ROTAS beurs

Liberal Arts and Sciences
EUC students in front of university college

ROTAS [Rotterdam Talent Scholarship] is een volledige studiebeurs voor een bachelorstudie aan Erasmus University College [EUC] voor Rotterdamse studenten die financiële obstakels ondervinden.

 

Wat is EUC? 

EUC is een internationale, interdisciplinaire Liberal Arts and Sciences bacheloropleiding.

 

Het programma in een notendop:

 • Stel je eigen curriculum samen
 • Kies uit verschillende disciplines zoals Economie, Neurowetenschappen, Internationale Betrekkingen en meer 
 • Profiteer van kleinschalig en interactief leren
 • Sluit je aan bij een hechte, internationale gemeenschap

Meer over EUC (in het Engels)

Volledige studiebeurs voor Rotterdamse studenten

De Rotterdam Talent Scholarship (ROTAS) is voor Rotterdamse studenten die aan EUC willen studeren maar financiële obstakels ondervinden.

De beurs is er om getalenteerde en ambitieuze mensen die ontoereikende financiële middelen hebben de mogelijkheid te geven om te studeren. Met ROTAS kun je een universitaire bachelor afronden zonder je zorgen te maken over de financiën.

Deze beurs is op maat gemaakt om het collegegeld, de huisvestingskosten (ongeveer €700 per maand) en uitgaven voor boeken en studiemateriaal volledig te dekken.

 • Je woont op dit moment binnen de gemeente Rotterdam (Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet & Rozenburg) of je volgt (of hebt gevolgd) je middelbare schoolopleiding binnen de gemeente Rotterdam (Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet & Rozenburg);
 • Je hebt je aangemeld voor de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences aan Erasmus University College voor 2024-2025;
 • Je voldoet aan de aanmeldingscriteria om aan EUC te studeren;
 • Je hebt ontoereikende financiële middelen om je studie aan EUC te betalen;
 • Je kunt ROTAS gedetailleerde informatie geven over je financiële situatie;

 1. Vul je aanvraag voor Erasmus University College in volgens de reguliere procedure, met inachtneming van de aanvraagdeadline.
 2. Vul het ROTAS aanvraagformulier in zodra deze is geaccepteerd door EUC en stuur het formulier naar info@rotterdamtalentscholarship.nl.
 3. Studenten die in aanmerking komen voor de beurs worden uitgenodigd voor een gesprek bij de Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten (STORT) om hun aanvraag verder toe te lichten.
 4. Binnen een week na het gesprek ontvang je bericht over de toekenning van de beurs.

 • Van studenten wordt verwacht dat ze optimaal gebruik maken van de financiële steun die beschikbaar is vanuit de overheid (aanvullende beurs) als ze in aanmerking willen komen voor deze beurs.
 • Beursontvangers moeten ROTAS onmiddellijk op de hoogte stellen van belangrijke financiële veranderingen. Gebeurt dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor de waarde van de beurs of de toekenning aan andere behoeftige studenten.
 • Beursontvangers gaan ermee akkoord de marketing en werving van EUC gedurende het hele academische jaar te ondersteunen.

Voor vragen of feedback over ROTAS kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersonen:

Soort kostenBedrag per jaar Bedrag voor ROTAS-beursstudenten
Collegegeld€ 5.100 voor eerstejaars Nederlands en EU/EER studenten
+/- € 5.100 voor tweede- en derdejaars Nederlands en EU/EER studenten
+/- € 14.500 voor niet-EU/EER studenten

€ 0

Collegegeld wordt gedekt door de beurs

Huisvesting+/- € 9.060**€ 0****
Verzekering€ 660 (gebaseerd op € 55 maandelijkse kosten)€ 660 (gebaseerd op € 55 maandelijkse kosten)
Dagelijkse kosten+/- € 4.200 (eten, drinken, kleding, uitgaan, openbaar vervoer, enz. - gebaseerd op een schatting van € 350 per maand)+/- € 4.200
StudiemateriaalLaptop: ongeveer € 750 (alleen voor eerstejaarsstudenten, indien nog niet in bezit)
Boeken: ongeveer € 250 (eerstejaars: de meeste boeken voor de Academic Core worden verstrekt door EUC)
Boeken: ongeveer € 1000 per jaar*** (tweede- en derdejaarsstudenten)
Overige studiegerelateerde kosten (bijv. drukkosten, posters): ongeveer € 100 per jaar
€ 0*****
Lidmaatschap EUCSA€ 50,29€ 50,29

**Studenten kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag van de Nederlandse overheid. Dit zou de jaarlijkse kosten met ongeveer € 2.200 verlagen. Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nlOpent extern (zoek op 'huurtoeslag' en selecteer de eerst beschikbare optie). Houd ook rekening met de maandelijkse gemeentelijke belastingen die iedere Rotterdammer moet betalen. Deze bedragen ongeveer € 45,-.

***Prijzen zijn voor nieuwe boeken, tweedehands boeken zijn meestal goedkoper. Let op: de genoemde bedragen zijn gemiddelden en kunnen variëren afhankelijk van de vakken die je volgt.

****Eerstejaars huisvesting bij LUCIA valt onder de ROTAS-beurs. Tweede- en derdejaarsstudenten ontvangen een maandelijkse vergoeding van € 525,- voor hun huisvestingskosten.

*****Studenten krijgen een maximale vergoeding van € 1.000,- voor de aanschaf van een laptop aan het begin van de studie en € 200,- per jaar voor de aanschaf van boeken en andere studiegerelateerde materialen.

Let op: deze collegegeldtarieven kunnen worden gewijzigd. De getallen in de tabel zijn een indicatie. Voorafgaand aan de start van het academisch jaar kan het collegegeld worden gewijzigd door de Nederlandse overheid. Erasmus Universiteit Rotterdam behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het beleid, de tarieven, de curricula of andere zaken die in deze publicatie worden aangekondigd.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen