Studentenstatuut

Het studentenstatuut biedt een overzicht van de rechten en verplichtingen die studenten hebben en die voortvloeien uit wettelijke bepalingen. Ook heeft het statuut tot doel om elke student te informeren over wat hij van de universiteit mag verwachten aan onderwijs en bijbehorende voorzieningen en wat de universiteit van hem verwacht.

Het gehele statuut bestaat uit twee delen:
1. het instellingsdeel, dit is voor iedere student gelijk
2. het opleidingsdeel, dit is bestemd voor de studenten die ingeschreven zijn voor een specifieke opleiding (studiegids).

Het instellingsdeel informeert over zaken die op universitair niveau zijn geregeld en beschrijft het wettelijk kader van zaken die op facultair niveau zijn geregeld. Dit laatste geldt in het bijzonder voor onderwerpen als "Toegang tot een opleiding" en "Onderwijs en examens".

Adressen examencommissies

ASK Erasmus

Vragen?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen