Toelatingsmatrix

Raadpleeg onderstaande toelatingsmatrices voor het collegejaar 2017-2018. Let op: de tweede aanmeldronde loopt van 15 juli t/m 31 juli.

1. Toelatingsmatrix voor EUR studenten die aan de EUR een minor willen volgen:

2e AANMELDRONDE: Toelatingsmatrix voor EUR studenten voor minoren aan de EUR (PDF)

2.  Toelatingsmatrix voor EUR studenten die aan TU Delft een minor willen volgen:

GESLOTEN: Toelatingsmatrix voor EUR studenten voor minoren aan TU Delft (PDF)

3. Toelatingsmatrix voor EUR studenten die aan Universiteit Leiden een minor willen volgen:

GESLOTEN: Toelatingsmatrix voor EUR studenten voor minoren aan Universiteit Leiden (PDF)

4. Toelatingsmatrix voor overige externe studenten die aan de EUR een minor willen volgen:

GESLOTEN: Toelatingsmatrix voor overig externe studenten die aan de EUR een minor willen volgen (PDF)

Let op: ben je student van de TU Delft of de Universiteit Leiden? 33% van de plaatsen in EUR-minoren is gereserveerd voor Leidse en Delftse studenten. Lees meer over de aanmeld- en plaatsingsprocedure voor studenten van de TU Delft en de Universiteit Leiden