Commissie Ongewenst Gedrag

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) vindt het van groot belang dat medewerkers en studenten kunnen functioneren in een prettige en stimulerende werk- en studiesfeer. Toch kan het vóórkomen dat een medewerker of een student zich binnen de EUR niet met voldoende respect bejegend voelt. Soms is daarbij sprake van seksuele intimidatie, andere keren van pesten of discriminatie, soms ook van fysieke agressie. Een formele klacht kan worden behandeld door de beheerder van het organisatieonderdeel waar de klager werkzaam is dan wel studeert of door de door het College van Bestuur ingestelde Commissie Ongewenst Gedrag. De klager kan een voorkeur voor behandeling kenbaar maken. Het College van Bestuur beslist uiteindelijk over de wijze van behandeling maar zal de voorkeur van de klager in beginsel honoreren.

Contact

E-mailadres
cog@eur.nl