Smarter Choices for Better Health

Header - Striving for better health and healthcare

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de ambitie om wereldwijd bij te dragen aan betere gezondheid door slimmere keuzes. Omdat gezondheid en gezondheidszorg complexe thema’s zijn, zet het Erasmus Initiative ‘Smarter Choices for Better Health’ in op meerjarig multidisciplinair onderzoek.

Studio Erasmus - Simone Dalm over haar strategie om kanker beter te behandelen

Simone Dalm

Challenge Accepted - Striving for better health and healthcare

Een betere gezondheidszorg door slimmere keuzes

Voor een lang en gezond leven is goede gezondheidszorg van essentieel belang. Er is de afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt, maar toch kampen nog veel landen met grote uitdagingen in het financieren en het leveren van hoogwaardige gezondheidszorg. Gemiddeld genomen zijn de gezondheid en levensverwachting toegenomen, maar de verschillen tussen en ook binnen bevolkingsgroepen zijn groot. Levensstijl en preventieve maatregelen spelen daarbij een belangrijke rol.

Wetenschappers uit de gezondheidseconomie, gedragseconomie, publieke zorg en internationale zorg gaan een intensieve samenwerking aan om zorgsystemen eerlijker en effectiever in te richten – met de huidige financiële middelen. De resultaten van dit onderzoek zullen ook hun weerklank vinden in het onderwijs van de Erasmus School of Economics, het Erasmus MC en de Erasmus School of Health Policy & Management.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang ongeveer eens per maand een mail met nieuws, evenementen en publicaties gerelateerd aan het initiatief of over gezondheid in het algemeen.

We willen graag een kennispunt zijn voor vraagstukken gerelateerd aan gezondheid. Indien u relevante mededelingen heeft voor de nieuwsbrief, laat het ons weten. Stuur uw verzoek naar hofmann@rsm.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen