Brede Welvaart en Gelijke Kansen

Brede welvaart, oftewel alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat brede welvaart ook om zaken als gezondheid, onderwijs, leefomgeving en persoonlijke ontplooiing. Onze EUR wetenschappers doen regelmatig onderzoek naar dit onderwerp.

Studio Erasmus - Onderzoeker Daphina Misiedjan over klimaatongelijkheid

23 mei 2022: Rotterdamlezing

Prof.dr. Keizer vertelt over de rol van familie in het voortbestaan van ongelijkheid

Onze experts over Brede Welvaart en Gelijke Kansen

Prof.dr. Bas Jacobs

hoogleraar Overheidsfinanciën en economisch beleid, Erasmus School of Economics

"Algemene kennis van de welvaartseconomie is grotendeels in het denken over welvaart verdwenen."
"Algemene kennis van de welvaartseconomie is grotendeels in het denken over welvaart verdwenen."

"Het welvaartsbegrip verwordt daardoor langzaam tot een container waarin iedereen naar gelieven zijn opvatting van welvaart kan dumpen. Dit leidt tot theoretisch onzuivere welvaartsindicatoren. Als die worden ingezet voor beleidsbepaling, kan dat leiden tot beleidsfouten."

Dr. Bastian Ravesteijn

Universitair docent Toegepaste economie, Erasmus School of Economics

“We wilden weten in hoeverre kansen op een goed inkomen samenhangen met het gezin en de wijk waar kinderen opgroeien."
“We wilden weten in hoeverre kansen op een goed inkomen samenhangen met het gezin en de wijk waar kinderen opgroeien."

"Toen we dit eenmaal in kaart hadden gebracht, leverde dat zoveel nieuwe inzichten en vragen op dat we de resultaten op een duidelijke manier wilden delen met de hele Nederlandse bevolking. Daarom hebben we de website KansenKaart.nl gemaakt, waarop iedereen de eigen wijk kan vergelijken met andere wijken.”

Dynamics of Inclusive Prosperity

Werken aan inclusieve welvaart

Studio Erasmus - Econoom Matthijs Korevaar en stadssocioloog Gwen van Eijk over het woningtekort

Studio Erasmus - Econoom Bastian Ravesteijn over kansen(on)gelijkheid

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen