Bijzonder hoogleraren Erasmus Universiteit Rotterdam

Soms dienen externe instanties (rechtspersonen) een verzoek in bij het College van Bestuur om een leerstoel te mogen vestigen aan de universiteit. Zij doen dit om het onderwijs of onderzoek in een bepaald vakgebied een extra stimulans te geven. Als zo'n bijzondere leerstoel wordt toegekend, moet deze iets toevoegen aan het onderwijs- en onderzoeksprofiel van de universiteit. De faculteiten en instituten van de Erasmus Universiteit Rotterdam kennen ook een aantal bijzondere leerstoelen. Bekijk hieronder welke hoogleraren deze bekleden en welke instanties de leerstoelen mogelijk maken.

  • Prof. dr. E.H.J Vaassen

    Leerstoel: Accounting Information Systems & Internal Control.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.
     

    Dr. O.A. O'Donnell

    Leerstoel: Applied economics, with focus on health.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.
     

    Dr. T.G.M. van Ourti

    Leerstoel: Applied health economics, with focus on health and Well-Being.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. A. Baillon

    Leerstoel: Economics of uncertainty.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. E. Dijkgraaf

    Leerstoel: Empirische economie van de publieke sector.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. K.I.M. Rohde

    Leerstoel: Gedragseconomie met een focus op intertemporele keuzes.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. E.A. de Groot

    Leerstoel: Governance en strategisch investeringsbeleid.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.
     

    Prof. dr. D. Huisman

    Leerstoel: Openbaar Vervoer Optimalisatie
    Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds..


    Dr. H.D. Webbink

    Leerstoel: Policy evaluation, with specific focus on strategic philanthropy, health and education.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. O.W. Steenbeek

    Leerstoel: Risicobeheer van pensioenfondsen.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.

  • Dr. C.J.M. van Eijck

    Leeropdracht: Culturele leefstijlen, i.h.b. trends en sociale differentiatie in culturele praktijken.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. M.P.A. Bouman

    Leeropdracht: Entertainment Media & Social Change.
    Rechtspersoon: Stichting Entertainment Education.


    Dr. P.T. van de Laar

    Leeropdracht: Geschiedenis van Rotterdam.
    Rechtspersoon: Stichting BL Roterodamum.


    Dr. C.A. Mandemakers

    Leeropdracht: Grote historische databestanden.
    Rechtspersoon: International Instituut voor Sociale Geschiedenis.


    Dr. H. Dibbits

    Leeropdracht: Historische cultuur en educatie.
    Rechtspersoon: Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst.


    Dr. H.J.M. Nellen

    Leeropdracht: Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context.
    Rechtspersoon: Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting.


    Dr. H.J. Pott

    Leeropdracht: Kunst en Samenleving in humanistisch perspectief, i.h.b. de geschiedenis en actuele vormen van cultuurkritiek en cultuurpolitiek.
    Rechtspersoon: Stichting Socrates.


    Dr. F.W.A. Korsten

    Leeropdracht: Literatuur en samenleving.
    Rechtspersoon: Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam.


    Dr. P. Nikken

    Leeropdracht: Mediaopvoeding.
    Rechtspersoon: Nederlands Jeugd Instituut.


    Dr. C.R. Ribbens

    Leeropdracht: Populaire historische cultuur en oorlog.
    Rechtspersoon: KNAW / NIOD


    Dr. C.R. Ribbens

    Leeropdracht: Social History of War, Mass Violence, and Genocide..
    Rechtspersoon: NIOD

  • Prof. dr. R.T.J.M. Janssen

    Leeropdracht: Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg.
    Rechtspersoon: NVZD.


    Dr. M.P.M.H. Rutten-van Mölken

    Leeropdracht: Economische evaluatie van zorginnovaties voor chronisch zieken.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. P.B.M. Robben

    Leeropdracht: Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg.
    Rechtspersoon: Inspectie voor de gezondheidszorg.


    Dr. C.G.J.M. Hilders

    Leeropdracht: Medisch management en leiderschap.
    Rechtspersoon: Academie voor Medisch Specialisten.

  • Dr. M.N. Spoor

    Leeropdracht: Development studies in particular regarding economies in transities.
    Rechtspersoon: /


    Dr. S.M. Borras

    Leeropdracht: Agrarian studies
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.

  • Dr. C.C. Baan

    Leeropdracht: Allogene reactiviteit en orgaantransplantatie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. A. van der Heide

    Leeropdracht: Besluitvorming en zorg rond het levenseinde.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. C.H.J. van Eijck

    Leeropdracht: Chirurgie met specifieke aandacht voor het pancreas.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. C. Verhoef

    Leeropdracht: Chirurgische oncologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. B. van Steensel

    Leeropdracht: Chromosoombiologie.
    Rechtspersoon: NKI-AvL.    Dr. G.G. Brusselle

    Leeropdracht: Epidemiologie van longziekten.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. W.W. van den Broek

    Leeropdracht: Evidence based medical education.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. ir. G.W. Jenster

    Leeropdracht: Experimentele urologische oncologie.
    Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


    Dr. R.H.N. van Schaik

    Leeropdracht: Farmacogenetica.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. M.H.N. Schermer

    Leeropdracht: Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens.
    Rechtspersoon: Stichting Civis Mundi.


    Dr. N.J. Galjart

    Leeropdracht: Cytoskelet Biologie.
    Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


    Dr. A.B. Houtsmuller

    Leeropdracht: Functionele anatomie van de cel.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. R. Willemsen

    Leeropdracht: Functionele neurogenetica.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. ir. G.C. van Rhoon

    Leeropdracht: Fysische aspecten van elektromagnetische velden en gezondheid.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. A.H.J. Mathijssen

    Leeropdracht: Geïndividualiseerde oncologische farmacotherapie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. W. Vermeulen

    Leeropdracht: Genetische stabiliteit.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. J.C. van Swieten

    Leeropdracht: Genetica van dementie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. J.A. Foekens

    Leeropdracht: Genomics en proteomics van borstkanker.
    Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


    Dr. J.N.J. Philipsen

    Leeropdracht: Genomics van celdifferentiatie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. dr. E.F.C. van Rossum

    Leeropdracht: Gezond Gewicht en Biologisch Stress Onderzoek.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. A.C.S. Hokken-Koelega

    Leeropdracht: Groei en ontwikkeling van het kind.
    Rechtspersoon: Stichting Kind en Groei.


    Dr. F.W.G. Leebeek

    Leeropdracht: Hematologie, in het bijzonder hemostase en trombose.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. R.A. de Man

    Leeropdracht: Hepatologie ihb primaire levertumoren en de relatie met virale hepetitis.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. dr. N.E.M. van Haren

    Leeropdracht: Hersenontwikkeling en psychopatologie
    Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


    Prof. dr. B. Löwenberg

    Leeropdracht: Hematologisch Onderzoek.
    Rechtspersoon: /


    Dr. R.W. Hendriks

    Leeropdracht: Immuniteit van de long.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. B.C. Jacobs

    Leeropdracht: Immunologie van perifere zenuwaandoeningen.
    Rechtspersoon: Prinses Beatrix Fonds.


    Dr. B.N. Lambrecht

    Leeropdracht: Immunopathologie van de long.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. G.F. Rimmelzwaan

    Leeropdracht: Immuno-virologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. J.D. Laman

    Leeropdracht: Immuunregulatie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. J.H. Richardus

    Leeropdracht: Infectieziekten en publieke gezondheid.
    Rechtspersoon: GGD Rotterdam-Rijnmond.


    Dr. J.C. Escher

    Leeropdracht: Inflammatoire darmziekten bij kinderen.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. C.J. van der Woude

    Leeropdracht: Inflammatoire darmziekten bij volwassenen.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. A.P. Kappetein

    Leeropdracht: Innovaties in de cardio-thoracale chirurgie.
    Rechtspersoon: EACTS.


    Dr. A.M.M. Eggermont

    Leeropdracht: International networking in cancer research.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. R.J.M. van Geuns

    Leeropdracht: Interventiecardiologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. P.P.T. de Jaegere

    Leeropdracht: Interventiecardiologie, i.h.b. cathetergebonden behandeling van klepafwijkingen.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. R. Zietse

    Leeropdracht: Inwendige geneeskunde met aandachtsgebied nefrologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. E.J.G. Sijbrands

    Leeropdracht: Inwendige geneeskunde, i.h.b. de vasculaire geneeskunde.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. A. Verbon

    Leeropdracht: Inwendige geneeskunde, i.h.b. infectieziekten.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. H. Raat

    Leeropdracht: Jeugdgezondheidszorg.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. V.E.P.P. Lemmens

    Leeropdracht: Kankersurveillance.
    Rechtspersoon: Integraal Kankercentrum Nederland.


    Dr. S.G.M.A. Pasmans

    Leeropdracht: Kinderdermatologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. V.W.V. Jaddoe

    Leeropdracht: Kindergeneeskunde, i.h.b. pediatrische epidemiologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. H.A. Moll

    Leeropdracht: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor klinisch-epidemiologische aspecten.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. A.T. van der Ploeg

    Leeropdracht: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor stapelingsziekten.
    Rechtspersoon: Prinses Beatrix Fonds.


    Dr. C.M. Zwaan

    Leeropdracht: Kinderoncologie met speciale aandacht voor geneesmiddelenonderzoek.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. H.A.W.M. Tiddens

    Leeropdracht: Kinderpulmonologie, i.h.b. de ontwikkeling van de long.
    Rechtspersoon: Sophia Kinderziekenhuis Fonds.


    Dr. J.J.M. Takkenberg

    Leeropdracht: Klinische besliskunde in cardio-thoracale interventies.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. H. Boersma

    Leeropdracht: Klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. T. van Gelder

    Leeropdracht: Klinische farmacologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. B.J.M. Heijman

    Leeropdracht: Klinische fysica in de radiotherapie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. P.M. van Hagen

    Leeropdracht: Klinische immunologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. E.C.M. van Gorp

    Leeropdracht: Klinische virologie, i.h.b. de exotische virusinfecties.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. J.A. Hazelzet

    Leeropdracht: Kwaliteit en uitkomsten van de zorg.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. M. de Hoog

    Leeropdracht: Kwaliteit van medisch specialistische vervolgopleidingen.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. H.J. Metselaar

    Leeropdracht: Leverfalen en levertransplantatie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. dr. A.M.C. Dingemans

    Leeropdracht: Longgeneeskunde, in het bijzonder Pulmonale Oncologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. A.W. Langerak

    Leeropdracht: Medische immunologie in het bijzonder Chronische lymfatische maligniteiten.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. R. Agami

    Leeropdracht: MicroRNA en pathogenese.
    Rechtspersoon: Stichting Het Nederlands Kanker Instituut.


    Prof. dr. J.J.M. van Dongen

    Leeropdracht: Moleculaire Immunologie.
    Rechtspersoon: /


    Dr. H.R. Delwel

    Leeropdracht: Moleculaire leukemogenese.
    Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


    Dr. Y. Elgersma

    Leeropdracht: Moleculaire neurobiologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. E.C. Zwarthoff

    Leeropdracht: Moleculaire pathologie van tumorontwikkeling.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. ir. N. de Jong

    Leeropdracht: Molecular ultrasonic imaging and therapy.
    Rechtspersoon: ICIN.


    Dr. R.Q. Hintzen

    Leeropdracht: Multiple sclerose en neuroimmunologie van het centrale zenuwstelsel.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. S.A. Kushner

    Leeropdracht: Neurobiologische psychiatrie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. P.A. van Doorn

    Leeropdracht: Neuromusculaire ziekten, i.h.b. immuun-gemedieerde aandoeningen.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. M.J. van den Bent

    Leeropdracht: Neuro-oncologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. A. van der Lugt

    Leeropdracht: Neuroradiologie en hoofd-hals radiologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. G.M. Ribbens

    Leeropdracht: Neurorevalidatie.
    Rechtspersoon: Stichting Rijndam revalidatiecentrum.


    Dr. ir. D.N. Meijer

    Leeropdracht: Ontwikkelingsbiologie van het perifere zenuwstelsel.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.
     

    Dr. M.A.M. Mureau

    Leeropdracht: Oncologische Reconstructieve Chirurgie.
    Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


    Dr. J.C. van Meurs

    Leeropdracht: Oogheelkunde, i.h.b. netvlieschirurgie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. C.L. Mulder

    Leeropdracht: Openbare geestelijke gezondheidszorg.
    Rechtspersoon: Stichting Bavo Europoort.


    Dr. C.C.D. van der Rijt

    Leeropdracht: Palliatieve oncologische zorg.
    Rechtspersoon: Integraal Kankercentrum Rotterdam.


    Dr. M.L. den Boer

    Leeropdracht: Pediatrische moleculaire hemato-oncologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen

    Leeropdracht: Periconceptionele epidemiologie.
    Rechtspersoon: VSOP.


    Dr. I.M.J. Mathijssen

    Leeropdracht: Plastische chirurgie, i.h.b. craniofaciale afwijkingen.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. H.W. Tiemeier

    Leeropdracht: Psychiatrische epidemiologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. J.G.J.V. Aerts

    Leeropdracht: Pulmonale oncologie.
    Rechtspersoon: Stichting Amphia.


    Dr. R.P. Peeters

    Leeropdracht: Schildklierziekten.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. T.K. Sixma

    Leeropdracht: Structuur en functie van eiwitten.
    Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut.


    Prof. dr. T. Hankemeier

    Leeropdracht: Translationele Epidemiologie.
    Rechtspersoon: /


    Dr. P.M.J.J. Berns

    Leeropdracht: Translationele gynaecologische oncologie.
    Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


    Dr. L.H.J. Looijenga

    Leeropdracht: Translationele patho-oncologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. J.N.M. IJzermans

    Leeropdracht: Transplantatiechirurgie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. M.H.J. Verhofstad

    Leeropdracht: Traumachirurgie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. H.P. Endtz

    Leeropdracht: Tropische bacteriologie.
    Rechtspersoon: International centre for diarrhoeal disease research, Bangladesh.


    Dr. L. Incrocci

    Leeropdracht: Urogenitale radiotherapie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. H.J.M. Verhagen

    Leeropdracht: Vaatchirurgie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. T. Kuiken

    Leeropdracht: Vergelijkende pathologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. H. van de Mheen

    Leeropdracht: Verslavingsonderzoek.
    Rechtspersoon: Stichting Volksbond Rotterdam.


    Dr. H.L.A. Janssen

    Leeropdracht: Virale hepatitis.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. dr. C.A.B. Boucher

    Leeropdracht: Virologie i.h.b. Antivirale Therapie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. R.A.M. Fouchier

    Leeropdracht: Virologie, i.h.b. moleculaire virologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. J. van der Steen

    Leeropdracht: Visuele informatieverwerking.
    Rechtspersoon: Stichting Koninklijke Visio.


    Dr. J.S.E. Laven

    Leeropdracht: Voortplantingsgeneeskunde.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. M.C. Vos

    Leeropdracht: Zorg-gerelateerde infecties.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. J.E.M.A. Debets

    Leeropdracht: T-cel immuniteit en adoptieve therapie van tumoren.
    Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

     

  • Prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok

    Leeropdracht: Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld.
    Rechtspersoon: FREUR.


    Prof. dr. S. Oded

    Leeropdracht: Corporate Compliance and Enforcement.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. mr. dr. J.H. Even

    Leeropdracht: Europees Arbeidsrecht.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. mr. dr. J.A. Monsma

    Leeropdracht: Heffingen van lokale overheden.
    Rechtspersoon: Stichting J.H. Christiaanse.

    Prof. mr. dr. A.W. Schep

    Leeropdracht: Heffingen van lokale overheden.
    Rechtspersoon: Stichting J.H. Christiaanse.


    Prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx

    Leeropdracht: Indirecte Belastingen.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. mr. dr. W. de Wit

    Leeropdracht: Internationaal en Europees douanerecht.
    Rechtspersoon: FREUR.


    Prof. dr. L.F.H. Enneking

    Leeropdracht: Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. mr. dr. L.T. Visscher

    Leeropdracht: Legal economic analysis of tort and damages.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. mr. dr. P.W.A. Huisman

    Leeropdracht: Onderwijsrecht op pluriforme grondslag.
    Rechtspersoon: Stichting Onderwijsrecht op pluriforme grondslag.


    Prof. dr. E.G.C. Rassin

    Leeropdracht: Rechtspsychologie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. dr. N.J. Philipsen

    Leeropdracht: Shift in Private and Public Regulation.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. dr. F.M. Weerman

    Leeropdracht: Youth criminology.
    Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  • Dr. R.E. Backhouse

    Leeropdracht: Methodologie en geschiedenis van de economie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.

    Dr. V.A.J. Frissen

    Leeropdracht: ICT en sociale verandering.
    Rechtspersoon: Stichting LIFT.

    Dr. F.W. Korsten

    Leeropdracht: Literature & Society
    Rechtspersoon: Stichting Literatuur en Samenleving

  • Dr. M.W. van Buuren

    Leeropdracht: Bestuurskunde, in het bijzonder nieuwe  vormen van organiserend vermogen in het publieke domein.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. J.M. Dagevos

    Leeropdracht: Integratie en migratie.
    Rechtspersoon: Sociaal en Cultureel Planbureau.


    Prof. dr. M. Steketee

    Leeropdracht: Intergenerational transmission of domestic violence.
    Rechtspersoon: Verwey-Jonker Instituut.


    Prof. dr. W.L. Tiemeijer

    Leeropdracht: Gedragswetenschappen en Beleid.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. C. van der Heiden

    Leeropdracht: Klinische psychologie, geestelijke gezondheidszorg.
    Rechtspersoon: Parnassia Groep.


    Dr. S.E. Severiens

    Leeropdracht: Onderwijskunde, i.h.b. diversiteit en onderwijs.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Dr. T.A.J.M. van Gog

    Leeropdracht: Onderwijspsychologie, i.h.b. de psychologie van leren en instructie.
    Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


    Prof. dr. W. Ebbers

    Leeropdracht: ICT en strategisch innoveren in de publieke sector.
    Rechtspersoon: PBLQ.


    Prof. dr. M.A. van der Steen

    Leeropdracht: Strategie en Toekomst.
    Rechtspersoon: de NSOB.