Duurzaamheidsverslaggeving voor Commissarissen en Toezichthouders | Masterclass

Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving voor Commissarissen en Toezichthouders

De maatregelen van de Europese Green Deal raken alle sectoren van de economie. Met ingang van het jaarverslag 2024 dienen grote Organisaties van Openbaar Belang in hun bestuursverslag namelijk te voldoen aan ingrijpende nieuwe regels met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving (ESG). Andere grote ondernemingen volgen in 2025. Ook het MKB als toeleverancier van het grootbedrijf wordt door de nieuwe regels geraakt.  Wat betekent dit voor u als Commissaris en Toezichthouder?

Opleiding Duurzaamheidsverslaggeving voor Commissarissen en Toezichthouders

Waarom deze Masterclass?

In het kader van de Europese Green Deal is in april 2021 de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) gepubliceerd. Op basis daarvan zijn recentelijk de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) gepubliceerd, een uitgebreide set van nieuwe verslaggevingsregels. Duurzaamheid is hierbij een breed begrip en omvat niet alleen beleid, risico’s en prestaties inzake klimaat en milieu, maar ook die inzake werknemers, consumenten en omwonenden, en daarnaast de bestuurlijke inrichting rondom duurzaamheid. Het gaat om ESG, Environment, Social en Governance. Voor Commissarissen is hierbij een bijzondere verantwoordelijkheid weggelegd:

 • zij dienen uitdrukkelijk toezicht te houden op de wijze waarop de Raad van Bestuur inzake duurzaamheid verantwoording aflegt
 • de Raad van Bestuur dient uitdrukkelijk te verklaren dat het jaarverslag is ingericht in overeenstemming met de CSRD
 • omdat het verplicht is bij de duurzaamheidsverslaggeving een verklaring van een accountant toe te voegen, zal de Raad van Commissarissen, in het bijzonder het Audit Committee, het tot extra taak moeten rekenen de dialoog met de accountant hierover aan te gaan

De belangrijkste informatie van deze Masterclass op een rij

Investering
De kosten voor het bijwonen van de Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving zijn € 850,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief koffie, thee, lunch en borrel na afloop.

Locatie
De Masterclass wordt bij voorkeur gegeven op locaties in of nabij de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein. 

Groepsgrootte
Het aantal deelnemers in deze Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving voor Commissarissen en Toezichtouders is beperkt tot maximaal 25. Daardoor is er voldoende ruimte voor vragen en voor discussie.

De Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving voor Commissarissen en Toezichthouders bestaat uit de volgende 4 modules: 

 1. Langetermijnwaardecreatie, te verzorgen door prof. dr. Karen Maas.
 2. Duurzaamheidsverslaggeving, te verzorgen door prof. dr. Martin Hoogendoorn RA.
 3. Assurance bij het Duurzaamheidsverslag, te verzorgen door prof. dr. Auke de Bos RA en drs. Roy Linthorst EMA RA.
 4. Ervaringen met Duurzaamheidsverslaggeving in de praktijk, te verzorgen door drs. Gerard Paulides.

De nieuwe regels gelden voor grote ondernemingen, maar zijn ook relevant voor het MKB. Ook het MKB als toeleverancier van het grootbedrijf wordt door de nieuwe regels geraakt. Grote ondernemingen dienen te rapporteren over de gehele waardeketen; daardoor leiden de verslaggevingseisen tot een uitvraag van relevante informatie bij leveranciers en afnemers. Ook de verplichte verklaring (assurance) van de accountant bij de verstrekte duurzaamheidsinformatie is nieuw. De nieuwe European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn revolutionair en hebben gevolgen voor het strategisch beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vraagt de uitdrukkelijke aandacht van de commissaris in zijn rol als toezichthouder op de naleving van de nieuwe verplichtingen, als lid van de auditcommittee in gesprek met de accountant, en als betrokkene bij de strategische implicaties voor de onderneming.

Duurzaamheidsverslaggeving staat niet op zichzelf. De noodzaak om verantwoording af te leggen zal invloed hebben op het beleid van de onderneming:

•     wat zijn, in afstemming met de stakeholders, de materiële duuurzaamheidstopics
•     welke aanpassingen in het beleid zijn noodzakelijk, wat zijn de doelstellingen op korte en lange termijn
•     met welke ketenpartners kan de onderneming nog wel door en met welke niet meer?

Kortom, strategische vraagstukken waar een afstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen gewenst en noodzakelijk is.

Na het volgen van de Masterclass Duurzaamheidsverslaglegging heeft u als Commissaris/Toezichthouder:

 • Een compleet overzicht van de nieuwe wet- en regelgeving inzake duurzaamheidsverslaggeving
 • Nieuwe inzichten in de gevolgen van de nieuwe duurzaamheidsregels voor het functioneren als commissaris
 • Handvatten om duurzaamheid te integreren in het ondernemingsbeleid
 • Inzicht in de werkzaamheden die de accountant verricht bij de beoordeling of controle van het duurzaamheidsverslag

Docenten en (gast)sprekers
Prof. dr. Karen Maas is  hoogleraar aan de Open Universiteit en Academic Director van het Impact Center Erasmus (ICE). Zij gaat in op doel en impact van lange termijn waardecreatie.

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behandelt de regels inzake duurzaamheidsverslaggeving.

Prof. dr. Auke de Bos RA  is  hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurder bij EY.

Drs. Roy Linthorst EMA RA is partner Sustainability assurance bij EY. Zij bespreken samen welke rol assurance speelt bij het duurzaamheidsverslag.

Drs. Gerard Paulides, voormalig CFO van VOPAK en oprichter van BlueDez voor Executive Finance en Boardroom Advies, gaat in op zijn eigen ervaringen met betrekking tot duurzaamheidsbeleid en -verslaggeving.

Programmaleiding
De Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving voor Commissarissen en Toezichthouders wordt aangeboden door de Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA), in samenwerking met het Erasmus Governance Institute (EGI), beide onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Program Director van deze Masterclass is Martin Hoogendoorn; de coördinatie is in handen van Elja de Jong en Linda Post.

De Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA) en het Erasmus Governance Institute (EGI) nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving op maandag 27 november 2023. De ontvangst is om 09.00 uur. Om 09.30 uur starten we met het programma. We sluiten de dag af met een borrel vanaf 17.00 uur.

Deze Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving is primair gericht op de ontwikkelingen zoals deze van belang zijn voor de Commissaris en Toezichthouder.

 

Elke deelnemer ontvangt na afronding van de Masterclass Duurzaamheidsverslaglegging een certificaat van deelname vanuit Erasmus School of Accounting & Assurance, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Elja de Jong MSc en drs. Linda Post

Program Coordinators

E-mailadres
esaa-acc@ese.eur.nl
Adres
Burgemeester Oudlaan 50, Van der Goot Building - Kamer M5-21
3062 PA
Rotterdam

Up-to-date blijven als Commissaris/Toezichthouder? Bekijk onderstaande Masterclasses!

Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Professional gebruikt de calculator op zijn smartphone om iets uit te rekenen

Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Glas met muntstukken waaruit een klein plantje groeit

Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

Diverse grafieken met data

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen