Onderzoekers
Vital Cities and Citizens

Onderzoekers VCC

Veerkrachtige Steden en Burgers

 • Dr. Cathy Wilcock (International Institute of Social Studies) - Rechtstreeks uit Khartoem: burgerschap, migratie en de wereldwijde muziekscene van Soedan

  Dit Postdoc-project analyseert het wereldwijde bereik van Khartoem’s muziekscene. Talloze verbannen artiesten uit Khartoem hebben zich gevestigd in gemeenschappen over de hele wereld. In hoeverre, op welke wijze en met welke effecten dragen deze muzikanten bij aan de nieuwe vormen van burgerschap en politiek die tijdens de revolutie in Soedan ontstaan?

 • Dewi Kanters MSc (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Bevlogen ondernemer

  Het PhD project van Dewi Kanters richt zich op het proactieve gedrag van ondernemers. De effecten van het gedrag van ondernemers op uitkomsten als werkbevlogenheid, gezondheid en bedrijfsprestatie worden geanalyseerd. Deze onderwerpen zijn relevant voor Vital Cities and Citizens omdat ondernemerschap ten grondslag ligt aan de vitaliteit van een stad.

 • Donna de Maat MSc (Erasmus School of Social and Behavioral Sciences) - Veerkracht na vroege stress

  In dit PhD-project bestudeert Donna de Maat de impact van vroege, stressvolle ervaringen op de ontwikkeling van kinderen. Hierbij wordt onderzocht welke factoren ervoor zorgen dat sommige kinderen als gevolg van stressvolle situaties problemen ontwikkelen, terwijl anderen veerkrachtig zijn en zich goed blijven ontwikkelen.

 • Emily Mannheimer MSc (Erasmus School of History, Culture and Communication) - De verbeelding van de verdeelde stad

  Het PhD project van Emily Mannheimer onderzoekt hoe lokale toeristische producenten (voornamelijk reisleiders) het toerisme gebruiken om het imago van Noord-Ierland voor een wereldwijd publiek te herdefiniëren. Het project omvat onderzoeksthema's zoals toerisme, identiteit, erfgoed en post-conflictverhalen.

 • Jaffer Latief Najar MBA MSW (International Institute of Social Studies) - Het lokaliseren van gemarginaliseerde groepen in de discussie over mensenhandel: leren van de ervaringen van stedelijke subalternen in India 

  Het PhD project van Jaffer Latief Najar richt zich op de ervaringen van sekswerkers en bouwvakkers met een migratieachtergrond (stedelijke gemarginaliseerde groepen) met het huidige Indiase anti-mensenhandel systeem. Het project omvat onderzoeksthema's zoals agency en burgerschap; en onderzoekt hun rol / bestaan ​​in dergelijke ervaringen.

 • Saba Al Kuntar MA (International Institute of Social Studies) - Ondernemerschap en netwerken bij vluchtelingen

  Het PhD project richt zich op ondernemerschap bij vluchtelingen door middel van een case study van Syrische ondernemers in Libanon. De ervaring van ondernemende vluchtelingen met het opzetten van een bedrijf onder onzekere omstandigheden wordt verkend. Het project omvat onderwerpen zoals de stedelijke economie van vluchtelingen, sociale netwerken en zelfredzaamheid.

 • Warsha Jagroep MSc (, Erasmus School of Health Policy and Management) - Leeftijdsvriendelijke wijken voor oudere migranten in Nederland

  Warsha Jagroep haar PhD project richt zich op ouderen met een migratie achtergrond en de invloed van buurt kenmerken op hun fysieke en sociale welzijn. De onderzoeksresultaten kunnen de ingrediënten leveren voor het ontwerpen van een interventie, gebaseerd op gedrachtsinzichten, om het welzijn van ouderen migranten te verbeteren.

Inclusieve Steden

 • Dr. Asya Pisarevskaya (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Migratiesteden

  Het Postdoc-project van Asya Pisarevskaya, Peter Scholten en Zeynep Kasli bestudeert hoe migratie-gerelateerde diversiteit zich op lokaal niveau manifesteert en hoe het wordt bestuurd. Ze onderzoeken de onderliggende mechanismen van deze relatie. Het doel is het schrijven van een boek met casestudies van steden voor elk van de vastgestelde types stedelijke diversiteit.

 • Femke Vandenberg MA (Erasmus School of History, Culture and Communication) - De consumptie van populaire muziek in Nederland - 

  Femke Vandenberg haar PhD project gaat over de consumptie van populaire muziek in Nederland, met een focus op het publiek van nationaal geproduceerde muziek. Dit onderzoek bevat thema’s zoals culturele smaakpatronen, sociale klasse, sociale ongelijkheid en de demonstratie van nationalisme door culturele consumptie.

 • Jasmin Seijbel (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Antisemitisme en voetbalsupporters in de 21ste eeuw  

  Jasmin Seijbel is werkzaam binnen het project ‘Sport and Nation’. Met haar PhD project probeert ze inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van historische verhalen in het voorkomen van antisemitisme onder voetbalsupporters. Ze werkt daarvoor samen met belangrijke stakeholders, zoals Feyenoord en het Anne Frank huis.

 • Karen Klijnhout MSc (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Concurrerende opvattingen over stadscultuur en culturele diversiteit

  Het project bestudeert de stedelijke culturele publieke sfeer en onderzoekt het verband tussen stadscultuur en culturele diversiteit. Belangrijke vragen: hoe worden opvattingen over stadscultuur en culturele diversiteit gecombineerd in discoursen en hoe dragen deze discoursen bij aan de grenzen van de gevestigde, publiekelijk gesteunde stedelijke kunst- en cultuurscene?

 • Dr. Maja Hertoghs (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Politiek van (on)gastvrijheid: queer touristen en queer vluchtelingen

  Het PhD-onderzoek van Maja Hertoghs richtte zich op verdenking en beïnvloeding in de gesloten wereld van de asielprocedure. Dit project breidde zich uit naar haar postdoconderzoek, waarbij de focus ligt op de contrasterende manieren waarop queertoeristen en (illegale) queervluchtelingen worden 'verwelkomd' in steden die als homoparadijs bekend staan.

 • Miranda Lutz-Landesbergen MSc (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Sociale stress, zelfregulering en ontwikkeling van asociaal gedrag - 

  Het PhD project van Miranda Lutz onderzoekt de rol van sociale stressoren die van invloed zijn op zelfregulatie van gedrag bij kinderen en adolescenten. Onderzocht wordt of tekortkomingen in de onderliggende mechanismen van zelfregulatie, zoals cognitieve controle, leiden tot afwijkend sociaal gedrag en hoe sociale stressoren deze relatie beïnvloeden.

 • Otieno Ong’ayo - researcher VCC

  Dr. Otieno Ong’ayo (Institute International Institute of Social Studies) - Transnationale politieke betrokkenheid van Afrikaanse diaspora-gemeenschappen

  Otieno Ong'avo zijn Postdoc-project gaat over hoe Diaspora-gemeenschappen zich hebben georganiseerd tussen verschillende landen van verblijf en hoe zij daarmee het lokale beleid beïnvloeden.

 • Dr. Talitha Stam (onderzoeker Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Rotterdamse kinderen veerkrachtiger maken

  Het interdisciplinaire Postdoc-project van Talitha Stam onderzoekt, in nauwe samenwerking met sociale partner Samen Leren / Bureau Frontlijn (gemeente Rotterdam), hoe ongelijkheid in schoolprestaties zich ontwikkelen op gebied van ouderbetrokkenheid op school en thuis. Hierin combineert ze kwantitatieve en kwalitatieve, inclusief etnografische, onderzoeksmethoden.

 • Tessa Visser MSc (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Getalenteerde jeugd in de stad

  Het PhD project van Tessa Visser richt zich op culturele diversiteit en de overgang van basisschool naar middelbare school. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve data wordt gecombineerd in een longitudinale effectstudie van een buitenschoolse interventie op de basisschool. Onderzoekthema’s zijn o.a. self-efficacy, ouderbetrokkenheid en sense of belongingness.

 • Willemijn Bezemer MA (Erasmus School of Social and Behavourial Sciences) - Op zoek  naar vertrouwen: begrijpen en verbeteren - 

  Het PhD project van Willemijn Bezemer heeft als doel om de effectiviteit te analyseren van verschillende strategieën die de politie aanwendt om het wederzijds vertrouwen tussen de agent en de burger te versterken.

 • Dr. Zeynep Kasli (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Migratiesteden

  Het PhD-project van Asya Pisarevskaya, Peter Scholten en Zeynep Kasli bestudeert hoe migratie-gerelateerde diversiteit zich op lokaal niveau manifesteert en hoe het wordt bestuurd. Ze onderzoeken de onderliggende mechanismen van deze relatie. Het doel is het schrijven van een boek met daarin de casestudies van steden voor elk van de vastgestelde types stedelijke diversiteit.

 • Zouhair Hammana MSc (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Betrokkenheid van docenten en studenten met culturele diversiteit in het voortgezet onderwijs

  Het PhD project van Zouhair Hammana richt zich op de betrokkenheid van leraren en studenten met culturele diversiteit in het voortgezet onderwijs. De focus ligt op hoe docenten en studenten omgaan met de culturele ‘ander’, hoe zij zichzelf zien in relatie tot de culturele ‘ander’; en hoe ‘openheid’ in de praktijk door deze studenten en docenten wordt uitgevoerd.

Slimme Steden en Burgers

 • Arnout Boot MSc (Erasmus School of Social and Behavioral Sciences) - Cognitieve en linguïstische aspecten van sociale-mediagebruik

  Het PhD project van Arnout Boot is gericht op cognitieve en linguïstische aspecten van sociale-mediagebruik. Onderzoeksonderwerpen zijn o.a. online taalgebruik, textmining, tekstanalyse, informatieverwerking, fake news, attitudevorming, geheugen, aandacht en perceptie.

 • Anne van Eldik MSc MA (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Media-betrokkenheid in steden

  Het PhD project van Anne van Eldik focust zich op het sociale media gebruik van jonge mensen in super-diverse steden, van consumptie tot productie, en onderzoekt hoe dit gerelateerd is aan de constructie van hun stadsidentiteit. Dit project bevat onderzoeksonderwerpen zoals stadsidentiteit, social media gebruik, social media influencers, en de super-diverse stad.

 • Lise Zurné MA (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Gevoeligheden uit het verleden nagespeeld: onderzoek naar historische re-enactments in Europa en Indonesië - 

  Het onderzoek richt zich op het fenomeen historical re-enactments. Lise onderzoekt hoe re-enactors omgaan met gevoeligheden uit het verleden en wat voor betekenis zij hieraan ontlenen, met name bij grootschalig geweld in de 20e eeuw in Europa en Indonesië. Het doel van het onderzoek is de relatie tussen re-enactments en stedelijke geschiedenis begrijpen.

Duurzame en Rechtvaardige Steden

 • Dr. Amanda Brandellero (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Het maken van toekomstige stedelijke economieën

  Amanda Brandellero doet onderzoek naar stedelijke creativiteit en erfgoed. Haar project 'Crafting future urban economies' kreeg een NWO VIDI-beurs. Het project richt zich op de vraag hoe ambachten en makers de overgang naar meer circulaire stedelijke economieën kunnen ondersteunen. Amanda neemt ook deel aan het LDE Port City & Region Futures programma.

 • Dr. Arno van der Hoeven (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Livemuziek en stedelijke ontwikkeling

  Het onderzoek van Arno van der Hoeven richt zich op de economische, ruimtelijke en sociaal-culturele impact van livemuziek op steden. Voor steden is een bloeiend podium- en festivalcircuit essentieel. Als onderdeel van het project POPLIVE onderzoekt Van der Hoeven daarom hoe de livemuzieksector duurzaam ondersteund kan worden.

 • Dr. Mariangela Lavanga (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Lokale keuzes, arbeidsmarkt en ondernemerschap in de mode-industrie

  Mariangela Lavanga's onderzoek richt zich op locatiekeuzes, arbeidsmarkt en ondernemerschap van een breed scala aan creatieve professionals (zoals ontwerpers, ambachtslieden); intermediairs en tijdelijke clusters (zoals handelsevenementen); lokale en wereldwijde netwerken; duurzaamheid en circulaire economie in de mode-industrie.

 • Shirley Nieuwland (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Stedelijk toerisme: op zoek naar duurzame ontwikkelingsmodellen

  Shirley Nieuwland onderzoekt duurzame modellen voor stedelijk toerisme in postindustriële steden die recentelijk gegroeid zijn in toerisme, zoals Rotterdam en Valencia. Binnen het project komen onderwerpen zoals stedelijke ontwikkeling, (stedelijk) toerisme, de deeleconomie, de creatieve stad en gentrificatie aan bod.

 • Dr. Sven-Ove Horst (Erasmus School of History, Culture and Communication - Het organiseren en managen van de snelle veranderingen in de media en de creatieve industrie - 

  Dr. Horst is geïnteresseerd in het begrijpen van de manier waarop digitale media, strategisch management en ondernemerschap samenkomen in de huidige, snelle organisatorische en maatschappelijke veranderingen. Deze kennis kan individuele ondernemers helpen meer te reflecteren op hun eigen branding; het kan mediaorganisaties helpen om verstandige strategieën te ontwikkelen; en het kan bijdragen aan meer creatieve en duurzame maatschappelijke ontwikkelingen.

 • Dr. Robbert-Jan Adriaansen (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Historische re-enactments als Simulatie van het verleden: een nieuw paradigma voor onderzoek 

  In plaats van historische re-enactments te beschouwen als vormen van historische representatie, worden ze in het onderzoekproject van Robbert-Jan Adriaansen bestudeerd als vormen van historische simulatie. Het toepassen van ‘play theory’ op de studie van stedelijke historische re-enactments, laat een dynamiek van identificatie en betekenisgeven zien.