Bijzonder hoogleraren Erasmus Universiteit Rotterdam

Soms dienen externe instanties (rechtspersonen) een verzoek in bij het College van Bestuur om een leerstoel te mogen vestigen aan de universiteit. Zij doen dit om het onderwijs of onderzoek in een bepaald vakgebied een extra stimulans te geven. Als zo'n bijzondere leerstoel wordt toegekend, moet deze iets toevoegen aan het onderwijs- en onderzoeksprofiel van de universiteit. De faculteiten en instituten van de Erasmus Universiteit Rotterdam kennen ook een aantal bijzondere leerstoelen. Bekijk hieronder welke hoogleraren deze bekleden en welke instanties de leerstoelen mogelijk maken.

 • Prof. dr. E.H.J Vaassen

  Leerstoel: Accounting Information Systems & Internal Control.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

  Dr. O.A. O'Donnell

  Leerstoel: Applied economics, with focus on health.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

  Dr. T.G.M. van Ourti

  Leerstoel: Applied health economics, with focus on health and Well-Being.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


  Dr. A. Baillon

  Leerstoel: Economics of uncertainty.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


  Dr. E. Dijkgraaf

  Leerstoel: Empirische economie van de publieke sector.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


  Dr. K.I.M. Rohde

  Leerstoel: Gedragseconomie met een focus op intertemporele keuzes.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
   

  Prof. dr. D. Huisman

  Leerstoel: Openbaar Vervoer Optimalisatie
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


  Dr. H.D. Webbink

  Leerstoel: Policy evaluation, with specific focus on strategic philanthropy, health and education.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


  Dr. O.W. Steenbeek

  Leerstoel: Risicobeheer van pensioenfondsen.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

 • Dr. M.P.A. Bouman

  Leeropdracht: Entertainment Media & Social Change.
  Rechtspersoon: Stichting Entertainment Education.


  Dr. H. Dibbits

  Leeropdracht: Historische cultuur en educatie.
  Rechtspersoon: Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst.

  Dr. R.D. Futselaar

  Leeropdracht: Social History of War, Mass Violence, and Genocide.
  Rechtspersoon: NIOD


  Dr. F.W.A. Korsten

  Leeropdracht: Literatuur en samenleving.
  Rechtspersoon: Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam.

  Dr. P.T. van de Laar

  Leeropdracht: Geschiedenis van Rotterdam.
  Rechtspersoon: Stichting BL Roterodamum.


  Dr. C.R. Ribbens

  Leeropdracht: Populaire Historische Cultuur van Mondiale Conflicten en Massaal Geweld.
  Rechtspersoon: KNAW / NIOD


  Dr. J. van Sterkenburg

  Leeropdracht: Race, Inclusion and Communication, specifically in relation to Football and Media.
  Rechtspersoon: FARE

 • Prof. dr. R.T.J.M. Janssen

  Leeropdracht: Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg.
  Rechtspersoon: NVZD.


  Dr. M.P.M.H. Rutten-van Mölken

  Leeropdracht: Economische evaluatie van zorginnovaties voor chronisch zieken.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


  Dr. P.B.M. Robben

  Leeropdracht: Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg.
  Rechtspersoon: Inspectie voor de gezondheidszorg.


  Dr. C.G.J.M. Hilders

  Leeropdracht: Medisch management en leiderschap.
  Rechtspersoon: Academie voor Medisch Specialisten.

  Dr. A.M. Pot

  Leeropdracht: Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg
  Rechtspersoon: Inspectie voor de gezondheidszorg.

 • Dr. M.N. Spoor

  Leeropdracht: Development studies in particular regarding economies in transities.
  Rechtspersoon: /


  Dr. S.M. Borras

  Leeropdracht: Agrarian studies
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

 • Dr. C.C. Baan

  Leeropdracht: Allogene reactiviteit en orgaantransplantatie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


  Dr. A. van der Heide

  Leeropdracht: Besluitvorming en zorg rond het levenseinde.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


  Dr. C.H.J. van Eijck

  Leeropdracht: Chirurgie met specifieke aandacht voor het pancreas.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

  Dr. B. van Steensel

  Leeropdracht: Chromosoombiologie.
  Rechtspersoon: NKI-AvL.


  Dr. W.W. van den Broek

  Leeropdracht: Evidence based medical education.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. ir. G.W. Jenster

  Leeropdracht: Experimentele urologische oncologie.
  Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. R.H.N. van Schaik

  Leeropdracht: Farmacogenetica.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. M.H.N. Schermer

  Leeropdracht: Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens.
  Rechtspersoon: Stichting Civis Mundi.


  Dr. N.J. Galjart

  Leeropdracht: Cytoskelet Biologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A.B. Houtsmuller

  Leeropdracht: Functionele anatomie van de cel.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R. Willemsen

  Leeropdracht: Functionele neurogenetica.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A.H.J. Mathijssen

  Leeropdracht: Geïndividualiseerde oncologische farmacotherapie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. W. Vermeulen

  Leeropdracht: Genetische stabiliteit.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.C. van Swieten

  Leeropdracht: Genetica van dementie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.A. Foekens

  Leeropdracht: Genomics en proteomics van borstkanker.
  Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. J.N.J. Philipsen

  Leeropdracht: Genomics van celdifferentiatie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A.C.S. Hokken-Koelega

  Leeropdracht: Groei en ontwikkeling van het kind.
  Rechtspersoon: Stichting Kind en Groei.


  Dr. F.W.G. Leebeek

  Leeropdracht: Hematologie, in het bijzonder hemostase en trombose.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R.A. de Man

  Leeropdracht: Hepatologie ihb primaire levertumoren en de relatie met virale hepetitis.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. N.E.M. van Haren

  Leeropdracht: Hersenontwikkeling en psychopatologie
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. B. Löwenberg

  Leeropdracht: Hematologisch Onderzoek.
  Rechtspersoon: /


  Dr. R.W. Hendriks

  Leeropdracht: Immuniteit van de long.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. B.C. Jacobs

  Leeropdracht: Immunologie van perifere zenuwaandoeningen.
  Rechtspersoon: Prinses Beatrix Fonds.


  Dr. G.F. Rimmelzwaan

  Leeropdracht: Immuno-virologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.D. Laman

  Leeropdracht: Immuunregulatie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.H. Richardus

  Leeropdracht: Infectieziekten en publieke gezondheid.
  Rechtspersoon: GGD Rotterdam-Rijnmond.


  Dr. J.C. Escher

  Leeropdracht: Inflammatoire darmziekten bij kinderen.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. C.J. van der Woude

  Leeropdracht: Inflammatoire darmziekten bij volwassenen.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A.P. Kappetein

  Leeropdracht: Innovaties in de cardio-thoracale chirurgie.
  Rechtspersoon: EACTS.


  Dr. A.M.M. Eggermont

  Leeropdracht: International networking in cancer research.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R.J.M. van Geuns

  Leeropdracht: Interventiecardiologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R. Zietse

  Leeropdracht: Inwendige geneeskunde met aandachtsgebied nefrologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. E.J.G. Sijbrands

  Leeropdracht: Inwendige geneeskunde, i.h.b. de vasculaire geneeskunde.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A. Verbon

  Leeropdracht: Inwendige geneeskunde, i.h.b. infectieziekten.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H. Raat

  Leeropdracht: Jeugdgezondheidszorg.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. V.E.P.P. Lemmens

  Leeropdracht: Kankersurveillance.
  Rechtspersoon: Integraal Kankercentrum Nederland.


  Dr. S.G.M.A. Pasmans

  Leeropdracht: Kinderdermatologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. V.W.V. Jaddoe

  Leeropdracht: Kindergeneeskunde, i.h.b. pediatrische epidemiologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H.A. Moll

  Leeropdracht: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor klinisch-epidemiologische aspecten.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A.T. van der Ploeg

  Leeropdracht: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor stapelingsziekten.
  Rechtspersoon: Prinses Beatrix Fonds.


  Dr. H.A.W.M. Tiddens

  Leeropdracht: Kinderpulmonologie, i.h.b. de ontwikkeling van de long.
  Rechtspersoon: Sophia Kinderziekenhuis Fonds.


  Dr. J.J.M. Takkenberg

  Leeropdracht: Klinische besliskunde in cardio-thoracale interventies.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H. Boersma

  Leeropdracht: Klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. T. van Gelder

  Leeropdracht: Klinische farmacologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. B.J.M. Heijman

  Leeropdracht: Klinische fysica in de radiotherapie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. P.M. van Hagen

  Leeropdracht: Klinische immunologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. E.C.M. van Gorp

  Leeropdracht: Klinische virologie, i.h.b. de exotische virusinfecties.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. M. de Hoog

  Leeropdracht: Kwaliteit van medisch specialistische vervolgopleidingen.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H.J. Metselaar

  Leeropdracht: Leverfalen en levertransplantatie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R. Agami

  Leeropdracht: MicroRNA en pathogenese.
  Rechtspersoon: Stichting Het Nederlands Kanker Instituut.


  Prof. dr. J.J.M. van Dongen

  Leeropdracht: Moleculaire Immunologie.
  Rechtspersoon: /


  Dr. H.R. Delwel

  Leeropdracht: Moleculaire leukemogenese.
  Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. Y. Elgersma

  Leeropdracht: Moleculaire neurobiologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. E.C. Zwarthoff

  Leeropdracht: Moleculaire pathologie van tumorontwikkeling.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R.Q. Hintzen

  Leeropdracht: Multiple sclerose en neuroimmunologie van het centrale zenuwstelsel.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. S.A. Kushner

  Leeropdracht: Neurobiologische psychiatrie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. P.A. van Doorn

  Leeropdracht: Neuromusculaire ziekten, i.h.b. immuun-gemedieerde aandoeningen.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. M.J. van den Bent

  Leeropdracht: Neuro-oncologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A. van der Lugt

  Leeropdracht: Neuroradiologie en hoofd-hals radiologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. G.M. Ribbens

  Leeropdracht: Neurorevalidatie.
  Rechtspersoon: Stichting Rijndam revalidatiecentrum.


  Dr. ir. D.N. Meijer

  Leeropdracht: Ontwikkelingsbiologie van het perifere zenuwstelsel.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

  Dr. M.A.M. Mureau

  Leeropdracht: Oncologische Reconstructieve Chirurgie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. C.L. Mulder

  Leeropdracht: Openbare geestelijke gezondheidszorg.
  Rechtspersoon: Stichting Bavo Europoort.


  Dr. C.C.D. van der Rijt

  Leeropdracht: Palliatieve oncologische zorg.
  Rechtspersoon: Integraal Kankercentrum Rotterdam.


  Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen

  Leeropdracht: Periconceptionele epidemiologie.
  Rechtspersoon: VSOP.


  Dr. I.M.J. Mathijssen

  Leeropdracht: Plastische chirurgie, i.h.b. craniofaciale afwijkingen.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.G.J.V. Aerts

  Leeropdracht: Pulmonale oncologie.
  Rechtspersoon: Stichting Amphia.


  Dr. T.K. Sixma

  Leeropdracht: Structuur en functie van eiwitten.
  Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut.


  Prof. dr. T. Hankemeier

  Leeropdracht: Translationele Epidemiologie.
  Rechtspersoon: /


  Dr. P.M.J.J. Berns

  Leeropdracht: Translationele gynaecologische oncologie.
  Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. L.H.J. Looijenga

  Leeropdracht: Translationele patho-oncologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.N.M. IJzermans

  Leeropdracht: Transplantatiechirurgie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H.P. Endtz

  Leeropdracht: Tropische bacteriologie.
  Rechtspersoon: International centre for diarrhoeal disease research, Bangladesh.


  Dr. T. Kuiken

  Leeropdracht: Vergelijkende pathologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H. van de Mheen

  Leeropdracht: Verslavingsonderzoek.
  Rechtspersoon: Stichting Volksbond Rotterdam.


  Dr. H.L.A. Janssen

  Leeropdracht: Virale hepatitis.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. C.A.B. Boucher

  Leeropdracht: Virologie i.h.b. Antivirale Therapie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R.A.M. Fouchier

  Leeropdracht: Virologie, i.h.b. moleculaire virologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.S.E. Laven

  Leeropdracht: Voortplantingsgeneeskunde.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

 • Prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok

  Leeropdracht: Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld.
  Rechtspersoon: FREUR.


  Prof. mr. dr. J.H. Even

  Leeropdracht: Europees Arbeidsrecht.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. J.A. Monsma

  Leeropdracht: Heffingen van lokale overheden.
  Rechtspersoon: Stichting J.H. Christiaanse.

  Prof. mr. dr. A.W. Schep

  Leeropdracht: Heffingen van lokale overheden.
  Rechtspersoon: Stichting J.H. Christiaanse.


  Prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx

  Leeropdracht: Indirecte Belastingen.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. W. de Wit

  Leeropdracht: Internationaal en Europees douanerecht.
  Rechtspersoon: FREUR.


  Prof. dr. L.F.H. Enneking

  Leeropdracht: Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. P.W.A. Huisman

  Leeropdracht: Onderwijsrecht op pluriforme grondslag.
  Rechtspersoon: Stichting Onderwijsrecht op pluriforme grondslag.


  Prof. dr. E.G.C. Rassin

  Leeropdracht: Rechtspsychologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. N.J. Philipsen

  Leeropdracht: Shift in Private and Public Regulation.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. F.M. Weerman

  Leeropdracht: Youth criminology.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


 • Dr. R.E. Backhouse

  Leeropdracht: Methodologie en geschiedenis van de economie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

  Dr. V.A.J. Frissen

  Leeropdracht: ICT en sociale verandering.
  Rechtspersoon: Stichting LIFT.

  Dr. F.W. Korsten

  Leeropdracht: Literature & Society
  Rechtspersoon: Stichting Literatuur en Samenleving

 • Dr. M.W. van Buuren

  Leeropdracht: Bestuurskunde, in het bijzonder nieuwe  vormen van organiserend vermogen in het publieke domein.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

  Dr. C. Vink

  Leeropdracht: From Big Natural History to Urban Ecology
  Rechtspersoon: St. Natuurhistorisch Museum Rotterdam


  Dr. J.M. Dagevos

  Leeropdracht: Integratie en migratie.
  Rechtspersoon: Sociaal en Cultureel Planbureau.


  Prof. dr. M. Steketee

  Leeropdracht: Intergenerational transmission of domestic violence.
  Rechtspersoon: Verwey-Jonker Instituut.


  Prof. dr. W.L. Tiemeijer

  Leeropdracht: Gedragswetenschappen en Beleid.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. C. van der Heiden

  Leeropdracht: Klinische psychologie, geestelijke gezondheidszorg.
  Rechtspersoon: Parnassia Groep.


  Dr. S.E. Severiens

  Leeropdracht: Onderwijskunde, i.h.b. diversiteit en onderwijs.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. T.A.J.M. van Gog

  Leeropdracht: Onderwijspsychologie, i.h.b. de psychologie van leren en instructie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. W. Ebbers

  Leeropdracht: ICT en strategisch innoveren in de publieke sector.
  Rechtspersoon: PBLQ.


  Prof. dr. M.A. van der Steen

  Leeropdracht: Strategie en Toekomst.
  Rechtspersoon: de NSOB.

  Prof. dr. H. El Marroun

  Leeropdracht: Biologische psychologie, in het bijzonder middelengebruik en hersenontwikkeling.
  Rechtsperoon:  Stichting Volksbond Rotterdam.