Beleid, Politiek & Samenleving

Teamleider: Prof. dr. Peter Scholten
Stadhuis at Coolsingel (2015)

Missie

Het interdisciplinaire team Beleid, Politiek & Samenleving richt zich op de interactie tussen maatschappelijke uitdagingen en de reacties hierop van instituties. We streven ernaar bij te dragen aan maatschappelijke en institutionele respons op de vele maatschappelijke uitdagingen waarmee moderne samenlevingen worden geconfronteerd, van verstedelijking tot migratie, globalisering tot polarisatie en klimaatverandering tot ongelijkheid. We bereiken deze missie door wetenschappelijk relevante en maatschappelijk gedegen kennis te ontwikkelen. Hierbij worden inzichten in de essentie, oorsprong en manifestaties van vele maatschappelijke uitdagingen gecombineerd met expertise over hoe een breed scala aan instellingen functioneert op het gebied van beleid, politiek en samenleving.

Onderzoek

Ons team richt zich op het bevorderen van onderzoekssamenwerkingen over maatschappelijke uitdagingen en de reacties hierop van instituties. Bij het ontwikkelen van dergelijke samenwerkingen streven we naar een constructief, open en verantwoord onderzoeksklimaat binnen het team en in onze interactie met belanghebbenden binnen Erasmus Universiteit en daarbuiten. Ons team heeft een breed netwerk van lokale, nationale en internationale belanghebbenden ontwikkeld die partners zijn in onze onderzoeksagenda. Onze onderzoeksgroepen zijn onderverdeeld in vier categorieën:

  • Europese en mondiale governance
  • Institutionele beleidsanalyse
  • Empirische sociologie
  • Governance van migratie en diversiteit

Klik op een onderzoeksthema om meer te weten te komen over ons onderzoek:

Onderwijs

Ons team heeft een breed onderwijsportfolio, met leiderschap in verschillende masterprogramma's (Beleid en Politiek, Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid, Governance of Migration and Diversity, International Management and Public Policy, en de online master Public Management, Governance and Policy). Ook zijn we betrokkenheid bij de bachelorprogramma's sociologie en bestuurskunde.

Onze onderwijsprogramma's delen een overkoepelende thematische zorg om de verstrengeling en feedbackprocessen tussen beleid, politiek en samenleving te ontrafelen. Daarom hebben de verschillende programma's tot doel studenten bloot te stellen aan hoe politici proberen snel veranderende samenlevingen te besturen, hoe beleidsmakers beleid proberen aan te passen om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, en hoe internationale en maatschappelijke organisaties actief proberen sociale verandering en rechtvaardigheid te bevorderen. Onze onderwijsprogramma's delen ook een praktische zorg om betrokkenheid bij de samenleving te bevorderen. Daarom leren studenten van onze programma's hoe ze kunnen interacteren, verbinden en betrokken kunnen zijn bij kwetsbare groepen in de samenleving, evenals beleidsmakers en praktijkmensen op verschillende beleidsschalen (gemeentelijk, nationaal, Europees en mondiaal). Bovendien beïnvloeden we praktijkmensen door middel van onderwijs door cursussen aan te bieden in de ESSB Academy.

Impact

Het uitvoeren van onderzoek waarbij we als wetenschappers betrokken zijn bij de samenleving, gemeenschappen en belanghebbenden buiten de academische wereld is voor velen van ons een grote drijfveer. In ons team beschouwen we ‘engaged’ en maatschappelijk betrokken wetenschap als een integraal aspect van onze onderwijs-, onderzoeks- en impactactiviteiten. Het is al een belangrijk onderdeel van veel van onze activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van het gezamenlijk creëren van onderzoek met gemeenschappen, het mede-ontwerpen van beleid met verschillende belanghebbenden, actieve deelname aan het publieke debat en het trainen van onze studenten en onderzoekers om kritisch te zijn over de rol die we zelf als wetenschappers spelen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen