Executive Programmes
at Erasmus School of Accounting & Assurance

Executive Programmes

Business Economics - The Next Level

Het Nederlandstalige Executive Program Business Economics - The Next Level is bedoeld voor nieuwsgierige en gedreven finance professionals en (aspirant) managers die hun rol als bedrijfseconomisch deskundige willen verstevigen door over de grenzen van de huidige functie te kijken. Deelnemers hebben een afgeronde bedrijfseconomische, bedrijfskundige, econometrische of bestuurskundige opleiding op WO of HBO-niveau en tenminste 3 jaar werkervaring. Het programma bestaat uit 10 collegedagen en start op 8 maart 2018. 

Lees meer over deze opleiding

Het Brein in de Boardroom

Het Brein in de Boardroom geeft tijdens 6 separate dagen inzicht in de invloed van het brein en de onbewuste processen op ons gedrag. We denken namelijk wel dat rationaliteit en bewuste strategische keuzes de basis zijn van het denken en handelen binnen de boardroom, maar wetenschappelijk onderzoek toont steeds vaker aan dat onbewuste drijfveren de eigen besluiten bepalen.

Lees meer over deze opleiding

Het Rendement van Geluk

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ is de eerste universitaire leergang die zich richt op geluk in organisaties vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Centraal staat geluk als holistisch en bedrijfskundig concept voor organisaties (‘organisational happiness’). Geluk wordt hierbij vanuit het perspectief van alle stakeholders van een organisatie behandeld. Daarnaast presenteert ‘Het Rendement van Geluk’ de meest recente internationale academische inzichten, gevoed door de eigen World Database of Happiness.

Lees meer over deze opleiding

Sturen op Geluk in het Publieke Domein

Het Executive Program ‘Sturen op geluk in het Publieke Domein’ is de tweede academische leergang naast het succesvolle ‘Het Rendement van Geluk’. Waar ‘Het Rendement van Geluk’ gericht is op het geluk van medewerkers en andere stakeholders van voornamelijk organisaties met winstoogmerk, is ‘Sturen op Geluk in het Publieke Domein’ gericht op raadsleden, politici, bestuurders, beleidsmakers en (zelfstandig) beleidsadviseurs binnen de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden en (semi)publieke instellingen.

Lees meer over deze opleiding

The New CFO

Er is er veel veranderd in de zakelijke en monetaire wereld. De rol die de CFO heeft in relatie tot de CEO, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, audit-, risk- en corporate strategy committee’s is dynamisch.

De CFO dient zich opnieuw te verdiepen in de business, de business modellen, de risico’s en daarnaast de veranderende relatie met share- en stakeholders. Het Executive Program The New CFO is voor de CFO ontwikkeld om op de relevante thema’s en dilemma’s kennis te verdiepen, om met topsprekers uit de wetenschap en ”thoughtleaders” uit de internationale praktijk in discussie te gaan. 

Lees meer over deze opleiding

Corporate Social Responsibility

Organisaties hebben meer dan alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden! Naast economische uitdagingen hebben organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, tekort aan materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten. Het Executive Program CSR maakt de thematiek inzichtelijk en stelt de kansen en dilemma's centraal.

Lees meer over deze opleiding

Financieel Forensisch Deskundige

Financieel Forensisch Onderzoek richt zich op waarheidsvinding als er een vermoeden is van financiële criminaliteit (zoals fraude, witwassen, financiering van terrorisme en corruptie). Voor de uitvoering van deze onderzoeken is expertise vereist van zowel de accountants als de juristen. Het Executive Program richt zich op de verbinding tussen de accountancy en de rechtswetenschap met als doel het bereiken van een effectiever en efficiënter onderzoek.

Lees meer over deze opleiding

Certified Pensioenexecutive Opleiding

Het programma Certified Pensioenexecutive brengt verdieping aan in uw pensioenkennis. De nieuwste wetenschappelijke inzichten uit diverse pensioenrelevante vakgebieden staan centraal. Deze worden door deskundigen gepresenteerd zodat u met hen kunt reflecteren op de ‘waarom-vragen’ en daarover kunt discussiëren met andere ervaren pensioenprofessionals.

Lees meer over deze opleiding

Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Het programma Finance & Risk Management voor Woningcorporaties bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten op de donderdagen van 16:00 – 21:00 uur (incl. maaltijd). De bijeenkomsten hebben een theoretische- en een praktische invalshoek en zijn interactief en case-gericht. Na afronding bent u nog beter in staat uw functie in de financiële sfeer in te vullen.

Lees meer over deze opleiding

Executive Program Tax Control voor Bestuurders

In het kort biedt het programma u het volgende:

  • De colleges worden verzorgd door academisch gekwalificeerde docenten en door experts uit de fiscale praktijk van grote (internationale) organisaties.
  • Er is ruim aandacht voor de toepassing van de aangeboden kennis in uw dagelijkse praktijk.
  • De ‘waarom’-vragen staan centraal.

Lees meer over deze opleiding

Tax control van Maatschappelijke Organisaties

Bestuurders en directieleden van maatschappelijke organisaties (not-for-profitsector) worden steeds meer geconfronteerd met een eigen fiscale problematiek in hun bedrijfsvoering. In alle sectoren, van zorg- en welzijnssector, onderwijs, woningbouwcorporaties, centrale uitvoeringsorganisaties, culturele organisaties, als ook gemeenten. Zo bestaat voor non-profit instellingen, gemeenten en provincies de nodige bijzondere regelgeving met betrekking tot de btw. 

Lees meer over deze opleiding

Executive Program Beleidseconomie

Het Executive Programma Beleidseconomie is samengesteld voor professionals die behoefte hebben aan een solide update van hun algemeen-economische kennis. Uit wetenschappelijk onderzoek komen in een hoog tempo nieuwe, beleidsrelevante inzichten. Maar academische kennis vindt niet altijd haar weg naar de beleidspraktijk. Centraal in dit executive programma staat daarom de vraag hoe wetenschappelijke economische inzichten geïnterpreteerd en vertaald moeten worden naar de praktijk van het economisch beleid. Om wetenschappelijke inzichten op actuele beleidsproblemen te kunnen toepassen is gedegen kennis van economische theorie en empirie nodig.

Lees meer over deze opleiding

Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer

Het programma van de Pensioenexecutive Vermogensbeheer is om meerdere redenen uniek. Er is sprake van serieuze academische verdieping op het gebied van vermogensbeheer waarbij wel steeds een vertaling naar de praktijk van pensioenfondsen wordt gemaakt. Daarnaast worden risico, rendement, ESG en kosten volledig integraal behandeld in de opleiding. Vaak worden risico en rendement afzonderlijk van ESG onderwezen; bij deze opleiding kiezen we voor integratie, hetgeen ook steeds meer van de pensioensector wordt gevraagd.

Lees meer over deze opleiding