RDM beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing op onderzoek:

 1. Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit
 2. EUR beleid Research Data Management (EUR, goedgekeurd in 2020 en ingegaan op 1-1-2021)
 3. Regelement gebruik internet- en ICT-faciliteiten voor medewerkers van de Erasmus Universiteit (EUR, 2015)

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2-federatie), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), heeft een commissie onlangs de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit opgesteld. Netherlands Code of Conduct for Research Integrity. De gedragscode geldt voor alle Nederlandse universiteiten, met ingang van 1 oktober 2018. De gedragscode bevat de vijf principes die de basis van integer onderzoek vormen:

 • Eerlijkheid
 • Zorgvuldigheid
 • Transparantie
 • Onafhankelijkheid
 • Verantwoordelijkheid

Deze gedragscode vervangt de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2004 (versie van 2014), en geldt voor elke medewerker van elke Nederlandse universiteit.

De EUR verbindt zich aan de FAIR-principes voor onderzoeksdata: vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar, en herbruikbaar.  De EUR is van mening dat, met uitzondering van embargo-periodes en gegronde opt-outs, onderzoeksdata in beginsel vindbaar en toegankelijk moet zijn.

De EUR heeft (augustus 2020) een update van het EUR research data management beleid aangenomen om de verdere ontwikkeling van research data services te sturen.

Neem contact op met de datasteward (gelieerd aan jouw faculteit) of het Erasmus Data Service Centre voor ondersteuning met betrekking tot het veilig opslaan van data volgens het RDM beleid.

Dit beleidsplan bevat verschillende uitgangspunten. Hieronder staan enkele van deze uitgangspunten die relevant zijn voor RDM:

 • bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt binnen de EUR, zoals van Medewerkers, studenten en ouders;
 • bescherming van vertrouwelijke informatie van de EUR, van Medewerkers, of van Studenten;
 • bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van de EUR en derden waaronder het respecteren van de licentie-afspraken die van toepassing zijn binnen de EUR.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen