Anonimisering van onderzoeksdata

Neem voor vragen contact op met je Privacy Officer (PO). Op de My.EUR-pagina van Privacy Office (PO) vind je de contactgegevens van je facultaire PO.

Introductie

Onderzoekers moeten passende maatregelen overwegen om de privacy van onderzoeksrespondenten te beschermen. Dit kan onder meer door onderzoeksdata, waaronder persoonsgegevens, te anonimiseren of te pseudonimiseren.

Hieronder vind je meer informatie over wat deze processen inhouden, technieken en hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt voor kwantitatieve en kwalitatieve data, de verschillende onderzoeksfasen en de definities van relevante termen.

Een plan maken

Het is verstandig om zo vroeg mogelijk een plan te maken, waarin je vastlegt welke anonimiserings- en pseudonimiseringstechnieken je in welke onderzoeksfase gaat toepassen. Dit helpt je bij het opzetten van je onderzoek op een privacy by design-manier en zal op de lange termijn tijd en kosten besparen.

Fasen van onderzoek

Verzamel en analyseer de persoonsgegevens die nodig en relevant zijn voor je studiedoeleinden (kunnen uitleggen waarom dit relevant is). Pas zo snel mogelijk de juiste anonimiserings- of pseudonimiseringstechnieken toe zodanig dat je de doelstellingen van het onderzoek nog kunt bereiken.

Gepubliceerde onderzoeksdata dienen altijd anoniem te zijn, tenzij je toestemming hebt om persoonsgegevens te publiceren of te hergebruiken.

Bewaar na afronding van het project de ruwe en bewerkte onderzoeksdata en bijbehorende documentatie voor doeleinden van wetenschappelijke integriteit (min. 10 jaar). Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn om persoonsgegevens of bedrijfsgegevens te verwijderen (bijvoorbeeld data die niet zijn gebruikt om het onderzoek uit te voeren of data die niet nodig zijn om de integriteit van het onderzoek aan te tonen).

Definities

Verklarende woordenlijst anonymiseren data

Methoden voor het anonymiseren van kwantitatieve data

Methoden voor het anonymiseren van kwalitatieve data

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in juni 2024. Heb je niet-werkende links of (schijnbaar) onjuiste informatie gevonden? Stuur dan een e-mail met als titel 'Website content' naar datasteward@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen