Individuele bestuursbeurs

Tinbergen gebouw

Voor wie?

Je hebt recht op een individuele bestuursbeurs als je als EUR-student lid bent van een van de onderstaande vertegenwoordigende lichamen:

 • Opleidingscommissie;
 • Faculteitsraad;
 • Universiteitsraad;
 • Gezamenlijke vergadering (Erasmus MC);
 • Bestuur van Stichting Erasmus Sport.

Voorwaarden

 • De maanden en bedragen gelden alleen wanneer je 12 maanden je functie vervult.
 • Vervul je meer functies tegelijk, dan krijg je maximaal 12 maanden een bestuursbeurs.
 • Leden van de Universiteitsraad ontvangen voor elke bijgewoonde vergadering een vergoeding. Leden van de faculteitsraad kunnen een vergoeding voor bijgewoonde vergaderingen ontvangen, indien de faculteit daartoe besloten heeft.
 • Je moet je bestuursbeurs aanvragen voor 1 december van het collegejaar waarin je de functie vervult.

Hoogte van de bestuursbeurs

De individuele bestuursbeurs bestaat uit een forfaitair maandbedrag, gelijk aan de basisbeurs uitwonend. Studenten die een aanvullende beurs van DUO ontvangen, krijgen een aanvullende bestuursbeurs bovenop dit forfaitaire maandbedrag. Dit maandbedrag is gelijk aan de aanvullende beurs van DUO.
Hoeveel maanden bestuursbeurs je krijgt, is afhankelijk van het orgaan of bestuur waar je lid van bent. De bestuursbeurs wordt in principe in 2 delen verspreid over het jaar uitbetaald (voor universiteitsraadleden gebeurt dit in 9 delen).

Orgaan of bestuur

Aantal maanden bestuursbeurs 

Opleidingscommissie3 maanden
Faculteitsraad3 maanden
Universiteitsraad9 maanden
Gemeenschappelijke vergadering3 maanden
Faculteitsraad met bevoegdheden opleidingscommissie5 maanden

Regeling profileringsfonds

De informatie op deze webpagina valt onder het profileringsfonds. De regeling van het profileringsfonds voorziet in financi√ęle compensatie voor studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden, bestuursbeurzen en fee waivers. De volledige regeling is beschikbaar op de website. Voor meer informatie over belastingen en het profileringsfonds, zie de Wet inkomstenbelasting artikel 3.104 Vrijstellingen publiekrechtelijke uitkeringen.

Aanvragen

Mocht je lid zijn van een van de hierboven genoemde organen of besturen, dan ontvang je eind september meer informatie over de aanvraagprocedure.

Verdere informatie

Maak via de website een afspraak met een studentendecaan als je nog vragen hebt.
 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen