grote ongelijkheid in gezondheid, zowel wereldwijd als in Rotterdam. Met zijn onderzoek, probeert hij te begrijpen welke factoren deze gezondheidsongelijkheden drijven, welke programma's en interventies nodig zijn om de volksgezondheid voor iedereen te verbeteren, en hoe we observationele data kunnen gebruiken om de effectiviteit van beleidsplannen en programma's te meten. Hij is met name geïnteresseerd in hoe en wanneer betaald werk kan bijdragen aan een betere gezondheid.

Johan Mackenbach is hoogleraar Volksgezondheid aan de afdeling Public Health van het Erasmus MC. Hij is ook bijzonder hoogleraar aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hij is betrokken bij twee doelstellingen van het Smarter Choice-initiatief: Preventie en Gezondheidsongelijkheid. Zijn onderzoeksinteresses liggen bij sociale epidemiologie, medische demografie en gezondheidsbeleid. Hij is (co)-auteur van meer dan 700 papers in internationale, peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften, en tevens in een aantal boeken. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Academia Europaea. 

Kirsten Rohde is hoogleraar Gedragseconomie aan de Erasmus School of Economics (ESE), fellow van het Tinbergen Institute, en lid van de Erasmus Research Institute in Management (ERIM). Ze is een expert op het gebied van intertemporale keuze, een onderzoeksveld binnen de beslissingstheorie dat analyseert hoe mensen compromissen maken tussen het heden en de toekomst. Intertemporale keuze speelt een belangrijke rol bij gezond gedrag en preventie. Enkele andere van haar onderzoeksinteresses zijn zorgen over gelijkheid en sociale voorkeuren, en beslissingen in een risicosituatie. Kirsten is associate editor van de Journal of Economic Behavior & Organization. Zij geeft onderwijs in het bachelorprogramma Economics and Business Economics en in de master specialisatie Behavioural Economics aan de ESE. 

Lees meer over de Action Line Leaders, Georg Granic en Joost Oude Groeniger.

Georg Granic is Assistant Professor at the department of Applied Economics at Erasmus School of Economics.

Joost Oude Groeniger is Assistant professor at the department of Sociology at the Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

 Lees meer over onze postdoctorale onderzoekers van de doelstelling 'Preventie':

Anne Wijtzes  is postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Public Health aan het Erasmus Medisch Centrum. Haar onderzoeksinteresses zijn onder andere sociale en genderspecifieke epidemiologie, gezondheidspromotie, en gezond gedrag. Naast haar werk in het Smarter Choices for Better Health Initiative, is zij momenteel betrokken in een multidisciplinair onderzoeksproject dat als doel heeft om de cardiovasculaire gezondheid van vrouwen die een verhoogd risico lopen op cardiovasculaire morbiditeit of mortaliteit. 

Lees meer over promovendi binnen de doelstelling 'Preventie': Nienke Boderie, Diarmaid Ó Ceallaigh, Lili Kókai, Tim van Meurs en Elisa de Weerd.

Nienke Boderie is promovenda aan de Department of Health aan het Erasmus Medisch Centrum. Haar voornaamste onderzoeksonderwerp is de PERSIST-trial, waarin zij het effect onderzoekt van gepersonaliseerde beloningen in combinatie met groepstrainingen op duurzame onthouding. Naast onderzoek naar stoppen met roken, is zij ook geïnteresseerd in sociaal-economische verschillen, beloningen en gedragsverandering. 

Diarmaid Ó Ceallaigh is promovendus aan de Erasmus School of Economics, onder begeleiding van prof.dr. Hans van Kippersluis en prof.dr. Kirsten Rohde. Zijn onderzoeksproject heeft als doel om duurzame interventies te ontwerpen die preventief gezond gedrag bevorderen, zoals beweging en een gezond dieet, door inzichten uit de gedragseconomie en gezondheidspsychologie te combineren. Zijn bredere onderzoeksinteresses liggen op het gebied van gezondheid, gedrags- en experimentele economie. 

Lili Kókai is promovenda aan de afdeling Public Health van het Erasmus MC. In haar onderzoek vergelijkt zij de theorieën, strategieën en methodes van gedragsverandering op het gebied van gezondheid in gezondheidspsychologie en gedragseconomie, om een gecontroleerde gerandomiseerde m-health te kunnen ontwerpen. Deze trial dient om het welzijn en de cardiovasculaire gezondheid te verbeteren van vrouwen met een verhoogd risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Haar onderzoeksinteresses zijn onder andere preventie, geestelijke gezondheid en m-health interventies. Zij wordt begeleid door Prof.dr. Lex Burdorf van de afdeling Public Health van het Erasmus Medisch Centrum, en door Prof.dr. Hans van Kippersluis van Applied Economics aan de Erasmus School of Economics.

Tim van Meurs is promovendus aan de afdeling Sociologie van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, onder begeleiding van prof.dr. Jeroen van der Waal en dr. Willem de Koster. Zijn project onderzoekt de rol van een diepgewortelde afkeer van elitisme onder personen met een lage sociaal-economische status (SES) in hun lagere aanname van gezondheidsinformatie. Hoewel de voornaamste focus van het project bij voedingsinformatie ligt, wordt informatie met betrekking tot roken ook onderzocht. Dit onderzoek sluit aan bij Tims interesse in de cultuursociologische bestudering van sociale stratificatie. 

Elisa de Weerd is promovenda aan de afdeling Erasmus School of Economics en het Tinbergen Instituut. Ze wordt begeleid door Prof. dr. Hans van Kippersluis (Erasmus School of Economics) en Prof. dr. John Cawley (Cornell University). Ze doet empirisch onderzoek naar risicovol gezondheidsgedrag. Haar onderzoeksinteresses zijn onder andere gezondheidseconomie, gedragseconomie, onderwijseconomie en criminaliteit.

Lees meer over de betrokken onderzoekers: Jasper V. Been, Han Bleichrodt, John Cawley, Martin Hagger, Willem de Koster, Frank J. van Lenthe en Jeroen van der Waal.

Jasper V. Been is universitair hoofddocent Neonatologie en kinderarts-neonatoloog aan het Sophia kinderziekenhuis van het Erasmus MC. Tevens is hij Research Fellow aan het Usher Institute, University of Edinburgh; en Associate Editor van het npj Primary Care Respiratory Medicine journal. Zijn onderzoeksonderwerpen exploreren de onderliggende causale mechanismen van early-life gezondheidsongelijkheid (doelstelling 'Gezondheidsgelijkheid') en onderzoeken de effectiviteit  van gepersonaliseerde beloningen om het duurzaam stoppen met roken te promoten (doelstelling 'Preventie'). Zijn specifieke onderzoeksinteresses zijn perinatale volksgezondheid en tobacco control.

Han Bleichrodt is hoogleraar Gedragseconomie aan de Erasmus School of Economics en aan de Australian National University, Canberra. Zijn onderzoeksinteresses zijn besluitvorming onder langdurige onzekere omstandigheden met een specifieke nadruk op besluitvorming met betrekking tot gezondheid. 

John Cawley is Visiting Professor aan de Erasmus School of Economics, en is Professor of Policy Analysis & Management, en van Economics, aan Cornell University, waar hij het Institute on Health Economics, Health Behaviors, and Disparities mede-aanstuurt. He is editor van de Journal of Health Economics en is lid van de Board of Directors van de American Society of Health Economists (ASHEcon). Zijn onderzoek richt zich op de economie van risicovol gezondheidsgedrag, in het bijzonder de economische oorzaken en gevolgen van obesitas, alsmede de economische benaderingen voor het verbeteren van eet- en bewegingspatronen. 

Martin Hagger is Professor of Health Psychology in Psychological Sciences aan de University of California, Merced, USA en Finland Distinguished Professor (FiDiPro) aan de Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Finland. Aan de University of California, Merced, is hij director van de Social and Health Psychology Applied Behavioral Research for Promotion and Prevention (SHARPP) lab.

Hij is editor-in-chief van de journals Health Psychology Review en Stress and Health. Hij is een expert in het toepassen van sociaalpsychologische theorie om gezondheidsgedrag te voorspellen, begrijpen en te veranderen. Het doel van zijn onderzoek is het identificeren van effecten van psychologische determinanten, zoals attitude, intentie, zelf-effectiviteit, waargenomen beheersing, zelfbeheersing, planning, persoonlijkheid en motieven op gezond gedrag, en hoe gezondheidsprofessionals deze informatie kunnen gebruiken om veranderingen in gezondheidsgedrag te promoten. 

Hij is ook betrokken bij het ontwikkelen en avanceren van psychologische theorie door middel van integratie, in het bijzonder in sociale cognitie, motivatie en zelfbeheersing. Een van zijn andere onderzoekslijnen is de synthese van onderzoeksresultaten, in het bijzonder door meta-analyses te gebruiken om voorspellingen te testen van psychologische theorie op meerdere populaties, contexten en gedragingen.  

Willem de Koster is universitair hoofddocent culturele sociologie in het Department of Public Administration and Sociology. Willem is de copromotor van promovendus Tim van Meurs, die onderzoekt hoe aversie tegen verondersteld cultureel elitisme, de aanname van gezondheidsinformatie onder personen met lage sociaaleconomische status (SES) verhindert, en hoe dit gebruikt kan worden om gezondheidspromotiecampagnes te verbeteren. Als cultureel socioloog analyseert Willem in bredere zin hoe verschillende groepen in de maatschappij betekenis geven aan maatschappelijke problemen, hoe dit hun acties beïnvloedt en hoe het hun antwoord op nieuwe informatie en hun (stedelijke) omgeving vormt. 

Frank J. van Lenthe is hoogleraar sociale epidemiologie aan de Department of Public Health van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (0,8 fte) en hoogleraar Spatial Diversity and Inequality in Urban Health aan het Department of Social Geography and Spatial Planning van de Universiteit Utrecht (0,2 fte).

Zijn onderzoek richt zich op het verklaren van individuele en regionale sociaaleconomische ongelijkheid in gezondheid en gezond gedrag, alsmede de effecten van natural policy experiments, gericht op het verminderen van gezondheidsongelijkheid. 

Jeroen van der Waal is hoogleraar stratificatiesociologie binnen het Department of Public Administration and Sociology aan de  Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn voornaamste onderzoek poogt te verklaren waarom sociale stratificatie gelinkt is aan gezondheidsonderzoeken en politieke attitudes en gedragingen in westerse landen. Hij geeft leiding aan promovendus Tim van Meurs in het project 'Hoe gezondheidsvoorlichting geven aan degene die het het meest nodig hebben'.

Lees meer over de onderzoekers van 'Preventie'

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen