Van coronacrisis naar economische crisis

Hoe ver de economische gevolgen reiken, weten we nog niet, wel dat ze er zullen zijn. Stevenen we af op een nieuwe economische crisis? Een hogere staatschuld? Een hogere rente? Kunnen kleine ondernemers overleven, die gedwongen soms maanden moesten sluiten? Of vallen de economische gevolgen mee? Veel vragen rondom het beleid van de coronacrisis, zijn ook vragen over de economie.

Snel naar: Prof.dr. Frank van Oort - Prof.dr. Muel Kaptein - Prof.dr. Anne Gielen - Prof.dr. Bas Jacobs

Wat zijn de lange termijneffecten?

Prof.dr. Frank van Oort

“Het is erg belangrijk om met onze kennis bij te dragen aan mogelijke oplossingen, om pandemische maatregelen beter te begrijpen”

Frank van Oort, Professor of regional and urban economics at Erasmus School of Economics
Erasmus School of Economics

Frank van Oort is hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie bij de Erasmus School of Economics. In 2020 heeft hij een ZonMw COVID-19 onderzoeksbeurs in de wacht gesleept ​​om onderzoek te doen naar de maatschappelijke effecten van de coronaviruspandemie en de mitigatiemaatregelen, oftewel de economische effecten van het coronabeleid op korte en lange termijn, en hoe we kunnen zorgen dat de negatieve effecten niet te groot zijn. Hiernaast doet hij onderzoek in samenwerking met de regio Rotterdam: om te kijken hoe het herstellen van de economie in de stad samen kan gaan met het vernieuwen, door bijvoorbeeld AI-toepassingen hierin te betrekken. En hoe stedelijke planning en gebiedsontwikkeling kan of moet veranderen: met het oog op het bouwen van nieuwe woningen, op thuiswerken en de manier waarop mensen met de stad omgaan, nu en na corona.

Frank van Oort in het nieuws

Bedrijfsethiek staat onder druk

Prof.dr. Muel Kaptein

“Hoe langer de coronaviruscrisis voortduurt, hoe meer de bedrijfsethiek onder druk komt te staan.”

Muel Kaptein

Muel Kaptein is hoogleraar bedrijfsethiek bij de Rotterdam School of Management. Hij zag ethiek onder druk komen te staan in coronatijd. Enerzijds lieten bedrijven zien dat ze goed wilden doen, denk aan supermarkten die seniorenuren instelden. Anderzijds zijn er bedrijven die misbruik van de situatie maakten, bijvoorbeeld door misleidende anti-coronaproducten te verkopen. En hoe langer het duurt, des te meer lijkt bedrijfsethiek onder druk te staan. ‘Belangrijk is dus om gezondheid niet tegenover economie te plaatsen, het zijn twee kanten van dezelfde medaille,’ waarschuwde Kaptein in een essay in het Nederlands Dagblad.

Muel Kaptein in het nieuws

Jongeren meer kwetsbaar

Prof.dr. Anne Gielen

“Het aantal werkloosheidsuitkeringen is fors toegenomen onder jongeren.”

Anne Gielen, Associate Professor at Erasmus School of Economics
Erasmus School of Economics

Jongeren worden het hardst geraakt door de coronacrisis, blijkt uit de nieuwe werkloosheidscijfers van het UWV en het CBS. Met name jongeren met een flexibel en tijdelijk contract verliezen vaak hun baan. Anne Gielen, hoogleraar arbeidseconomie aan Erasmus School of Economics maakt zich zorgen over hen. “Wat we in het verleden bij crises hebben gezien is dat het de tijdelijke contracten zijn die de eerste klappen gaan opvangen. Flexibele contracten worden dan niet meer verlengd, of worden zelfs voortijdig ontbonden. Het zijn met name jongeren die in die flexibele contracten werkzaam zijn. Vandaar dat de kwetsbaarheid die je hebt in tijden van economische crisis, zich nu concentreert onder de jongere groepen. Voor hen zijn juist de eerste jaren op de arbeidsmarkt belangrijk om je carrière vorm te geven; de mogelijkheden daartoe zijn nu wel erg beperkt.” Haar advies aan jongeren: probeer toch actief te blijven en in jezelf te investeren, om zo interessant te blijven voor toekomstig werkgevers. Misschien moet je nu genoegen nemen met een baan in een andere sector of een minder uitdagende baan – op een later moment kun je misschien doorschuiven naar de positie waar je nu graag terecht had willen komen.

Anne Gielen in het nieuws

Economie moet wel meewegen in beleid

Prof.dr. Bas Jacobs

“Red het kapitalisme van de kapitalisten”

Bas Jacobs, Professor of Public Economics at Erasmus School of Economics
Erasmus School of Economics

Bas Jacobs was hoogleraar bij de Erasmus School of Economics en werd vanaf het begin van de crisis veel geïnterviewd over zijn economische visie. De overheid heeft volgens hem een goede economische politiek gevoerd om de gevolgen van de lockdowns te verzachten. Maar openlijk kritisch was hij over de gevolgde coronastrategie waarin volgens hem te eenzijdig de nadruk lag op de medische kant. De gevolgen van het beleid voor de economie, het onderwijs, de sociale samenhang en inbreuken op grondrechten moeten meer worden meegewogen in het beleid, stelt hij. Daarnaast zou het OMT niet op de stoel van de politiek moeten gaan zitten. Hij bepleitte grotere investeringen in het onderwijs om de onderwijsachterstanden door corona in te lopen. Kritiek heeft Jacobs ook geuit op het plan om bij besteding van het Nationaal Groeifonds te beslissen op basis van groei van het bbp. ‘Een majeure vergissing’, omdat welvaart veel meer is dan alleen bbp. Samen met Sijbren Cnossen maakte hij de bundel: ‘Ontwerp voor een Beter Belastingstelsel’. Jacobs schreef hiernaast een reeks essays voor Vrij Nederland ‘Red het kapitalisme van de kapitalisten’ en bepleit een vorm van kapitalisme waar iedereen iets aan heeft: waarin ondernemerschap en hard werken worden beloond, maar monopolievorming, windhandel in onroerend goed of milieuvervuiling niét.

Studio Erasmus Podcast - Bas Jacobs over de economische impact van de coronacrisis

Bas Jacobs in het nieuws

Meer nieuws

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen