Pedagogische Wetenschappen

Carrièremogelijkheden voor Bachelor Pedagogische Wetenschappen

Met je masterdiploma ben je breed inzetbaar op de arbeidsmarkt.

  • Onderwijswetenschappers

zijn vooral werkzaam bij onderwijsinstellingen, waar zij nieuwe methoden en onderwijsinnovaties ontwikkelen voor het onderwijs en docenten trainen en begeleiden. Ook werken ze als onderwijsbeleidsmedewerkers bij de overheid of zijn ze onderwijsonderzoeker.

  • Gezinspedagogen

zijn werkzaam bij centra voor Jeugd en Gezin, de kinderopvang en instellingen voor jeugdhulp waar zij voorlichting en advies geven aan ouders en professionals of werken aan preventieve zorg. Ook werken zij aan de effectiviteit van opvoedondersteuning. Zij doen onder andere onderzoek naar de effecten van niet traditionele gezinsvormen op de ontwikkeling van het kind.

Na de masteropleiding zijn er veel plekken waar je als gezinspedagoog terecht kan.
Roxanne Ferrell
Alumnus Gezinspedagogiek
Lees Roxanne's verhaal over Roxanne Ferrell
  • Orthopedagogen

zijn werkzaam in functies waarin zij kinderen met een stoornis en hun ouders begeleiden. Zij doen ook onderzoek naar de effectiviteit van interventies en coördineren de behandeling voor de kinderen. Orthopedagogen werken bijvoorbeeld bij instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of bij instellingen die zorg dragen voor mensen met leerproblemen of ontwikkelingsstoornissen en/of meervoudige beperkingen. 

Ik heb gemerkt dat het loont om tijdens je studie actief te zijn op plekken waar je een stukje van je studie in praktijk kunt brengen.
Jim Franssen
Alumnus master Orthopedagogiek
Lees Jims verhaal over Jim Franssen