Paarse Vrijdag op Erasmus University

Vandaag is het Paarse Vrijdag in heel Nederland, een dag om de aandacht te vestigen op de LGBTQ+ leden van onze gemeenschappen en om het fundamentele principe te herhalen dat niemand moet vrezen voor afwijzing of vooroordelen op basis van wie de persoon is of van wie de persoon houdt.

De festiviteiten van dit jaar vallen ook samen met de publicatie van een 'Paars Manifest', dat vijf principiële stappen onderstreept om LGBTQ- inclusief beleid binnen het onderwijs en de academische wereld te bevorderen. EUR onderschrijft deze principes van harte, en we zien ze als een versterking van onze Erasmiaanse waarden en onze inzet voor een inclusieve en ondersteunende cultuur op EUR voor iedereen. We zullen onze LGBTQ+-gemeenschap blijven steunen door:

  1. DE NADRUK TE LEGGEN OP SOCIALE VEILIGHEID VOOR LGBTQ+ PERSONEN

Door onze algemene focus op sociale veiligheid bij EUR, en vervolgens door specifieke aandacht te geven aan de problemen waar onze LGBTQ+ gemeenschap mee te maken heeft.

  1. UITBREIDING VAN DE DIALOOG

Door te blijven praten met LGBTQ+ mensen binnen onze gemeenschap over hun ervaringen met EUR, welke barrières ze tegenkomen en door een platform te bieden waar alle seksuele minderheden kunnen worden gehoord.

  1. ZICHTBAARHEID

Door elke stap te nemen om te laten zien dat we er zijn voor onze LGBTQ leden van onze gemeenschap en dat EUR elke stap blijft nemen om onze omgeving meer inclusief te maken.

  1. ORGANISATORISCHE STEUN

Door het erkennen van de unieke ervaringen van de LGBTQ leden van onze gemeenschap, als individuen van verschillende culturen, geloofsovertuigingen en achtergronden, en door het geven van specifiek advies en ondersteuning die dit ook erkent.

  1. HET ONDERSTEUNEN VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN

Door inclusiviteit binnen onze studentenorganisaties en by personnel te verankeren en door meer samenwerking en solidariteit in het algemeen te stimuleren.

Actie is belangrijk

We zijn er trots op te kunnen zeggen dat we bij EUR niet geloven in uitzonderingen op de aanvaarding. Maar we weten dat dit streven alleen geen onbetwiste realiteit is voor LGBTQ van onze gemeenschap. Actie is belangrijk! Daarom zijn we gericht op het ontwikkelen van beleid dat insluiting in alle delen van onze gemeenschap omvat. Om onze gemeenschap te verbinden met diepgaande kennis en enthousiasme, met ons onderzoek, met onze curricula en met onze structurele initiatieven zoals Diversiteit en Inclusie. Vandaag de dag zijn we er enorm trots op dat we de kleur paars naast ons beroemde groen hebben staan. Maar we gaan door met EUR om elke dag gelijkheid en fatsoen te hebben naast kennis en prestatie.

Stay safe.

College van Bestuur:
Ed Brinksma
Rutger Engels

Chief Diversity Officer
Semiha Denktaş

Meer informatie

Meer informatie over ons LBGTQ+ studentennetwerk, Erasmus Pride.

Kijk voor meer informatie over EUR-initiatieven rond inclusie op de Diversity & Inclusion-pagina's en hoe je binnen de faculteiten kunt meedoen, neem contact op met je Faculty Diversity Officer.

Als u helaas geconfronteerd bent met onacceptabel gedrag of getuige bent geweest of als u ondersteuning wilt ontvangen, raadpleeg dan deze pagina's over vertrouwenspersonen en onze klachtenprocedure.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen