Toekenningscriteria

Students on campus Erasmus University Rotterdam

Aan de hand van het erkenningscertificaat kunnen potentiële werkgevers in één oogopslag zien dat een alumnus zich tijdens de studie breder heeft georiënteerd. De Erasmus Universiteit Rotterdam is dan ook van mening dat het certificaat in het maatschappelijk verkeer een waarde moet hebben en behouden. Daarom zijn diverse voorwaarden gesteld aan de activiteiten waarvoor een erkenningscertificaat wordt uitgereikt. Zo moet de activiteit in het verlengde liggen van de missie, visie en doelstellingen van de universiteit, waardoor bijvoorbeeld activiteiten in barcommissies over het algemeen niet zullen worden erkend. Daarnaast moet er sprake zijn van een wezenlijke inspanning (gemeten in tijd).

Op deze pagina worden de voor aanvragers van een erkenningscertificaat relevante toekenningscriteria weergegeven. 

Toekenningscriteria

 1. Het erkenningscertificaat wordt alleen uitgegeven aan studenten die een diploma aan de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben behaald of deze op korte termijn zullen behalen.
 2. Het erkenningscertificaat wordt alleen uitgegeven indien de aanvrager een erkende activiteit heeft vervuld. Raadpleeg het overzicht om te zien of jouw functie erkend is.*
  Studenten met een topsportstatus bij Erasmus Sport komen ook in aanmerking voor het certificaat.
 3. De erkende activiteiten dienen in de afgelopen vijf collegejaren te zijn verricht (ten opzichte van het academisch jaar 2018-2019 is dat vanaf het academisch jaar 2013-2014). Voor geneeskundestudenten is deze periode zeven collegejaren.
 4. De tijd die de aanvrager aan de activiteit in kwestie heeft besteed moet voldoen aan het relevante tijdscriterium.**
  Bestuurs- en commissiefuncties: minimaal 200 uur per academisch jaar
  Commissiefuncties t.b.v. de organisatie van de door Erasmus Universiteit Rotterdam erkende evenementen : minimaal 100 uur per academisch jaar
  Erasmus Ambassadors, First Ambassadors en studentleden van de Universiteitsraad, Opleidingscommissies of Faculteitsraden: minimaal 100 uur per jaar
  Andere vormen van vrijwilligerswerk: minimaal 100 uur per jaar
 5. De vergoeding voor het verrichten van erkende activiteiten mag niet hoger zijn dan € 1500 per jaar, met uitzondering van bestuursvergoedingen of verdiensten in het kader van topsport.

*Let op: het is niet mogelijk een aanvraagprocedure te starten met betrekking tot functies die niet erkend zijn.

**Om te controleren of de activiteit daadwerkelijk aan de tijdseis heeft voldaan, vragen we je om het controleformulier te downloaden. Het controleformulier wordt ingevuld en ondertekend door het huidige bestuur van de organisatie. Lever het document in bij je aanvraag.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen