Onderzoekers VCC

Vital Cities and Citizens
Campus woudestein in de zomer

Dr. Maria Schiller - Themaleider

Maria Schiller is Assistant Professor voor overheidsbeleid, migratie en diversiteit. Haar (vaak vergelijkend) onderzoek richt zich op de lokale reacties op migratie, waarbij ze in het bijzonder kijkt naar de praktijk van en de relaties in het besturen van diversiteit en inclusiviteit in steden. . Maria coördineert het LDE-Master programma 'Governance of Migration and Diversity'.

Dr. Isabel Awad - Themaleider

Isabel Awad is Associate Professor in Media en Communicatie. Met veel aandacht voor de lokale geschiedenis, actoren en politiek, laat haar werk zien hoe belangrijk communicatie is om sociale ongelijkheden in stand te houden, maar ook om deze ongelijkheden uit te dagen. Isabel is de academische coördinator van de masteropleiding 'Media, Culture and Society'.

Dr. Amanda Alencar (Erasmus School of History, Culture and Communication) Assistent Professor – Refugee settlement, placemaking en digitale technologieën. 

Het onderzoeksproject van Dr. Amanda Alencar richt zich erop hoe digitale technologieën op effectieve en creatieve wijze ingezet kunnen worden door vluchtelingen- en gastgemeenschap actoren om sociale inclusie te versterken in Rotterdam en Amsterdam. Het Stichting Erasmus Trustfonds is toegekend aan het project. Daarnaast coördineert Amanda een digitaal trainingsprogramma voor studenten met een vluchtelingenachtergrond, als onderdeel van hun voorbereidende eenjarige programma aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Dr. Asya Pisarevskaya (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Migratiesteden

Het Postdoc-project van Asya Pisarevskaya, Peter Scholten en Zeynep Kasli bestudeert hoe migratie-gerelateerde diversiteit zich op lokaal niveau manifesteert en hoe het wordt bestuurd. Ze onderzoeken de onderliggende mechanismen van deze relatie. Het doel is het schrijven van een boek met casestudies van steden voor elk van de vastgestelde types stedelijke diversiteit.

Femke Vandenberg MA (Erasmus School of History, Culture and Communication) - De consumptie van populaire muziek in Nederland - 

Femke Vandenberg haar PhD-project gaat over de consumptie van populaire muziek in Nederland, met een focus op het publiek van nationaal geproduceerde muziek. Dit onderzoek bevat thema’s zoals culturele smaakpatronen, sociale klasse, sociale ongelijkheid en de demonstratie van nationalisme door culturele consumptie.

Dr. Giulia Evolvi (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Media & Communication

Dr. Giulia Evolvi is een docent in Media and Communication. Haar focus ligt op digitale religie, haar onderzoek verkent religieuze veranderingen in Europa en de impact van digitale communicatie op religieuze stedelijke ruimtes en gemeenschappen. Ze is met name geïnteresseerd in het analyseren van hoe internet venues de rol van religie in publieke ruimtes kan hinderen én verbeteren.

Jasmin Seijbel (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Antisemitisme en voetbalsupporters in de 21ste eeuw  

Jasmin Seijbel is werkzaam binnen het project ‘Sport and Nation’. Met haar PhD-project probeert ze inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van historische verhalen in het voorkomen van antisemitisme onder voetbalsupporters. Ze werkt daarvoor samen met belangrijke stakeholders, zoals Feyenoord en het Anne Frank huis.

Dr. Jonathan Mijs (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - UnEquality

Jonathan Mijs is een Marie Skłodowska-Curie onderzoeker. Zijn UnEquality project is een onderzoek naar hoe mensen denken en zich voelen over sociale ongelijkheid. Het project richt zich op de rol van impliciete aannames, informatie en ervaringen in het voeden van denkbeelden over ongelijkheid.

Karen Klijnhout MSc (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Concurrerende opvattingen over stadscultuur en culturele diversiteit

Het project bestudeert de stedelijke culturele publieke sfeer en onderzoekt het verband tussen stadscultuur en culturele diversiteit. Belangrijke vragen: hoe worden opvattingen over stadscultuur en culturele diversiteit gecombineerd in discoursen en hoe dragen deze discoursen bij aan de grenzen van de gevestigde, publiekelijk gesteunde stedelijke kunst- en cultuurscene?

