Aanvragen

Volg nauwkeurig alle onderstaande stappen om een Erkenningscertificaat aan te kunnen vragen.

  1. Je bent afgestudeerd of gaat op zeer korte termijn afstuderen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is niet mogelijk een erkenningscertificaat te ontvangen, voordat je je studie hebt afgerond.
  2. Je hebt een erkende activiteit uitgevoerd of je hebt een topsportstatus bij Erasmus Sport. Wanneer je functie niet is opgenomen is in het overzicht erkende activiteiten, zal hier eerste de procedure voor gestart moeten worden via het bestuur van de organisatie.  
  3. Je bent niet van plan op een later tijdstip meer erkende activiteiten uit te voeren. Het erkenningscertificaat is een officieel document wat slechts eenmaal per student wordt uitgereikt.
  4. Je hebt de erkende activiteit naar behoren uitgevoerd. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van het controleformulier, ingevuld en ondertekend door het bestuur van de organisatie waarvoor je de activiteit hebt uitgevoerd.
  5. Zodra je de bovenstaande stappen hebt voltooid, vul je het aanvraagformulier in (te downloaden onderaan deze pagina).
  6. Vervolgens dien je het aanvraagformulier met het controleformulier in via het online contactformulier (zie link onderaan de pagina). Vul de gegevens in en upload de documenten als bijlagen bij je bericht.  

Loop de checklist helemaal door. Afgewezen aanvragen missen meestal of een controleformulier, of de in de aanvraag genoemde functies komen niet voor in het overzicht van erkende activiteiten.

Zijn er onduidelijkheden of heb je een aanvullende vraag? Neem een kijkje in de lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met de secretaris via het online contactformulier.