Extern gefinancierde hoogleraren

Professor in front of group

Door het instellen van leerstoelen samen met externe partners, ondersteunt de Erasmus Universiteit Rotterdam haar missie om bij te dragen aan positieve maatschappelijke impact. Deze leerstoelen bieden de mogelijkheid om het onderwijs of onderzoek in een bepaald vakgebied een extra stimulans te geven en bij te dragen aan maatschappelijk relevante vraagstukken.

Reguliere leerstoelen

Financial Accounting

Financier(s): Ernst & Young Accountants LLP en Eurac B.V.
Type financier: privaat (buitenlandse rechtsvorm) en privaat (besloten vennootschap)

Bijzondere leerstoelen

Om een bijzondere leerstoel in te stellen dient de externe instantie (rechtspersoon) een verzoek in bij het College van Bestuur om een leerstoel te mogen vestigen aan de universiteit. In enkele gevallen dient het Erasmus Trustfonds als rechtspersoon voor de financier. Voor toekenning dient de bijzondere leerstoel meerwaarde te hebben voor het onderwijs- en onderzoeksprofiel van de universiteit.

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Rechtspersoon: Parnassia Groep Zorgholding B.V.
Financier(s): Parnassia Groep Zorgholding B.V.
Type financier: privaat (besloten vennootschap)

MicroRNA en Pathogenese

Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Financier(s): Nederlands Kanker Instituut
Type financier: privaat (stichting)

Structuur en functie van eiwitten

Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Financier(s): Nederlands Kanker Instituut
Type financier: privaat (stichting)

Chromosoonbiologie

Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Financier(s): Nederlands Kanker Instituut
Type financier: privaat (stichting)

Cel- en gentherapie, in het bijzonder voor neuromusculaire en metabole aandoeningen

Rechtspersoon: Prinses Beatrix Spierfonds
Financier(s): Prinses Beatrix Spierfonds
Type financier: privaat (stichting)

Openbaar Vervoer Optimalisatie

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): Nederlandse Spoorwegen
Type financier: privaat (naamloze vennootschap)

Risicobeheer van pensioenfondsen

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): APG Asset Management N.V.
Type financier: privaat (naamloze vennootschap)

Financiële Markten

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): Stichting Erasmus Trustfonds
Type financier: privaat (stichting)

Leiderschap en besturing in de zorg

Rechtspersoon: Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
Financier(s): Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
Type financier: privaat (besloten vennootschap)

Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg

Rechtspersoon: Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
Financier(s): Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
Type financier: publiek

Bewijsgestuurde waardegedreven patiëntgerichte zorg

Rechtspersoon: Maasstad Ziekenhuis
Financier(s): Maasstad Ziekenhuis
Type financier: privaat (stichting)

Overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg

Rechtspersoon: Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
Financier(s): Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
Type financier: publiek

Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg

Rechtspersoon: Zorginstituut Nederland
Financier(s): Zorginstituut Nederland
Type financier: publiek

Translationeel oncologich onderzoek

Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhoek
Financier(s): Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhoek
Type financier: privaat (stichting)

Measurement and Valuation of Health

Rechtspersoon: EuroQol Research Foundation
Financier(s): EuroQol Research Foundation
Type financier: privaat (stichting)

Social History of War, Mass Violence, and Genocide

Rechtspersoon: KNAW - NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Financier(s): KNAW - NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Type financier: publiek

Geschiedenis van Rotterdam

Rechtspersoon: Stichting BL Roterodamum
Financier(s): J.E. Jurriaanse Stichting
Type financier: privaat (stichting)

Populaire Historische Cultuur van Mondiale Conflicten en Massaal Geweld

Rechtspersoon: KNAW - NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Financier(s): KNAW - NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Type financier: publiek

Race, Inclusion and Communication, specifically in relation to Football and Media

Rechtspersoon: FARE Network Ltd (Football Against Racism in Europe)
Financier(s): FARE Network Ltd
Type financier: privaat (stichting en company limited by guarantee)

Historische Politieke Economie, de betekenis voor beleid

Rechtspersoon: Erasmus Trustfonds
Financier(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Type financier: publiek

Heffingen van lokale overheden

Rechtspersoon: Stichting J.H. Christiaanse
Financier(s): Stichting J.H. Christiaanse
Type financier: privaat (stichting)

Jeugdcriminologie

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Type financier: publiek (institutenorganisatie NWO)

Digital Surveillance

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): TNO (Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek)
Type financier: publiek

Financiële Technologie en Recht

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): Kennedy Van der Laan N.V.
Type financier: privaat (naamloze vennootschap)

Psychiatrie en Filosofie

Rechtspersoon: Stichting Psychiatrie en Filosofie
Financier(s): Stichting Psychiatrie en Filosofie
Type financier: privaat (stichting)

Publieksfilosofie

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): Stichting Erasmus Trustfonds (Fonds Publieksfilosofie)
Type financier: privaat (stichting) 

De actualiteit van Spinoza (Spinozaleerstoel)

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): Erasmusstichting, G. Ph. Verhagen-Stichting, Vereniging Het Spinozahuis, Stichting Elise Mathilde Fonds, Van Cappellen Stichting, Erasmus Trustfonds
Type financier: privaat (stichting), privaat (stichting), privaat (vereniging), privaat (stichting), privaat (stichting), privaat (stichting)

Letteren en Samenleving

Rechtspersoon: Passionate Bulkboek 
Financier(s): Passionate Bulkboek
Type financier: privaat (stichting)

Christelijke Filosofie

Rechtspersoon: Stichting voor Christelijke Filosofie
Financier(s): Stichting voor Christelijke Filosofie
Type financier: privaat (stichting)

Onderwijspsychologie, in het bijzonder Praktijkgericht onderwijsonderzoek naar toepassingen van de cognitieve psychologie in het hoger onderwijs

Rechtspersoon: Avans Hogeschool
Financier(s): Avans Hogeschool
Type financier: privaat (stichting)

From Big Natural History to Urban Ecology

Rechtspersoon: Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Financier(s): Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Type financier: privaat (stichting)


Integratie en migratie

Rechtspersoon: Sociaal en Cultureel Planbureau
Financier(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
Type financier: publiek


Intergenerational transmission of domestic violence

Rechtspersoon: Raad voor de Kinderbescherming 
Financier(s): Verwey-Jonker Instituut
Type financier: privaat (stichting)


Gedragswetenschappen en Beleid

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Type financier: publiek


ICT en strategisch innoveren in de publieke sector

Rechtspersoon: PBLQ
Financier(s): PBLQ
Type financier: privaat (besloten vennootschap)


Strategie en Toekomst

Rechtspersoon: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
Financier(s): Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Type financier: privaat (stichting)

Biologische psychologie, in het bijzonder middelengebruik en hersenontwikkeling

Rechtspersoon: Stichting Volksbond Rotterdam
Financier(s): Stichting Volksbond Rotterdam
Type financier: privaat (stichting)

Stedelijke statistieken

Rechtspersoon: Centraal Bureau voor de Statistiek
Financier(s): Centraal Bureau voor de Statistiek
Type financier: publiek

Stedelijk Innovatiemanagement

Rechtspersoon: Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Financier(s): Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Type financier: privaat (stichting)

Persoonlijkheidsstoornissen

Rechtspersoon: Parnassia Groep Zorgholding B.V.
Financier(s): Parnassia Groep Zorgholding B.V.
Type financier: privaat (besloten vennootschap)

Integriteit van het lokaal bestuur

Rechtspersoon: Gemeente Rotterdam
Financier(s): Gemeente Rotterdam
Type financier: publiek

Kinderarmoede

Rechtspersoon: Gemeente Rotterdam 
Financier(s): Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp
Type financier: privaat (stichting)

Ageing, Families and Migration

Rechtspersoon: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut-Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW-NIDI)
Financier(s): Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut-Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type financier: publiek


Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs

Rechtspersoon: iHUB Zorg B.V.
Financier(s): iHUB Zorg B.V.
Type financier: privaat (zorginstelling)

Business Administration with particular reference to Corporate Valuation

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): Stichting Erasmus Trustfonds
Type financier: privaat (stichting)

Trade and Logistics

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): Stichting Erasmus Trustfonds
Type financier: privaat (stichting)

Standaardisatie en Normalisatie

Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
Financier(s): Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en ZIB Investments Beheer B.V.
Type financier: privaat (stichting) en privaat (besloten vennootschap)

Horticulture Innovation

Rechtspersoon: Stichting Hagelunie
Financier(s): Stichting Hagelunie
Type financier: privaat (stichting)

Medebenoemingen

In het kader van onze samenwerkingsverbanden in Convergence, Leiden-Delft-Erasmus Universiteiten en Medical Delta, zijn er medebenoemingen van hoogleraren. Het betreft hier een medebenoeming, waarbij de volledige aanstelling van de hoogleraar bij de universiteit van oorsprong is en er geen financiële of detacheringsconstructie mee gemoeid is. Volledigheidshalve worden ze hieronder benoemd.

Leerstoel bij Universiteit Leiden: Rheumatologie

Type medebenoeming: Medical Delta Hoogleraar
Financier: Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type financier: publiek

Leerstoel bij TU Delft: Medical Process Engineering

Type medebenoeming: Medical Delta Hoogleraar
Financier: TU Delft
Type financier: publiek

Leerstoel bij TU Delft: Bionanoscience

Type medebenoeming: Medical Delta Hoogleraar
Financier: TU Delft
Type financier: publiek

Leerstoel bij TU Delft: Bioelectronics

Type medebenoeming: Medical Delta Hoogleraar
Financier: TU Delft
Type financier: publiek

Leerstoel bij Universiteit Leiden: Healthy Society 

Type medebenoeming: Medical Delta Hoogleraar
Financier: Universiteit Leiden
Type financier: publiek

Leerstoel bij TU Delft: Water, Havens en Historische Steden

Type medebenoeming: LDE hoogleraar
Financier: TU Delft
Type financier: publiek

Leerstoel bij TU Delft: Higher education in a digital environment

Type medebenoeming: LDE hoogleraar
Financier: TU Delft
Type financier: publiek

Leerstoel bij Universiteit Leiden: Migration History

Type medebenoeming: LDE hoogleraar
Financier: Universiteit Leiden
Type financier: publiek

Leerstoel bij Universiteit Leiden: Comparative welfare state analysis

Type medebenoeming: LDE hoogleraar
Financier: Universiteit Leiden
Type financier: publiek

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen