Bijzonder hoogleraren Erasmus Universiteit Rotterdam

Professor in front of group

Soms dienen externe instanties (rechtspersonen) een verzoek in bij het College van Bestuur om een leerstoel te mogen vestigen aan de universiteit. Zij doen dit om het onderwijs of onderzoek in een bepaald vakgebied een extra stimulans te geven. Als zo'n bijzondere leerstoel wordt toegekend, moet deze iets toevoegen aan het onderwijs- en onderzoeksprofiel van de universiteit. De faculteiten en instituten van de Erasmus Universiteit Rotterdam kennen ook een aantal bijzondere leerstoelen. Bekijk hieronder welke hoogleraren deze bekleden en welke instanties de leerstoelen mogelijk maken.

Prof.dr. D. Huisman

Leerstoel: Openbaar Vervoer Optimalisatie
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds / Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht

Prof.dr. O.W. Steenbeek

Leerstoel: Risicobeheer van pensioenfondsen
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds /APG Asset Management

Prof.dr. M.A. Pieterse-Bloem

Leerstoel: Financiële Markten / Financial Markets
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Prof.dr. E.H. Bisschop Boele

Leeropdracht: Betekenis van Cultuurparticipatie
Rechtspersoon: Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

Prof.dr. M.P.A. Bouman

Leeropdracht: Entertainment Media & Social Change.
Rechtspersoon: Stichting Entertainment Education.

Prof.dr. R.D. Futselaar

Leeropdracht: Social History of War, Mass Violence, and Genocide.
Rechtspersoon: KNAW - NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Prof.dr. P.T. van de Laar

Leeropdracht: Geschiedenis van Rotterdam.
Rechtspersoon: Stichting BL Roterodamum / J.E. Jurriaanse Stichting

Prof.dr. C.R. Ribbens

Leeropdracht: Populaire Historische Cultuur van Mondiale Conflicten en Massaal Geweld.
Rechtspersoon: KNAW - NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Prof.dr. J. van Sterkenburg

Leeropdracht: Race, Inclusion and Communication, specifically in relation to Football and Media.
Rechtspersoon: FARE

Prof.dr. A. van Riel

Leeropdracht: Historische Politieke Economie, de betekenis voor beleid
Rechtspersoon: Erasmus Trustfonds

 

Prof.dr. W.K. van der Scheer

Leeropdracht: Leiderschap en besturing in de zorg
Rechtspersoon: Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Prof.dr. A.M. Pot

Leeropdracht: Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg.
Rechtspersoon: Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd.

Prof.dr. A.E.A.M. Weel

Leeropdracht: Bewijsgestuurde waardegedreven patiëntgerichte zorg.
Rechtspersoon: het Maasstad ziekenhuis.

Prof.dr. I.P. Leistikow

Leeropdracht: Overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.
Rechtspersoon: Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd.

Prof. dr. D.M.J. Delnoij

Leeropdracht: Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg
Rechtspersoon: Zorginstituut Nederland

Prof.dr. V.P. Retèl

Leeropdracht: Translationeel oncologich onderzoek
Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhoek

Prof.dr. E.A. Stolk

Leeropdracht: Measurement and Valuation of Health
Rechtspersoon: EuroQol Research Foundation

Prof.dr. C.L. Mulder

Leerstoel: Openbare geestelijke gezondheidszorg
Rechtspersoon: Parnassia Groep

Prof.dr. R. Agami

Leerstoel: MicroRNA en Pathogenese
Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut (NKI)

Prof.dr. T.K. Sixma

Leerstoel: Structuur en functie van eiwitten
Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut (NKI)

Prof.dr. B. van Steensel

Leerstoel: Chromosoombiologie
Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut (NKI)

dr. W. W. M. Pijnappel

Leerstoel: Cel- en gentherapie, in het bijzonder voor neuromusculaire en metabole aandoeningen
Rechtspersoon: Prinses Beatrix Spierfonds

Prof.mr.dr. A.W. Schep

Leeropdracht: Heffingen van lokale overheden
Rechtspersoon: Stichting J.H. Christiaanse

Prof.dr. F.M. Weerman

Leeropdracht: Jeugdcriminologie
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds / Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Prof.dr. M.B. Schuilenburg

Leeropdracht: Digitale bewaking
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds / TNO (Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek)

Prof.dr. E.J. van Praag

Leeropdracht: Financiële Technologie en Recht
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds / Kennedy Van der Laan N.V.

Prof.dr. S.E. de Haan

Leeropdracht: Psychiatrie en Filosofie
Rechtspersoon: Stichting Psychiatrie en Filosofie

Prof.dr. S. Jensen

Leeropdracht: Publieksfilosofie
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Prof.dr. A. Sangiacomo

Leeropdracht: De actualiteit van Spinoza (Spinozaleerstoel)
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds / Erasmusstichting, G. Ph. Verhagen-Stichting, Vereniging Het Spinozahuis, Stichting Elise Mathilde Fonds, Van Cappellen Stichting, Erasmus Trustfonds

Prof.dr. F.W.A. Korsten

Leeropdracht: Letteren en Samenleving
Rechtspersoon: Passionate Bulkboek 

dr. R. Steenvoorde

Leeropdracht: Christelijke Filosofie
Rechtspersoon: Stichting voor Christelijke Filosofie

Prof. dr. P. P. J. L. Verkoeijen

Leeropdracht: Onderwijspsychologie, in het bijzonder Praktijkgericht onderwijsonderzoek naar toepassingen van de cognitieve psychologie in het hoger onderwijs
Rechtspersoon: Avans Hogeschool

Prof.dr. C. Vink

Leeropdracht: From Big Natural History to Urban Ecology
Rechtspersoon: St. Natuurhistorisch Museum Rotterdam


Prof.dr. J.M. Dagevos

Leeropdracht: Integratie en migratie.
Rechtspersoon: Sociaal en Cultureel Planbureau.


Prof.dr. M. Steketee

Leeropdracht: Intergenerational transmission of domestic violence.
Rechtspersoon: Verwey-Jonker Instituut.


Prof.dr. W.L. Tiemeijer

Leeropdracht: Gedragswetenschappen en Beleid.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds / Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)


Prof.dr. W. Ebbers

Leeropdracht: ICT en strategisch innoveren in de publieke sector.
Rechtspersoon: PBLQ.


Prof.dr. M.A. van der Steen

Leeropdracht: Strategie en Toekomst.
Rechtspersoon: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)

Prof.dr. H. El Marroun

Leeropdracht: Biologische psychologie, in het bijzonder middelengebruik en hersenontwikkeling.
Rechtspersoon: Stichting Volksbond Rotterdam.

Prof. dr. M. Das

Leeropdracht: Stedelijke statistieken
Rechtspersoon: Centraal Bureau voor de Statistiek

Prof.dr. J.R. Ortt

Leeropdracht: Stedelijk Innovatiemanagement
Rechtspersoon: Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Prof.dr. C.W. Slotema

Leeropdracht: Persoonlijkheidsstoornissen        
Rechtspersoon: Parnassia Groep             

Prof.dr. L. Heres

Leeropdracht: Integriteit van het lokaal bestuur
Rechtspersoon: Gemeente Rotterdam

Prof.dr. N. Lucassen

Leeropdracht: Kinderarmoede               
Rechtspersoon: Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp

Prof.dr. C.M. Fokkema

Leeropdracht: Ageing, Families and Migration
Rechtspersoon: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut-Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW-NIDI)


Prof.dr. A.T. Harder

Leeropdracht: Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg
Rechtspersoon: Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

Prof.dr. M.H. Goedhart

Leeropdracht: Business Administration with particular reference to Corporate Valuation.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

Prof.dr. A. Veenstra

Leeropdracht: Trade and Logistic
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Prof.dr. H. de Vries

Leeropdracht: Standaardisatie en Normalisatie
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds, sponsor Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en ZIB investment beheer B.V.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen