Overleeft de cultuursector corona?

Lege rode stoelen in een theater

De culturele en creatieve industrie raakt erg in het nauw door de coronamaatregelen. De muzieksector werd in het bijzonder hard getroffen: evenementlocaties moesten sluiten, artiesten zaten zonder werk, ze moesten ontvangen Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) vaak terugbetalen en festivals werden afgelast. Een groot aantal artiesten verloor het grootste deel van hun inkomen. Zou de cultuursector in het algemeen, en de muzieksector in het bijzonder, corona overleven?

De muziekindustrie na corona

Pauwke Berkers

“Deze crisis kan een historische scheidslijn zijn voor de muziekindustrie”

Portrait Pauwke Berkers (Square)

Veel muziekmakers leven al onder de armoedegrens, en er hoeft maar iets te gebeuren en de hele sector stort in elkaar. De huidige crisis heeft deze alarmerende financiële positie van de muziekindustrie blootgelegd, en de verschillen binnen de sector nog groter gemaakt. “Wat dat betreft is deze coronacrisis een goed moment om te kijken hoe de muziekindustrie in de toekomst beter georganiseerd kan worden,” zegt universitair hoofddocent en cultuursocioloog Pauwke Berkers van de Erasmus School of History, Culture and Communication in een interview met EM Magazine. Berkers gaat onderzoeken wat de lange termijn gevolgen zijn van de coronacrisis op de muzieksector, en hoe de sector veerkrachtiger kan worden.

Extra belangrijk is dit, als je in acht neemt dat muziek een aantoonbare positieve invloed heeft op ons welzijn. “Muziek kan bijdragen aan het vergroten van sociale cohesie, het verminderen van sociale ongelijkheid en het hertoveren van een gerationaliseerde wereld,” is de conclusie van Berkers in een essay in Sociologie Magazine in maart 2021.

Nieuws en events

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen