Gezondheid

erasmus mc

Als student kun je soms de behoefte voelen om met iemand anders te praten dan met je vrienden in je directe omgeving, of wanneer je medische problemen hebt. In Rotterdam zijn er diverse organisaties tot wie je je kunt wenden voor hulp en assistentie.

(Ben je een student van het International Institute of Social Sciences (ISS)? Neem contact op met jouw  faculteit voor informatie over gezondheid in Den Haag.)

Alcoholbeleid

Samen met alle andere instellingen van hoger onderwijs in Nederland, heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam zich gecommitteerd aan het Nationaal Preventieakkoord 2018. Daarin stelt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport dat overmatig en zwaar alcoholgebruik in de toekomst een minder vanzelfsprekend onderdeel van het studentenleven zou moeten worden.

De EUR voert samen met vertegenwoordigers van studentenorganisaties gesprekken en brainstormsessies over overmatig alcoholgebruik. Hier zijn verschillende afspraken uit voortgekomen. Ook kunnen studenten die vanwege persoonlijke omstandigheden een belemmering ervaren in hun studievoortgang op de EUR psychische en praktische hulp krijgen.

Je leest op MyEUR meer over wat de EUR doet aan het terugdringen van overmatig alcoholgebruik onder studenten. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen