Erasmus UPT

Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) is een onderzoeks- en opleidingsinstituut bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Erasmus UPT richt zich op drie kernthema's: Stedelijke economie, Haveneconomie en Transport economie.

Het team van experts van Erasmus UPT heeft uitgebreide (internationale) ervaring in ‘making science work’. Erasmus UPT's missie is om praktische onderzoeksoplossingen te leveren die verankerd zijn in de wetenschap. Het doel is overheid en industrie te voorzien van uitstekende kennis en inzichten, 'international best practice advise' en concrete beleidsaanbevelingen.

Het onderzoek van Erasmus UPT dient vaak als basis voor strategievorming, als onderbouwing voor besluiten en vormt een economische evaluatie voor opdrachtgevers in de publieke en private sector. Dit doel is ook terug te vinden in de onderwijs programma's van Erasmus UPT, welke bestaan uit korte cursussen, Bachelor - (BSc) en Master (MSc) programma's en professionele opleidingen.