Opgroeien in armoede

Veerkrachtfactoren voor kansenongelijkheid in gezondheid en onderwijs (Project ROI)

Opgroeien in armoede gaat gepaard met diverse nadelen op latere leeftijd. Wij zullen de ongelijkheden op 4 gebieden in kaart brengen: 1) anticonceptie en onbedoelde zwangerschap; 2) gebruik van prenatale zorg; 3) schoolprestatie; 4) onvervulde behoefte aan geestelijke gezondheidszorg; en trachten factoren van veerkracht te identificeren die een buffer kunnen vormen tegen deze ongelijkheden.

Hoe doen we onderzoek?

Er wordt een iteratieve leerbenadering gehanteerd door relevante stakeholders in verschillende fasen van het project te betrekken om te verzekeren dat de meest relevante onderzoeksvragen worden geformuleerd. Er worden gegevens gebruikt van de Generation R Study, een prospectief cohort dat 7.000 Rotterdamse gezinnen volgt sinds de vroege zwangerschap. Informatie over tal van risico- en veerkrachtfactoren en uitkomsten wordt in de loop van de tijd verzameld. Hoewel het doorgaans moeilijk is om kwetsbare gezinnen in onderzoek op te nemen, is ongeveer 10% van de deelnemende kinderen in armoede geboren. Als zodanig biedt Generation R een unieke kans om bestaande kennislacunes aan te pakken.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Het project is gestart met behulp van interactieve focusgroepen om onze onderzoeksvragen te onderbouwen met input van professionals. Tijdens het huidige project zullen wij regelmatig contact opnemen met onze stakeholders om de resultaten te interpreteren en te vertalen in bouwstenen die bestaan uit informatie over hoe kansenongelijkheid in schoolprestaties en in zorggebruik kan ontstaan en hoe deze kunnen worden aangepakt via veerkrachtfactoren. De belangrijkste impact voor de samenleving zal worden gerealiseerd door het leveren van deze bouwstenen, die onze maatschappelijke partners (Gemeente Rotterdam, Nu Niet Zwanger, Frontlijn en FOKOR), en hun netwerk van relevante stakeholders kunnen gebruiken voor beleid en (preventieve) interventies. Daarnaast organiseren we presentaties voor scholen en professionals/organisaties in de gezondheidszorg om de opgedane kennis en praktische implicaties te verspreiden in de klinische praktijk en de bredere samenleving. Ook onderwijzen wij toekomstige psychologen, pedagogen, artsen en epidemiologen door onze betrokkenheid bij academische curricula. Daarnaast willen we de doelgroep bereiken via (sociale) media, blogs / interviews, en lokale presentaties.

Partners

 • Prof. Dr. Anna Nieboer, Department of Socio-Medical Sciences, Erasmus School of Health Policy & Management
 • Prof. Dr. Hanan El Marroun, Department of Psychology, Education & Child Studies, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences & Department of Child & Adolescent Psychiatry/Psychology, Erasmus Medical Center
 • Dr. Hilmar Bijma, Gynaecologist, Department of Obstetrics and Gynecology, Erasmus Medical Center Sophia
 • Dr. Wilma Jansen, Municipality of Rotterdam & Department of Public Health, Erasmus Medical Center

 • Eiskje Clason, MSc, Municipality of Rotterdam

 • Meike van ‘t Hof, MSc, Nu Niet Zwanger, Rotterdam Rijnmond (GGD)

 • Gerrit Elings, MSc, FOKOR [Association of cooperation school boards for education in Rotterdam]

 • Renée Wind, MSc, Frontlijn, Municipality of Rotterdam

Financiering

De eerste fase van dit onderzoek wordt gefinancierd door het ZonMw-programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap, de tweede en grootste fase wordt gefinancierd door het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen