RDM beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing op onderzoek:

 1. Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit
 2. EUR beleid Research Data Management (EUR, 2017)
 3. Regelement gebruik internet- en ICT-faciliteiten voor medewerkers van de Erasmus Universiteit (EUR, 2015)
 • In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2-federatie), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), heeft een commissie onlangs de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit opgesteld. Netherlands Code of Conduct for Research Integrity. De gedragscode geldt voor alle Nederlandse universiteiten, met ingang van 1 oktober 2018. De gedragscode bevat de vijf principes die de basis van integer onderzoek vormen:

  • Eerlijkheid
  • Zorgvuldigheid
  • Transparantie
  • Onafhankelijkheid
  • Verantwoordelijkheid

  Deze gedragscode vervangt de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2004 (versie van 2014), en geldt voor elke medewerker van elke Nederlandse universiteit.

 • De EUR verbindt zich aan de FAIR-principes voor onderzoeksdata: vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar, en herbruikbaar.  De EUR is van mening dat, met uitzondering van embargo-periodes en gegronde opt-outs, onderzoeksdata in beginsel vindbaar en toegankelijk moet zijn.

  De EUR heeft in januari 2017 een basisprotocol voor datamanagement opgesteld, om een verdere ontwikkeling van onderzoeksdataservices te bevorderen. In dit RDM-basisprotocol staat welke onderzoeksaspecten gearchiveerd worden voor doeleinden als wetenschappelijke integriteit, passend bij een professionele houding. Het basisprotocol is de grootste gemene deler tussen diverse researchprofessionals op het gebied van onderzoeksdata. Het protocol is opgesteld en geaccepteerd op basis van verschillende gesprekken met representatieve onderzoekers van vrijwel alle instituten en faculteiten van de EUR.

  Het RDM-basisprotocol bestaat uit:

  1.  De onderzoeksvraag of de hypothese.
  2.  De gekozen onderzoeksmethode.
  3.  De data die daadwerkelijk is gebruikt om de onderzoeksconclusie en/of aanbevelingen te onderbouwen.
  4.  De lijst met bekende personen voor wie de data toegankelijk is.
  5.  Documentatie van de ondernomen acties met de data, en de gebruikte software.
  6.  Indien beschikbaar: de ruwe dataset(s).

  In het artikel "Graag niet al te generiek. Gewetensvol datamanagement" beschrijft Marlon Domingus het proces waarop het EUR RDM Basisprotocol tot stand kwam. Je vind dit artikel op RePub

  Neem contact op met het Erasmus Data Service Centre voor ondersteuning met betrekking tot het veilig opslaan van data volgens het RDM beleid.

 • Dit beleidsplan bevat verschillende uitgangspunten. Hieronder staan enkele van deze uitgangspunten die relevant zijn voor RDM:

  • bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt binnen de EUR, zoals van Medewerkers, studenten en ouders;
  • bescherming van vertrouwelijke informatie van de EUR, van Medewerkers, of van Studenten;
  • bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van de EUR en derden waaronder het respecteren van de licentie-afspraken die van toepassing zijn binnen de EUR.