Dr. Maja Hertoghs (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Politiek van (on)gastvrijheid: queer toeristen en queer vluchtelingen

Het PhD-onderzoek van Maja Hertoghs richtte zich op verdenking en beïnvloeding in de gesloten wereld van de asielprocedure. Dit project breidde zich uit naar haar Postdoc-onderzoek, waarbij de focus ligt op de contrasterende manieren waarop queertoeristen en (illegale) queervluchtelingen worden 'verwelkomd' in steden die als homoparadijs bekend staan.

Miranda Lutz-Landesbergen MSc (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Sociale stress, zelfregulering en ontwikkeling van asociaal gedrag 

Het PhD-project van Miranda Lutz onderzoekt de rol van sociale stressoren die van invloed zijn op zelfregulatie van gedrag bij kinderen en adolescenten. Onderzocht wordt of tekortkomingen in de onderliggende mechanismen van zelfregulatie, zoals cognitieve controle, leiden tot afwijkend sociaal gedrag en hoe sociale stressoren deze relatie beïnvloeden.

Naomi Rommens, MSc. (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) – Het tegengaan van fragmentatie door Critical placemaking

Het PhD-project van Naomi Rommens richt zich op complexe sociaal-ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot het beheer van kritische placemaking, en het effect daarvan op fragmenterende processen zoals gentrificatie, segregatie en polarisatie. In het bijzonder is zij geïnteresseerd in inclusieve participatieprocessen en hoe deze kunnen worden ontworpen en gefaciliteerd. Dit project maakt deel uit van Vital Cities and Citizens (VCC), GovernEUR en the Resilient Delta Initiative (RDI).

Dr. Norah Karrouche (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Mondelinge geschiedenis, migratie en mobiliteit

Norah Karrouche is gespecialiseerd in mondiale en mondelinge geschiedenis, en historische cultuur in Marokko en de Marokkaanse en Algerijnse diaspora. Aan de Erasmus Studio doet zij momenteel onderzoek naar de integratie van community oral history collecties in de CLARIAH Media Suite.  

Dr. Otieno Ong’ayo (Institute International Institute of Social Studies) Postdoc Onderzoeker - Transnationale politieke betrokkenheid van Afrikaanse diaspora-gemeenschappen

Otieno Ong'avo zijn Postdoc-project gaat over hoe Diaspora-gemeenschappen zich hebben georganiseerd tussen verschillende landen van verblijf en hoe zij daarmee het lokale beleid beïnvloeden.

Tessa Visser MSc (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Getalenteerde jeugd in de stad

Het PhD-project van Tessa Visser richt zich op culturele diversiteit en de overgang van basisschool naar middelbare school. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve data wordt gecombineerd in een longitudinale effectstudie van een buitenschoolse interventie op de basisschool. Onderzoekthema’s zijn o.a. self-efficacy, ouderbetrokkenheid en sense of belongingness.

Warda Belabas

Dr. Warda Belabas (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Diversiteit, integratie, identiteit en beleid

Dr. Warda Belabas is bestuurskundige en als Assistant Professor verbonden aan de DPAS. Haar onderzoek raakt aan vraagstukken rondom diversiteit, integratie, identiteit en beleid. Van 2014-2020 is zij tevens als senior network officer verbonden geweest aan het academische netwerk IMISCOE. Haar werk raakt aan de praktijk van lokaal bestuur, en daarom werkt zij in met name haar city branding onderzoek samen met de steden Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. 

Willemijn Bezemer MA (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Op zoek naar vertrouwen: begrijpen en verbeteren

Het PhD-project van Willemijn Bezemer heeft als doel om de effectiviteit te analyseren van verschillende strategieën die de politie aanwendt om het wederzijds vertrouwen tussen de agent en de burger te versterken.

Dr. Zeynep Kasli (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Migratiesteden

Het project van Asya Pisarevskaya, Peter Scholten en Zeynep Kasli bestudeert hoe migratie-gerelateerde diversiteit zich op lokaal niveau manifesteert en hoe het wordt bestuurd. Ze onderzoeken de onderliggende mechanismen van deze relatie. Het doel is het schrijven van een boek met daarin de casestudies van steden voor elk van de vastgestelde types stedelijke diversiteit.

Zouhair Hammana MSc (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Betrokkenheid van docenten en studenten met culturele diversiteit in het voortgezet onderwijs

Het PhD-project van Zouhair Hammana richt zich op de betrokkenheid van leraren en studenten met culturele diversiteit in het voortgezet onderwijs. De focus ligt op hoe docenten en studenten omgaan met de culturele ‘ander’, hoe zij zichzelf zien in relatie tot de culturele ‘ander’; en hoe ‘openheid’ in de praktijk door deze studenten en docenten wordt uitgevoerd.

Dr. Jan Fransen - Themaleider

Jan Fransen (PhD en MA in development studies) is een deskundige op het vlak van stedelijke economische ontwikkeling en veerkracht bij het Institute of Housing and urban Development Studies (IHS). Hij is als gastonderzoeker op het gebied van stedelijke veerkracht verbonden aan het Institute of Social Studies (ISS). Jan heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling van kleine bedrijven, slimme steden, veerkrachtige gemeenschappen, armoedevermindering en innovatie in opkomende economieën.

Dr. Annabel Vreeker - Themaleider

Annabel Vreeker is Assistant Professor in Orthopedagogiek. Haar onderzoek richt zich op het begrijpen en verbeteren van veerkracht en mentaal welzijn van kwetsbare jongeren. Annabel werkt op dit moment aan verschillende projecten waarin eHealth applicaties worden ingezet om het welzijn en de mentale gezondheid van jongeren te optimaliseren.

Dr. ir. Beitske Boonstra (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Burgerinitiatieven, de "commons" en stadmakerspraktijken

Dr.ir. Beitske Boonstra is Academisch Onderzoeker aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Haar onderzoek richt zich op burgerinitiatieven, de “commons” en stadmakerspraktijken. Zij onderzoekt welke vaardigheden nodig zijn om maatschappelijk initiatief te verbinden met lokale overheden. Dit doet zij door de theoretische lens van boundary spanning, zelforganisatie, veerkracht en complexiteit. Beitske is tevens coördinator van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken Rotterdam. 

Dr. Cathy Wilcock (International Institute of Social Studies) - Rechtstreeks uit Khartoem: burgerschap, migratie en de wereldwijde muziekscene van Soedan

Dit Postdoc-project analyseert het wereldwijde bereik van Khartoem’s muziekscene. Talloze verbannen artiesten uit Khartoem hebben zich gevestigd in gemeenschappen over de hele wereld. In hoeverre, op welke wijze en met welke effecten dragen deze muzikanten bij aan de nieuwe vormen van burgerschap en politiek die tijdens de revolutie in Soedan ontstaan?

Donna de Maat MSc (Erasmus School of Social and Behavioral Sciences) - Veerkracht na vroege stress

In dit PhD-project bestudeert Donna de Maat de impact van vroege, stressvolle ervaringen op de ontwikkeling van kinderen. Hierbij wordt onderzocht welke factoren ervoor zorgen dat sommige kinderen als gevolg van stressvolle situaties problemen ontwikkelen, terwijl anderen veerkrachtig zijn en zich goed blijven ontwikkelen.

Emily Mannheimer MSc (Erasmus School of History, Culture and Communication) - De verbeelding van de verdeelde stad

Het PhD-project van Emily Mannheimer onderzoekt hoe lokale toeristische producenten (voornamelijk reisleiders) het toerisme gebruiken om het imago van Noord-Ierland voor een wereldwijd publiek te herdefiniëren. Het project omvat onderzoeksthema's zoals toerisme, identiteit, erfgoed en post-conflictverhalen.

Jaffer Latief Najar MBA MSW (International Institute of Social Studies) - Het lokaliseren van gemarginaliseerde groepen in de discussie over mensenhandel: leren van de ervaringen van stedelijke subalterne in India 

Het PhD-project van Jaffer Latief Najar richt zich op de ervaringen van sekswerkers en bouwvakkers met een migratieachtergrond (stedelijke gemarginaliseerde groepen) met het huidige Indiase anti-mensenhandel systeem. Het project omvat onderzoeksthema's zoals agency en burgerschap; en onderzoekt hun rol / bestaan ​​in dergelijke ervaringen.

Mausumi Chetia (International Institute of Social Studies) Promovendus - Menselijke veiligheid in het dagelijks leven van door rampen ontheemde mensen in India

In haar onderzoek verkent Mausumi het dagelijkse leven van gezinnen die te maken hebben met langdurige interne ontheemding als gevolg van de oevererosieramp in Assam, India. Het onderzoek houdt onder meer nauw verband met onderwerpen als ideeën over thuis, stedelijk bestuur, menselijke veiligheid, discursieve politiek, enzovoort. Etnografisch veldwerk op lange termijn vormt de kern van de onderzoeksopzet en methodologie. 

Saba Al Kuntar MA (International Institute of Social Studies) - Ondernemerschap en netwerken bij vluchtelingen

Het PhD-project richt zich op ondernemerschap bij vluchtelingen door middel van een case study van Syrische ondernemers in Libanon. De ervaring van ondernemende vluchtelingen met het opzetten van een bedrijf onder onzekere omstandigheden wordt verkend. Het project omvat onderwerpen zoals de stedelijke economie van vluchtelingen, sociale netwerken en zelfredzaamheid.

Warsha Jagroep MSc (, Erasmus School of Health Policy and Management) - Leeftijdsvriendelijke wijken voor oudere migranten in Nederland

Warsha Jagroep haar PhD-project richt zich op ouderen met een migratie-achtergrond en de invloed van buurtkenmerken op hun fysieke en sociale welzijn. De onderzoeksresultaten kunnen de ingrediënten leveren voor het ontwerpen van een interventie, gebaseerd op gedragsinzichten, om het welzijn van oudere migranten te verbeteren.

Dr. Petra de Jong (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Interdisciplinair onderzoek naar migratie en diversiteit

Dr. Petra de Jong werkt als postdoctoraal onderzoeker ‘Resilient and Inclusive Cities and Communities’ binnen het Erasmus Initiative Vital Cities & Citizens. In haar werk streeft ze ernaar om methoden en inzichten uit verschillende disciplines te combineren om maatschappelijk relevante vragen te bestuderen, met name met betrekking tot migratie en diversiteit.  

Dr. Jan FransenOpent extern - Themaleider 

Jan Fransen (PhD en MA in development studies) is een deskundige op het vlak van stedelijke economische ontwikkeling en veerkracht bij het Institute of Housing and urban Development Studies (IHS). Hij is als gastonderzoeker op het gebied van stedelijke veerkracht verbonden aan het Institute of Social Studies (ISS). Jan heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling van kleine bedrijven, slimme steden, veerkrachtige gemeenschappen, armoedevermindering en innovatie in opkomende economieën.

Dr. Jiska Engelbert - Themaleider

Dr. Jiska Engelbert is als Assistant Professor verbonden aan de Erasmus School of History, Culture & Communication. Naast haar functie als Coördinator van Digital Cities & CommunitiesOpent extern en van de nieuwe LDE Minor “Smart and Shared Cities”, is Jiska Academic Director van het interdisciplinaire Honours Program “Tackling Inequalities”.

Anne van Eldik MSc MA (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Media-betrokkenheid in steden

Het PhD-project van Anne van Eldik focust zich op het sociale media gebruik van jonge mensen in super-diverse steden, van consumptie tot productie, en onderzoekt hoe dit gerelateerd is aan de constructie van hun stadsidentiteit. Dit project bevat onderzoeksonderwerpen zoals stadsidentiteit, social media gebruik, social media influencers, en de super-diverse stad.

Arnout Boot MSc (Erasmus School of Social and Behavioral Sciences) - Cognitieve en linguïstische aspecten van sociale-mediagebruik

Het PhD-project van Arnout Boot is gericht op cognitieve en linguïstische aspecten van sociale-mediagebruik. Onderzoeksonderwerpen zijn o.a. online taalgebruik, textmining, tekstanalyse, informatieverwerking, fake news, attitudevorming, geheugen, aandacht en perceptie.

Lise Zurné MA (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Gevoeligheden uit het verleden nagespeeld: onderzoek naar historische re-enactments in Europa en Indonesië

Het onderzoek richt zich op het fenomeen historical re-enactments. Lise onderzoekt hoe re-enactors omgaan met gevoeligheden uit het verleden en wat voor betekenis zij hieraan ontlenen, met name bij grootschalig geweld in de 20e eeuw in Europa en Indonesië. Het doel van het onderzoek is de relatie tussen re-enactments en stedelijke geschiedenis begrijpen.

Mariana Fried

Mariana Fried MSc MA (Erasmus School of History, Culture and Communication) Promovendus -Beyond the Silicon Valley story

Het PhD-project van Mariana Fried onderzoekt hoe de steden Rotterdam en Córdoba worden voorgesteld als slim en innovatief en hoe deze discoursen worden geherinterpreteerd en geherproduceerd door lokale stedelijke innovatiewerkers in beide steden. Het project volgt een etnografische en multi-sited benadering, waarbij onderwerpen als de provincialisering van de slimme stad, agency en discursieve praktijken, en arbeid in de slimme stad aan bod komen.

Julia Wittmayer - Themaleider

Julia Wittmayer werkt als assistant professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds 2008 werkzaam als (actie)onderzoeker op het gebied van duurzaamheidstransities bij DRIFTOpent extern. Met een achtergrond in sociale en culturele antropologie, richt zij zich op veranderende sociale relaties tussen en betekenisgeving van maatschappelijke actoren in processen van sociale verandering. Ze werkt aan sociale innovatie en transformatieve verandering via onderzoeksprojecten zoals 'Pathways towards low-carbon cities' (TOMORROWOpent extern) en ontwikkelt expertise en een universiteitsbreed netwerk op het gebied van transformatief onderzoek met het Design Impact Transition (DIT) Platform van de Erasmus Universiteit.

Dr. Amanda Brandellero (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Het maken van toekomstige stedelijke economieën

Amanda Brandellero doet onderzoek naar stedelijke creativiteit en erfgoed. Haar project 'Crafting future urban economies' kreeg een NWO VIDI-beurs. Het project richt zich op de vraag hoe ambachten en makers de overgang naar meer circulaire stedelijke economieën kunnen ondersteunen. Amanda neemt ook deel aan het LDE Port City & Region Futures programma.

Dr. Arno van der Hoeven (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Livemuziek en stedelijke ontwikkeling

Het onderzoek van Arno van der Hoeven richt zich op de economische, ruimtelijke en sociaal-culturele impact van livemuziek op steden. Voor steden is een bloeiend podium- en festivalcircuit essentieel. Als onderdeel van het project POPLIVE onderzoekt Van der Hoeven daarom hoe de livemuzieksector duurzaam ondersteund kan worden.

Dr. Mariangela Lavanga (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Lokale keuzes, arbeidsmarkt en ondernemerschap in de mode-industrie

Mariangela Lavanga's onderzoek richt zich op locatiekeuzes, arbeidsmarkt en ondernemerschap van een breed scala aan creatieve professionals (zoals ontwerpers, ambachtslieden); intermediairs en tijdelijke clusters (zoals handelsevenementen); lokale en wereldwijde netwerken; duurzaamheid en circulaire economie in de mode-industrie.

Dr. Robbert-Jan Adriaansen (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Historische re-enactments als Simulatie van het verleden: een nieuw paradigma voor onderzoek 

In plaats van historische re-enactments te beschouwen als vormen van historische representatie, worden ze in het onderzoekproject van Robbert-Jan Adriaansen bestudeerd als vormen van historische simulatie. Het toepassen van ‘play theory’ op de studie van stedelijke historische re-enactments, laat een dynamiek van identificatie en betekenisgeven zien.

Shirley Nieuwland (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Stedelijk toerisme: op zoek naar duurzame ontwikkelingsmodellen

Shirley Nieuwland onderzoekt duurzame modellen voor stedelijk toerisme in postindustriële steden die recentelijk gegroeid zijn in toerisme, zoals Rotterdam en Valencia. Binnen het project komen onderwerpen zoals stedelijke ontwikkeling, (stedelijk) toerisme, de deeleconomie, de creatieve stad en gentrificatie aan bod.

Dr. Sven-Ove Horst (Erasmus School of History, Culture and Communication) - Het organiseren en managen van de snelle veranderingen in de media en de creatieve industrie - 

Dr. Horst is geïnteresseerd in het begrijpen van de manier waarop digitale media, strategisch management en ondernemerschap samenkomen in de huidige, snelle organisatorische en maatschappelijke veranderingen. Deze kennis kan individuele ondernemers helpen meer te reflecteren op hun eigen branding; het kan mediaorganisaties helpen om verstandige strategieën te ontwikkelen; en het kan bijdragen aan meer creatieve en duurzame maatschappelijke ontwikkelingen.

Vatan Huzeir (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Klimaatverandering activisme

Dr. Sofia Pagliarin (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) - Stedelijke technologieën en slimme steden

Het onderzoek van Sofia Pagliarin onderzoekt data governance-arrangementen van slimme stedelijke technologieën (SMUBT's). Haar onderzoeksaanpak is gebaseerd op complexiteit, kwalitatieve onderzoeksmethoden en comparatief onderzoek. Daarnaast doceert ze een specialisatie in infrastructuuranalyse en evaluatie aan het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen