Bekijk het studieprogramma

International Bachelor Communication and Media
IBCoM student on campus

Het studieprogramma in het kort

De International Bachelor Communication and Media (IBCoM) benadert communicatie- en mediastudies vanuit een vergelijkend, internationaal perspectief. IBCoM wordt uitsluitend in het Engels gegeven aan een diverse studentenpopulatie van over de hele wereld. Met uitgebreide mogelijkheden voor internationale uitwisselingen, stages en aanpassingen van het programma, biedt het programma een uitstekende basis voor verdere studies of een carrière in media, communicatie en gerelateerde vakgebieden.

Dit ga je leren

International Bachelor Communication and Media by dr. Amanda Alencar

International Bachelor Communication and Media by dr. Amanda Alencar

In deze video neemt prof. dr. Amanda Paz Alencar je mee door het programma van deze bachelor.

Studie in cijfers

12-18u
Contacturen eerstejaars Aantal uur aangeboden per week
80%
Doorstroom naar tweede jaar Binnen deze opleiding
View all

Jaar 1

In het eerste jaar van IBCoM krijg je een stevige basis in het vakgebied van communicatie en media. De vakken bereiden je voor op de rest van het programma en zijn ook relevant voor je toekomstige academische en professionele carrière. Het eerstejaars curriculum omvat een vast schema van theoretische, methodologische en praktische vakken. Deze vakken behandelen verschillende gebieden, waaronder bedrijfsleven, cultuur, politiek en technologie, en introduceren je in belangrijke gebieden van communicatiewetenschap, zoals organisatie- en interculturele communicatie. Daarnaast leer je meer over de principes van academisch onderzoek en schrijven.

Blok 1

In dit vak ontwikkel je je kritisch denkvermogen door de aard en rol van informatiebronnen te analyseren. Je leert over de basisprincipes, conventies en structuren van academisch lezen, schrijven en presenteren op het gebied van communicatie en media.

Je zult vertrouwd raken met het gehele proces van het uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoek en het evalueren van onderzoek dat door anderen is uitgevoerd. Je ontwikkelt inzicht in de principes, rol en belangrijkste concepten van sociaalwetenschappelijk onderzoek in relatie tot toegepaste en fundamentele sociale kwesties.

In dit vak ontwikkel je je kritisch denkvermogen door de aard en rol van informatiebronnen te analyseren. Je leert over de basisprincipes, conventies en structuren van academisch lezen, schrijven en presenteren op het gebied van communicatie en media.

Blok 2

Je leert de basis van beschrijvende statistiek met de nadruk op het structureren, samenvatten en presenteren van kwantitatieve gegevens. Door het voorbereiden van praktische opdrachten ontwikkel je je vaardigheden in onderzoeksevaluatie en statistische gegevensanalyse, evenals vaardigheid in het gebruik van SPSS.

Je krijgt een historisch overzicht van de belangrijkste theoretische perspectieven en benaderingen van de studie van massamedia en communicatie. Wat zijn de belangrijkste invloeden op media-inhoud, producties en gebruik en welke impact hebben deze op de hedendaagse cultuur en samenleving?

Je zult worden geïntroduceerd in de fundamentele principes, perspectieven, theorieën en concepten die worden gebruikt in het vakgebied van de sociale wetenschappen, met een mondiale invalshoek. Je krijgt inzicht in onderwerpen zoals samenleving, cultuur, sociale verandering, beweging en macht, evenals de recente wereldwijde en culturele wendingen in sociale analyse.

Blok 3

In dit vak leer je over belangrijke theoretische perspectieven en methodologische benaderingen in de studie van mediastelsels en mediabedrijven. Ze zullen je inzicht geven in de dimensies van variatie in mediastelsels en de krachten die hun evolutie veroorzaken.

Je leert over de historische ontwikkeling van bemiddelde communicatie en de verschillende perspectieven en benaderingen van de studie ervan. Case studies zullen illustreren hoe de sociale, politieke, culturele en economische terreinen vandaag de dag breed worden beïnvloed door de logica van de media.

Je zult het belang van communicatie begrijpen in het functioneren en presteren van organisaties in een multiculturele en mondiale omgeving. Dit wordt gedaan door de historische evolutie van bedrijfscommunicatie te onderzoeken en de belangrijkste kwesties en dilemma's te belichten waarmee organisaties te maken hebben in de geglobaliseerde samenleving van vandaag.

Blok 4

Tijdens dit vak krijg je een chronologisch overzicht van de ontwikkeling van communicatietechnologieën, de verschillende aannames die verband houden met hun snelle groei en de manier waarop ze van invloed zijn op politiek, bedrijfsleven en entertainment. Je kritische vaardigheden zullen worden getraind door middel van voorbereiding van opdrachten in de les en deelname aan discussies over belangrijke kwesties.

Je zult leren over de relatie tussen communicatie en cultuur als een tweerichtingsproces in de zakelijke, media-, sportvelden, enz. Je zult je interculturele vaardigheden verbeteren en zelfreflectie bevorderen door de rol van sociale dimensies zoals ras/etniciteit, geslacht, sociale klasse en (on)bekwaamheid in verschillende contexten te analyseren.

Je wordt geïntroduceerd in de belangrijkste kwesties met betrekking tot het doen van grensoverschrijdend vergelijkend onderzoek op het gebied van communicatie en media. Je zult je vaardigheden verbeteren in het schrijven van een uitgebreid literatuuroverzicht over interessante onderwerpen en het optimaliseren van je teamworkvaardigheden.

Jaar 2

In je tweede jaar volg je een verplichte vakken in internationale en mondiale communicatie, verschillende praktijkgerichte onderzoeksmethoden cursussen, evenals praktisch georiënteerde workshops in communicatiemanagement en nieuwe mediaproductie.

Je zult ook één focusgebied kiezen, dat theoretisch en thematisch voortbouwt op de verplichte theoretische en methodologische cursussen die worden aangeboden in het eerste deel van je studie.

Naast je focusgebied cursussen, neem je keuzevakken in een of meer andere studiegebieden aan de Erasmus Universiteit, bijvoorbeeld in kunst- en cultuurstudies, bedrijfskunde, economie, geschiedenis of sociologie.

Na een uitgebreide oriëntatie op de arbeidsmarkt en voorbereiding, ben je in het vierde semester van je tweede jaar verplicht om een stage te volgen. Deze stage stelt je in staat om de praktische toepassing van je academische kennis en vaardigheden te trainen en om je cursussen te verbinden met de professionele wereld.

Blok 1

Je zult bekend worden gemaakt met het proces van het uitvoeren van een kwantitatieve onderzoeksstudie en de voordelen en nadelen van de methode. Je leert hoe je verschillende soorten data-analyses kunt uitvoeren zoals ANOVA, regressie etc. met behulp van SPSS en hun resultaten evalueren en interpreteren, gevolgd door het maken van je eigen onderzoeksopzet.

Studenten kiezen een vak die aansluit bij hun interesse binnen een van de volgende focusgebieden:

 • Entertainment Media: Producing, Representing, Engaging
  Voorbeelden zijn Current Perspectives on Popular Culture / Transmedia Entertainment & Marketing / Media, Games, and Creative Industry
 • Mediated Politics in Perspective
  Voorbeelden zijn Media Campaigns / Media & Politics / International Journalism
 • Business and Marketing in the Digital Landscape
  Voorbeelden zijn The Business of Media / Social Media Marketing / Global Advertising

Blok 2

In dit vak leren studenten over de voordelen en uitdagingen van kwalitatieve onderzoeksmethoden en krijgen ze theoretische en toegepaste kennis over het proces van het uitvoeren en evalueren van een kwalitatieve studie. Studenten zullen worden gevraagd zich vertrouwd te maken met gepubliceerd onderzoek over een geselecteerd onderwerp en een eigen onderzoeksopzet daarvoor te maken.

In dit vak werpen we een blik achter de schermen van digitale inhoud. Studenten zullen analyseren welke rol digitale inhoud speelt op het gebied van media en communicatie. In acht weken zullen studenten praktijken zoals digitale storytelling of digitale marketing verkennen en erop reflecteren.

Van studenten wordt verwacht dat ze keuzevakken volgen in één of meerdere secundaire studiegebieden. Ze kunnen cursussen volgen van bijna alle faculteiten/afdelingen op de campus van de Erasmus Universiteit, zoals Economie, Rechten, Filosofie, Bestuurskunde, Sociologie, Internationale Bedrijfskunde. Studenten kunnen er ook voor kiezen om keuzevakken te zoeken aan andere universiteiten in Nederland.

Dit vak zal je helpen om je professionele aspiraties te definiëren, je te oriënteren op de professionele markt en lokale en/of internationale banen en stages te ontdekken. Aan het einde van dit vak zullen studenten een professioneel portfolio hebben gemaakt en een realistisch sollicitatiegesprek hebben bijgewoond, wat hen zal voorbereiden op hun toekomstige carrière.

Blok 3

Je zult begrijpen waarom en op welke manieren grote bedrijven en organisaties socialemediaplatforms gebruiken om met hun publiek te communiceren. Gezien de praktische oriëntatie van de cursus, krijgen studenten de kans om vertegenwoordigers van organisaties te interviewen en een klantenanalyse uit te voeren, wat hen inzicht zal geven in de werking van de private sector in de industrie.

Studenten kiezen een vak die aansluit bij hun interesse binnen een van de volgende focusgebieden:

 • Entertainment Media: Producing, Representing, Engaging
  Voorbeelden zijn Current Perspectives on Popular Culture / Transmedia Entertainment & Marketing / Media, Games, and Creative Industry
 • Mediated Politics in Perspective
  Voorbeelden zijn Media Campaigns / Media & Politics / International Journalism
 • Business and Marketing in the Digital Landscape
  Voorbeelden zijn The Business of Media / Social Media Marketing / Global Advertising

Blok 4

Studenten zijn verplicht om aan het einde van het tweede jaar een stage te volgen. Deze stage stelt studenten in staat om de praktische toepassing van hun academische kennis en vaardigheden te trainen en om hun cursussen te verbinden met de professionele wereld. Studenten kunnen een gespecialiseerde stage volgen in verschillende werkgebieden, waaronder: public relations, marketing, management, verkoop, communicatie, overheid, public affairs, onderwijs, journalistiek, de kunstwereld en de media- en creatieve industrieën. Studenten kunnen ervoor kiezen om hun stage in Nederland of in het buitenland te voltooien.

Jaar 3

In het eerste deel van je derde jaar heb je de mogelijkheid om een studieperiode in het buitenland door te brengen aan een van onze partneruniversiteiten. Als je niet kiest voor een internationale uitwisseling, volg je een minor in een ander studiegebied aan de Erasmus Universiteit of een andere Nederlandse universiteit.

Je rondt het programma af door een bachelorscriptie te schrijven over een onderwerp binnen een reeks aangeboden thema's.

Blok 1 & 2

Een aantal weken van wonen en studeren in het buitenland aan een van onze 70+ partneruniversiteiten wereldwijd. Een uitwisseling is de perfecte gelegenheid om jezelf uit te dagen, uit je comfortzone te stappen en de stap te zetten naar het zijn van een wereldburger!

Blok 3

Dit vak bereidt studenten voor op hun bachelorproefschrift. Je wordt begeleid bij het proces van het formuleren van een passende en relevante onderzoeksvraag en het structureren en uitvoeren van onderzoek op het gebied van Communicatie en Media.

Je leert over de historische en culturele diversiteit van ethische principes op het gebied van communicatie en media. Je zult in staat zijn om professionele ethische normen kritisch te onderzoeken en te evalueren via literatuurstudie en klassikale discussies die verbonden zijn met echte gevallen uit het leven.

Studenten kunnen één of meerdere seminars (gevorderde cursus binnen het vakgebied van media en communicatie) en/of keuzevakken (kennisverbredende cursus buiten media en communicatie) kiezen.

Blok 4

Deze cursus bereidt studenten voor op hun bachelorscriptie. Je wordt begeleid bij het proces van het formuleren van een passende en relevante onderzoeksvraag en het structureren en uitvoeren van onderzoek op het gebied van communicatie en media.

Studenten voltooien hun bacheloropleiding door een bachelorscriptie te schrijven, een individueel project. De scriptie is een weerspiegeling van de kennis en onderzoeksvaardigheden die zijn opgedaan op het gebied van Communicatie en Media. Daarnaast is de bachelorscriptie ontworpen om de vaardigheid van studenten verder te trainen in het ontwikkelen, uitvoeren en rapporteren van een theoretisch onderbouwde, praktisch relevante, empirische studie.

Studenten kunnen één of meerdere seminars (gevorderde cursus binnen het vakgebied van media en communicatie) en/of keuzevakken (kennisverbredende cursus buiten media en communicatie) kiezen.

Bachelor Jaar 3 - Minor (Alternatief)

Blok 1

Studenten die ervoor kiezen om niet op uitwisseling te gaan, volgen in plaats daarvan een minor. Een minor is een samenhangend pakket van cursussen, dat kan worden gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam of andere universiteiten in Nederland.

Blok 2

Studenten kunnen één of meerdere seminars (gevorderde cursus binnen het vakgebied van media en communicatie) en/of keuzevakken (kennisverbredende cursus buiten media en communicatie) kiezen.

Blok 3

Deze cursus bereidt studenten voor op hun bachelorscriptie. Je wordt begeleid bij het proces van het formuleren van een passende en relevante onderzoeksvraag en het structureren en uitvoeren van onderzoek op het gebied van communicatie en media.

Je leert over de historische en culturele diversiteit van ethische principes op het gebied van communicatie en media. Je zult in staat zijn om professionele ethische normen kritisch te onderzoeken en te evalueren via literatuurstudie en klassikale discussies die verbonden zijn met echte gevallen uit het leven.

Studenten kunnen één of meerdere seminars (gevorderde cursus binnen het vakgebied van media en communicatie) en/of keuzevakken (kennisverbredende cursus buiten media en communicatie) kiezen.

Blok 4

Deze cursus bereidt studenten voor op hun bachelorscriptie. Je wordt begeleid bij het proces van het formuleren van een passende en relevante onderzoeksvraag en het structureren en uitvoeren van onderzoek op het gebied van communicatie en media.

Studenten voltooien hun bacheloropleiding door een bachelorscriptie te schrijven, een individueel project. De scriptie is een weerspiegeling van de kennis en onderzoeksvaardigheden die zijn opgedaan op het gebied van Communicatie en Media. Daarnaast is de bachelorscriptie ontworpen om de vaardigheid van studenten verder te trainen in het ontwikkelen, uitvoeren en rapporteren van een theoretisch onderbouwde, praktisch relevante, empirische studie.

Studenten kunnen één of meerdere seminars (gevorderde cursus binnen het vakgebied van media en communicatie) en/of keuzevakken (kennisverbredende cursus buiten media en communicatie) kiezen.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen