Governance & Pluralisme

Teamleider: Prof. dr. Jurian Edelenbos

Missie & Visie

Onze missie is het bevorderen van een diverse, inclusieve en bloeiende samenleving via onderzoek, onderwijs en samenwerking. We pakken complexe maatschappelijke vraagstukken aan door innovatieve en inclusieve governance-benaderingen en het begrijpen van maatschappelijke diversiteit. In ons team slaan we bruggen tussen wetenschapsgebieden en werken nauw samen met verschillende instellingen, gemeenschappen en bewoners.

Onze nieuwsgierigheid leidt ons naar verschillende betekenissen en meningen, en we kiezen pragmatisch de perspectieven en methoden die het beste in staat zijn om complexe maatschappelijke vraagstukken te begrijpen en op te lossen. We laten zien dat we verantwoordelijk handelen door het erkennen van waarden die kwalitatieve wetenschap ondersteunen, het opbouwen van langdurige relaties met belanghebbenden en het bieden van oplossingen voor zowel de korte als de lange termijn.

Onderzoek

Ons team brengt internationaal erkende onderzoekslijnen samen. We richten ons onderzoek vooral op begrijpen en verklaren van diversiteit in gemeenschappen ten aanzien van complexe maatschappelijke vraagstukken zoals: klimaatverandering, inclusieve duurzaamheid en kwaliteit van leven in stedelijke omgevingen. Ook richten we ons op het begrijpen en ontwikkelen van (vertrouwensvolle) relaties tussen (initiatieven uit) lokale gemeenschappen en overheidsorganisaties. 

We hebben een sterk nationaal en internationaal netwerk en een sterke staat van dienst in het verkrijgen van onderzoeksubsidies. Het team beschikt over leden met expertise in het binnenhalen van zowel de eerste, de tweede geldstroom als de derde geldstroom, wat essentieel is in het hedendaagse financieringslandschap dat vraagt om wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek, medegefinancierd door externe belanghebbenden.

Klik op een onderzoeksthema om meer te weten te komen over ons onderzoek:

Onderwijs

We streven ernaar de schakel tussen onderwijsactiviteiten en onderzoek en impact & design te optimaliseren, maar ook te innoveren. Het team neemt verantwoordelijkheid in belangrijke delen van onze bachelor programma's met betrekking tot het internationale bachelor programma Management van Internationale Social Challenges, de leerlijn governance (bestuurskunde) en de leerlijnen over sociologische perspectieven en vraagstukken. Ons team werkt mee aan drie master specialisaties: (1) Governance and Management in Complex Systems, (2) Urban Governance of Inclusive Sustainable Cities, en (3) Polarization, Democracy and Society. Bovendien zijn we betrokken bij twee onderzoeksmasters: (1) Public Administration and Organisational science, en (2) Sociology of Culture, Media, and the Arts. Daarnaast nemen we deel aan de online master specialisatie Public Governance, Management and Policy.

Impact

Ons team neemt actief deel aan diverse initiatieven in het onderwijs en onderzoek, gericht op ontwikkelen van positieve maatschappelijk impact. Leden zijn sterk betrokken bij verschillende maatschappelijke activiteiten van GOVLAB010, Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, Resilient Delta, Vital Cities and Citizens, Governance Design Studio en GovernEUR. Ze dragen ook bij aan ad-hoc activiteiten voor adviesorganen van de overheid, publieke en maatschappelijke organisaties, netwerken en mediakanalen. Het ontwikkelen van goede relaties en gedeelde doelen met zogenaamde 'valorisatie-entiteiten' van onze faculteit biedt kansen om inspanningen af te stemmen en de synergie tussen wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke impact te maximaliseren, met name in de regio Rotterdam. Het maakt ook onderzoek op basis van ontwerp mogelijk en het vertalen van onze onderzoeksresultaten naar interventies die goed zijn afgestemd op de behoeften van een diverse set aan gebruikers en belanghebbende.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen