Commissie Klokkenluiders

De Commissie Klokkenluiders (CK) is de commissie  voor het onderzoek naar vermeende misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Het gaat hierbij niet om de wetenschappelijke integriteit, waarbij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) of ongewenst gedrag, waarbij de Commissie Ongewenst Gedrag (COG) bevoegd is. 

Bij de Commissie Klokkenluiders kan een ieder een melding indienen over het op onbehoorlijke wijze handelen of nalaten onder verantwoordelijkheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Klokkenluiders kan het College van Bestuur, indien noodzakelijk, maatregelen treffen.

Contact

E-mailadres
ck@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen