Citizen Science - Coping & Resilience

Burgerwetenschap naar veerkracht en weerbaarheid bij kinderen

De afgelopen maanden hebben alle kinderen ervaren hoe de hele wereld ineens op z’n kop kan staan. Sommige kinderen kunnen beter omgaan met tegenslagen en stress dan andere kinderen: ieder kind is verschillend. In deze tijden van Corona worden deze verschillen wellicht nog sterker uitvergroot. Is een kind in staat om snel te schakelen nu de wereld er tijdelijk even anders uitziet dan we gewend zijn? Wat maakt het ene kind nu veerkrachtiger dan het andere kind?

Radio Rijnmond 23-11-20

Het Wetenschapsknooppunt biedt samen met dr. Ruth Van der Hallen en dr. Brian Godor  dit najaar een unieke kans om met uw klas al lerend bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Via burgerwetenschap, ook wel citizen science genoemd, worden leerlingen actief betrokken in het opzetten, uitvoeren en leren van wetenschappelijk onderzoek, en brengen zij samen met deze onderzoekers in kaart hoe kinderen omgaan met stress en wat het ene kind nu veerkrachtiger maakt dan het andere kind.

Waarom meedoen? 

De leerlingen maken op een speelse manier kennis met het doen van onderzoek middels de methodiek van onderzoekend leren.

  • Dit project is voor uw leerlingen een mooie kans om bij te dragen aan echt wetenschappelijk onderzoek en kennis te maken met onderzoekend leren.
  • Uw leerlingen leren meer over stress en veerkracht, en hoe ze hier in hun dagelijks leven mee om kunnen gaan. Wat houden stress en veerkracht nu eigenlijk in?
  • De kinderen leren wat de (effectiviteit van de) weerbaarheidsstrategieën zijn die ze zelf toepassen en ontdekken zij hoe zij (beter) kunnen omgaan met problemen in het dagelijks leven, zodat zij sterker in hun schoenen staan. Op deze manier heeft dit een positief resultaat op groepsdynamiek en het zelfvertrouwen van de klas.  Daarnaast maken zij op een laagdrempelige manier kennis met het doen van eigen onderzoek volgens de principes van onderzoekend leren.

Veerkracht is in onze maatschappij steeds harder nodig. Stress bij jongeren begint soms al op de basisschool en neemt vaak toe in het middelbaar en vervolgonderwijs. Door op vroege leeftijd al aandacht te besteden aan veerkracht, kan stress verminderd worden. Weerbaarheid gaat over de mate waarin een leerling zich goed kan aanpassen bij tegenslagen, zoals ‘falen’, een slecht cijfer krijgen of onzekerheden in vriendschappen. Belangrijke vaardigheden voor de leerlingen zijn: omgaan met emoties, het hebben van zelfvertrouwen en optimistisch denken.  

Wat bieden wij? 

Lesmateriaal voor in de klas

Het Citizen Science projectteam levert lesmateriaal voor les- en onderzoeksactiviteiten aan voor 3 lessen van een uur. Tijdens de lessen brengen uw leerlingen in kaart hoe kinderen in Nederland omgaan met moeilijke situaties en de weerbaarheid die hier bij komt kijken. Aan de hand van bijv. mini-onderzoekjes, interviews en groepsdiscussies ontwikkelen de kinderen een goede definitie van veerkracht en brengen zij in kaart hoe zij en hun leeftijdsgenoten omgaan met stress.

Webinars voor ouders

Voor de ouders van de deelnemende leerlingen bieden we vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam 3 verschillende webinars aan in de thema’s “omgaan met stress van uw kind”, “uw kind veerkrachtig maken” en “onderzoekend leren”.

Docent-professionalisering

Voor de docenten van de participerende scholen bieden we vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam 3 verschillende professionaliseringsthema’s aan in de vorm van webinars over “onderzoekend leren”, “omgaan met stress op school” en “veerkracht op school”.

Mocht zo'n totaal-pakket niet in de behoefte passen, of de school bevindt zich niet in de regio 'groot Rotterdam' dan hebben wij ook een tweede variant beschikbaar. Hierin worden geen gegevens met onze wetenschappers gedeeld. Wij bieden dan een professioneel lesprogramma voor drie lessen in de eigen klas (met uitvoerige docent-handleiding). Deze versie zal dan geen webinars voor ouders en docent-professionalisering bevatten.

Wat vragen wij? 

Om het wetenschappelijke onderzoek goed te kunnen uitvoeren vragen we van uw leerlingen om een korte vragenlijst in te vullen over veerkracht en omgaan met stress en vragen we van u als leerkracht om wat achtergrondinformatie over de school aan te leveren.

In de eerste lesactiviteiten wordt van de leerlingen gevraagd om een vragenlijst in te vullen over veerkracht en omgaan met stress. Wij vragen u om de vragenlijstdata van uw leerlingen geheel anoniem, zonder persoonsgegevens, terug te sturen aan de onderzoekers. De verzamelde data is op geen enkele wijze terug te leiden naar individuele kinderen. Om de kinderen mee te kunnen laten doen aan dit onderzoek is het van belang dat ouders actief toestemming geven dat hun kind de vragenlijst mag invullen. Wij vragen van de school om deze oudertoestemming te regelen. De benodigde brieven hiervoor zullen door ons aangeleverd worden. (Indien enkele ouders weigeren kan de leerling wel gewoon meedoen in het project.)

Tevens vragen we van u om enkele algemene gegevens over de school aan te leveren

Wens voor langdurige samenwerking

Aan de hand van dit eerste project willen we tevens samen verkennen of we een langdurige samenwerkingsrelatie kunnen aangaan waarin aanbod voor leerlingen, docenten en ouders en onderzoek door wetenschappers op structurele wijze vorm kunnen krijgen. Na deze eerste pilot zullen we gezamenlijk evalueren of die samenwerking gewenst is en hoe deze eventuele samenwerking vormgegeven kan worden.

"Life isn't about waiting for the storm to pass. It is about learning to dance in the rain."

Praktische informatie

Lesduur3 lessen a 1 uur. De lessen worden door de eigen docent verzorgd. 
Doelgroep Groep 6, 7 en 8 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen