Stedelijke economische strategie

Veranderingen in technologie, geopolitiek en maatschappij volgen elkaar in snel tempo op. Steden staan voor diverse uitdagingen in duurzaamheid en klimaatverandering, sociale en economische polarisering, maar ook op het vlak van betaalbaarheid van woningen en voorzieningen.

Toekomstverkenning en strategisch advies
De experts van Erasmus UPT dragen regelmatig bij aan de verkenning van toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen in de economie van steden. Zij verzorgen workshops, ontwikkelen scenario’s, maken toekomstverkenningen, ontwikkelen tools en geven strategisch advies.

Concrete vragen waar zij aan werken: In hoeverre leidt technologische ontwikkeling tot substitutie van werkgelegenheid en hoe ga je hier mee om? Welke werkgelegenheid brengt de circulaire economie met zich mee? Hoe zorgen we dat iedereen profiteert van economische groei?

Kritisch en reflectief
Door kritisch te kijken naar vraagstukken. Deze te spiegelen aan eigen onderzoek en dat van anderen, kunnen wij uitdagingen en ontwikkelingen analyseren, duiden en plaatsen binnen stedelijk beleid. Wij reflecteren samen met opdrachtgevers op de economische implicaties van maatschappelijke vraagstukken en helpen hen om hun strategisch agenda te informeren, vorm te geven, te implementeren en het succes hiervan te monitoren en evalueren.

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? Bel nu en plan uw afspraak in.

 Relevante projecten:

  • Economische Verkenning Rotterdam
  • Impact analyse speerpunten Economic Board Zuid-Holland
  • Circulaire Economie: onderzoek naar werkgelegenheid in circulaire bedrijven in Nederland
  • Doorontwikkeling Agenda Kenniseconomie – Gemeente Den Haag