Veelgestelde vragen over Hora Finita

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over Hora Finita:

 • Ga naar horafinita.eur.nl en klik vervolgens op 'login with erna id/microsectienummer'. 
 • Je wordt naar de SURFconext-service geleid en er wordt gevraagd om uw instelling te selecteren.
 • Selecteer Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Hiermee ga je naar de vertrouwde erna-inlogpagina.

Als u een EUR-medewerker bent, dan moet u MFA ingeschakeld hebben op uw erna ID. Voor meer informatie en uitleg over hoe dit in te stellen, ga naar https://my.eur.nl/nl/eur-employee/werkondersteuning/it/it-werkplek/mfa

In de handleiding 'How to log in Erasmus MC' vind je een gedetailleerde beschrijving van hoe je kunt inloggen met jouw microsectienummer.

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Rapporteer dit alstublieft aan het Hora Finita-contact voor uw faculteit of Graduate School. Geef je naam en erna-id of microsectienummer op en rapporteer het ook als je (nog) geen erna-id of microsectienummer hebt.

Jouw facultaire contactpersoon kan de vraag doorgeven aan andere ondersteuningsmedewerkers.

 

 • Niet-Nederlandse, gecertificeerde masterdiploma's moeten worden gevalideerd door het Admissions Office. Er zal een kopie worden gemaakt en gecertificeerd voor archiveringsdoeleinden. Certificering van een niet-Nederlands diploma kan worden gedaan door een ambassade, een andere bevoegde autoriteit of een notaris.
 • Nederlandse Masterdiploma's kunnen worden gecertificeerd door het Bureau van de Pedel.

De beoordeling van het kennisniveau van een kandidaat voor een doctoraat is een verantwoordelijkheid van de faculteit, met de rector magnificus als de uiteindelijk verantwoordelijke persoon. De kandidaat moet een portfolio uploaden, een CV en een beoordelingsbrief van de promotor.

Het is mogelijk om van de 'standaard' af te wijken. Drie promotoren en/of co-promotoren kunnen daarom worden geregistreerd in Hora Finita. De decaan adviseert de Rector Magnificus die uiteindelijk toestemming moet geven. Drie supervisors van verschillende afdelingen zijn toegestaan.

Elke variatie op een joint / double degree kan tijdens de registratie worden vastgelegd, samen met een aantal basisgegevens. Als er al een overeenkomst is, kan deze worden bijgevoegd (geüpload). Als een dergelijke overeenkomst later komt, kan de Hora Finita-contactpersoon van de faculteit of Graduate School deze aan het dossier toevoegen.

Er moet een papieren versie bewaard worden.

De individuele cursussen worden geregistreerd en goedgekeurd in Hora Finita. Dan worden ook het aantal behaalde EC's vastgelegd.

Je kunt desgewenst een certificaat aan het bestand toevoegen.

In de handleidingen vind je een gedetailleerde tijdlijn van het afstudeerproces (‘Timeline graduation’), van het indienen van het manuscript tot het indienen van het proefschrift in de repository.

Als PhD kandidaat krijg je toegang tot Hora Finita zodra jouw facultair contactpersoon jou het Hora Finita registratieformulier toestuurt. Dit kan pas zodra jouw ERNA-id (EUR) of microsectienummer (Erasmus MC) is aangemaakt. Let op: de eerste, automatische berichtgeving naar de facultair contactpersoon, is 24 uur. Heb je jouw EUR/ Erasmus MC inloggegevens reeds ontvangen en na enige dagen nog geen bericht ontvangen om het registratieformulier in te vullen, neem dan contact op met jouw facultair contactpersoon.    

Voor alle buitenpromovendi betekent dit dat zij in het bezit moeten zijn van een gastvrijheidsovereenkomst (GVO).

Als je bent geregistreerd in Hora Finita, kun je jouw dashboard zien. Op dit dashboard geeft het onderdeel ‘(training)activities and milestones’ een overzicht van de huidige status van de behaalde EC's. Volg de volgende stappen om een cursus / activiteit te registreren:

 1. Klik op de link ‘Open training overview page’.
 2. Klik onderaan de pagina op ‘New’.
 3. Op deze pagina kunnen nieuwe trainingsactiviteiten worden toegevoegd door te zoeken in de catalogus, uitgerust met trainingsactiviteiten van verschillende faculteiten. Door op een van de trainingsactiviteiten in de dropdown list te klikken, geeft het systeem automatisch het activiteitstype, de titel en het aantal beoordeelde EC's. Velden als startdatum en einddatum moeten handmatig worden ingevuld en zijn verplicht.
 4. Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd, klik je op 'Save' onderaan de pagina. Maandelijks wordt er een e-mail gestuurd naar de dagelijkse promotor voor goedkeuring van de onderwijsactiviteiten.

Let op: als je handmatig een trainingsactiviteit wilt toevoegen (bijv. externe cursussen of congressen die niet beschikbaar zijn in de dropdown list), voer je de details zelf in. Upload een bewijs van deelname (bijv. een certificaat) om een trainingsactiviteit te laten goedkeuren en de beoordeelde EC's te ontvangen. Sleep het document naar het dotterframe of klik op ‘Browse’ om het te uploaden.

Onder het tabblad ‘TSP’ in Hora Finita kun je jouw (ondertekende) TSP uploaden. Neem voor meer informatie over het TSP contact op met jouw facultaire contactpersoon.

Het is mogelijk dat jouw faculteit deze functie nog niet gebruikt. Neem contact op met je facultaire contactpersoon voor meer informatie.

Neem contact op met je facultaire contactpersoon.  

Neem voor dit verzoek contact op met het Bureau van de Pedel, via e-mail (pedel@eur.nl) of telefonisch (+31 10 408 10 06). ISS-medewerkers kunnen contact opnemen met het PhD Support Office (pst@iss.nl).

Wanneer je bent geregistreerd als promotor in het promotietraject.

Wanneer je wordt toegewezen door de promotor (en deze toewijzing is goedgekeurd), ontvang je als commissielid automatisch een e-mail met een link en vervolginstructies.

Je wordt automatisch per e-mail uitgenodigd om de reviews te bekijken - zodra ze allemaal zijn ontvangen - en je wordt gevraagd een definitieve beoordeling in te dienen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen