Onderwijsvormen

International Bachelor Communication and Media
IBCoM student on campus

IBCoM-studenten zijn niet zomaar een nummer; ze zijn wat dit programma draaiende houdt: sterk gemotiveerde individuen die weten wat ze willen. We hechten veel waarde aan het persoonlijke aspect in het onderwijs en organiseren daarom werkgroepen in betrokken groepen en laten onze studenten in kleine teams samenwerken.

Nederland heeft een zogenaamd binair hoger onderwijssysteem. Hogescholen, HBO, bieden beroepsgerichte opleidingen aan, terwijl universiteiten onderzoeksgericht onderwijs bieden. De Erasmus Universiteit is een onderzoeksuniversiteit en binnen IBCoM vormen onderzoeks- en oriëntatievaardigheden daarom de basis van het programma. IBCoM slaat echter de juiste balans door zich te richten op theorie en onderzoek, maar ook op professionele praktijk, en biedt je zo de uitgebreide kennis en volledige reeks vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn in de veeleisende en snel veranderende omgevingen waarin je zult werken.

Onderwijstaal

IBCoM wordt uitsluitend in het Engels gegeven en biedt een internationaal perspectief op communicatie en media. In 2014 werd het IBCoM-programma bekroond met het NVAO Kwaliteitskenmerk Internationalisering. Dit kwaliteitskenmerk wordt alleen toegekend aan een opleiding wanneer het zich onderscheidt op het gebied van internationalisering, wanneer het ambitieniveau hoog is en wanneer er een duidelijke visie op internationalisering is.

Community

Een ander centraal aspect van het IBCoM-programma, en met name het eerste jaar, is onze studentengemeenschap. Interactie tussen studenten wordt zeer gewaardeerd en is belangrijk onderdeel van het succes van IBCoM. Daarom worden studenten elk blok in een andere werkgroep geplaatst, zodat ze de kans krijgen om zoveel mogelijk medestudenten te leren kennen.

Bovendien nemen alle eerstejaarsstudenten deel aan het IBCoMpanion-programma. Dit programma koppelt een groep eerstejaars aan een paar tweedejaarsstudenten (één Nederlandse en één internationale) die hun mentor zullen zijn in het eerste half jaar van het programma, en vaak goede vrienden blijven gedurende het hele programma. IBCoMpanions zijn er altijd voor de eerstejaarsstudenten, om hen te helpen wennen aan het universiteitsleven, het programma, Rotterdam en meer.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen