Toelatingseisen

Om te kunnen promoveren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) moet u aan een aantal toelatingseisen voldoen.

  • Iedereen die een Nederlandse mastergraad (volgens de WHW) heeft behaald, een ir., mr., of drs. titel heeft, kan worden toegelaten tot het promotietraject.
  • Kandidaten met een buitenlands getuigschrift dienen vroegtijdig contact op te nemen met het Admissions Office, om de buitenlandse diploma’s te laten accrediteren. Deze procedure kan een half jaar duren.
  • Voorlopige toelating is ook mogelijk op grond van andere Nederlandse getuigschriften of niet-Nederlandse getuigschriften, zoals een hbo-diploma, behaald op of voor 31 augustus 2002 (met tenminste 168 studiepunten, zie hiervoor het promotiereglement: Hoofdstuk 2).
  • Promovendi kunnen medewerkers van de EUR zijn, maar ook als u van buiten de EUR komt, kunt u onder supervisie van een hoogleraar (promotor) van de EUR werken aan een proefschrift.

Promovendus aan de EUR

De promovendus maakt meestal deel uit van het wetenschappelijk personeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij of zij krijgt een aanstelling voor vier jaar, met als doel het behalen van een doctorsgraad. De promovendus doet onderzoek, volgt onderwijs en geeft zelf ook onderwijs. In sommige gevallen is het mogelijk om zonder dienstverband bij de EUR te promoveren.

Promovendi Netwerk

Erasmus PhD Association Rotterdam (EPAR) vervult een netwerkfunctie en behartigt de belangen van promovendi aan de faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij Erasmus MC.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen