Promotietraject

Om toegelaten worden tot de promotieprocedure, moeten verschillende formulieren (1 t/m 3) in fasen worden ingevuld en verstuurd naar het Bureau van de Pedel. Deze administratieve procedure verloopt via Hora Est, het online registratiesysteem van het Bureau van de Pedel. De formulieren moeten vergezeld gaan van de benodigde handtekeningen en bijlagen: een gewaarmerkte kopie van het diploma (indien elders behaald dan bij de EUR), een kopie identiteitsbewijs en, indien van toepassing, een gemotiveerde ontheffingsaanvraag.

Tijdpad

Actie

Tijdpad

Bijzonderheden

Formulier 1

 

Invullen, uitprinten, ondertekenen door promovendus en (co)promotoren

Verzenden naar:

Bureau van de Pedel

minimaal

6 maanden

voor beoogde promotiedatum

 

Min. 2 begeleiders

Bijlagen formulier 1:

Kopie paspoort, gewaarmerkte kopie master/doctoraal diploma (indien niet EUR). Bij buitenlands diploma; bevestiging Admissions Office

Formulier 2

 

Goedkeuring proefschrift door promotor(en) + voorstel samenstelling leescommissie en grote commissie + eventuele deskundige

Uitprinten en door promotor(en) ondertekend verzenden naar

 Bureau van de Pedel

minimaal

5 maanden

voor beoogde promotiedatum

 

Bijlagen bij formulier 2:

 manuscript + titelpagina's, samenvatting in Nederlands en Engels, CV, portfolio, referentie check en stellingen.

Beoogde promotiedatum bespreken bij Bureau van de Pedel

minimaal

5 maanden

voor beoogde promotiedatum

Voorlopige datum bespreken kan alleen als formulier 2 met bijlagen is ingeleverd bij Bureau van de Pedel

Formulier 3

 

Melding door secretaris betreffende oordeel van de kleine commissie over toelating promovendus

minimaal

3 maanden

voor beoogde promotiedatum

 

Bijlagen bij formulier 3:

 Oordelen alle leden leescommissie

Formulier 4

Eventueel verzoek cum laude

minimaal

7 weken

voor beoogde promotiedatum

Verzoek aan College voor Promoties

Toesturen proefschriften naar o.a.

Bureau van de Pedel

minimaal

5 weken

voor beoogde promotiedatum

Zie overzicht proefschriftverzending

Aanmelden Hora Est

Voor promovendi Erasmus Universiteit Rotterdam

Aanmelden

Aanmelden Hora Est

Voor promovendi van het Erasmus MC

Aanmelden