Commissie wetenschappelijk integriteit

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van onze wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen, dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd. In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening is een uitwerking gegeven aan deze beginselen die ook door de EUR worden onderschreven en gelden als richtlijnen voor de universiteit. De EUR kent een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit en een commissie wetenschappelijke integriteit.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI)

Indien u vermoedt dat een persoon die een rechtsbetrekking heeft (gehad) met de EUR de wetenschappelijke integriteit heeft geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De commissie brengt vervolgens advies uit aan het College van Bestuur. 

Meer informatie kunt u vinden in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit.

Contact

E-mailadres
cwi@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen