Bijzonder hoogleraren Erasmus Universiteit Rotterdam

Soms dienen externe instanties (rechtspersonen) een verzoek in bij het College van Bestuur om een leerstoel te mogen vestigen aan de universiteit. Zij doen dit om het onderwijs of onderzoek in een bepaald vakgebied een extra stimulans te geven. Als zo'n bijzondere leerstoel wordt toegekend, moet deze iets toevoegen aan het onderwijs- en onderzoeksprofiel van de universiteit. De faculteiten en instituten van de Erasmus Universiteit Rotterdam kennen ook een aantal bijzondere leerstoelen. Bekijk hieronder welke hoogleraren deze bekleden en welke instanties de leerstoelen mogelijk maken.

Prof.dr. E.H.J Vaassen

Leerstoel: Accounting Information Systems & Internal Control.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Dr. O.A. O'Donnell

Leerstoel: Applied economics, with focus on health.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Dr. T.G.M. van Ourti

Leerstoel: Applied health economics, with focus on health and Well-Being.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


Dr. A. Baillon

Leerstoel: Economics of uncertainty.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


Dr. E. Dijkgraaf

Leerstoel: Empirische economie van de publieke sector.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


Dr. K.I.M. Rohde

Leerstoel: Gedragseconomie met een focus op intertemporele keuzes.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds
 

Prof.dr. D. Huisman

Leerstoel: Openbaar Vervoer Optimalisatie
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


Dr. H.D. Webbink

Leerstoel: Policy evaluation, with specific focus on strategic philanthropy, health and education.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


Dr. O.W. Steenbeek

Leerstoel: Risicobeheer van pensioenfondsen.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Dr. E.H. Bisschop Boele

Leeropdracht: Betekenis van Cultuurparticipatie
Rechtspersoon: Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

Dr. M.P.A. Bouman

Leeropdracht: Entertainment Media & Social Change.
Rechtspersoon: Stichting Entertainment Education.

Dr. H. Dibbits

Leeropdracht: Historische cultuur en educatie.
Rechtspersoon: Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst.

Dr. R.D. Futselaar

Leeropdracht: Social History of War, Mass Violence, and Genocide.
Rechtspersoon: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Dr. P.T. van de Laar

Leeropdracht: Geschiedenis van Rotterdam.
Rechtspersoon: Stichting BL Roterodamum.

Dr. G. Oonk 

Leeropdracht: Europe in Globalizing World: Migration, Citizenship and Identity.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Dr. C.R. Ribbens

Leeropdracht: Populaire Historische Cultuur van Mondiale Conflicten en Massaal Geweld.
Rechtspersoon: KNAW / NIOD

Dr. J. van Sterkenburg

Leeropdracht: Race, Inclusion and Communication, specifically in relation to Football and Media.
Rechtspersoon: FARE

Dr. W.K. van der Scheer

Leeropdracht: Leiderschap en besturing in de zorg
Rechtspersoon: Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Prof.dr. R.T.J.M. Janssen

Leeropdracht: Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg.
Rechtspersoon: NVZD.


Prof.dr. M.P.M.H. Rutten-van Mölken 

Leeropdracht: Economische evaluatie van zorginnovaties voor chronisch zieken.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Prof.dr. C.G.J.M. Hilders

Leeropdracht: Medisch management en leiderschap.
Rechtspersoon: Academie voor Medisch Specialisten.

Prof.dr. A.M. Pot

Leeropdracht: Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg.
Rechtspersoon: Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd.

Prof.dr. A.W.M. Evers

Leeropdracht: Healthy Society.
Rechtspersoon: Universiteit Leiden.

Prof.dr. A.E.A.M. Weel

Leeropdracht: Bewijsgestuurde waardegedreven patiëntgerichte zorg.
Rechtspersoon: het Maasstad ziekenhuis.

Prof.dr. I.P. Leistikow

Leeropdracht: Overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.
Rechtspersoon: Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd.

Dr. M.N. Spoor

Leeropdracht: Development studies in particular regarding economies in transities.
Rechtspersoon: /


Dr. S.M. Borras

Leeropdracht: Agrarian studies
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Dr. S.E. de Haan

Leeropdracht: Psychiatrie en Filosofie
Rechtpersoon: Stichting Socrates en Stiching Psychiatrie

Dr. C.C. Baan

Leeropdracht: Allogene reactiviteit en orgaantransplantatie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


Dr. A. van der Heide

Leeropdracht: Besluitvorming en zorg rond het levenseinde.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds


Dr. C.H.J. van Eijck

Leeropdracht: Chirurgie met specifieke aandacht voor het pancreas.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Dr. B. van Steensel

Leeropdracht: Chromosoombiologie.
Rechtspersoon: NKI-AvL.


Dr. W.W. van den Broek

Leeropdracht: Evidence based medical education.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. ir. G.W. Jenster

Leeropdracht: Experimentele urologische oncologie.
Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


Dr. R.H.N. van Schaik

Leeropdracht: Farmacogenetica.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. M.H.N. Schermer

Leeropdracht: Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens.
Rechtspersoon: Stichting Civis Mundi.


Dr. N.J. Galjart

Leeropdracht: Cytoskelet Biologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. A.B. Houtsmuller

Leeropdracht: Functionele anatomie van de cel.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. A.H.J. Mathijssen

Leeropdracht: Geïndividualiseerde oncologische farmacotherapie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. W. Vermeulen

Leeropdracht: Genetische stabiliteit.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. J.C. van Swieten

Leeropdracht: Genetica van dementie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. J.A. Foekens

Leeropdracht: Genomics en proteomics van borstkanker.
Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


Dr. J.N.J. Philipsen

Leeropdracht: Genomics van celdifferentiatie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. A.C.S. Hokken-Koelega

Leeropdracht: Groei en ontwikkeling van het kind.
Rechtspersoon: Stichting Kind en Groei.


Dr. F.W.G. Leebeek

Leeropdracht: Hematologie, in het bijzonder hemostase en trombose.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. R.A. de Man

Leeropdracht: Hepatologie ihb primaire levertumoren en de relatie met virale hepatitis.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Prof.dr. N.E.M. van Haren

Leeropdracht: Hersenontwikkeling en psychopathologie
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Prof.dr. B. Löwenberg

Leeropdracht: Hematologisch Onderzoek.
Rechtspersoon: /


Dr. R.W. Hendriks

Leeropdracht: Immuniteit van de long.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. B.C. Jacobs

Leeropdracht: Immunologie van perifere zenuwaandoeningen.
Rechtspersoon: Prinses Beatrix Fonds.


Dr. G.F. Rimmelzwaan

Leeropdracht: Immuno-virologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. J.D. Laman

Leeropdracht: Immuunregulatie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. J.H. Richardus

Leeropdracht: Infectieziekten en publieke gezondheid.
Rechtspersoon: GGD Rotterdam-Rijnmond.


Dr. J.C. Escher

Leeropdracht: Inflammatoire darmziekten bij kinderen.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. C.J. van der Woude

Leeropdracht: Inflammatoire darmziekten bij volwassenen.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. A.P. Kappetein

Leeropdracht: Innovaties in de cardio-thoracale chirurgie.
Rechtspersoon: EACTS.


Dr. A.M.M. Eggermont

Leeropdracht: International networking in cancer research.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. R.J.M. van Geuns

Leeropdracht: Interventiecardiologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. R. Zietse

Leeropdracht: Inwendige geneeskunde met aandachtsgebied nefrologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. E.J.G. Sijbrands

Leeropdracht: Inwendige geneeskunde, i.h.b. de vasculaire geneeskunde.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. A. Verbon

Leeropdracht: Inwendige geneeskunde, i.h.b. infectieziekten.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. H. Raat

Leeropdracht: Jeugdgezondheidszorg.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. V.E.P.P. Lemmens

Leeropdracht: Kankersurveillance.
Rechtspersoon: Integraal Kankercentrum Nederland.


Dr. S.G.M.A. Pasmans

Leeropdracht: Kinderdermatologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. V.W.V. Jaddoe

Leeropdracht: Kindergeneeskunde, i.h.b. pediatrische epidemiologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. H.A. Moll

Leeropdracht: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor klinisch-epidemiologische aspecten.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. A.T. van der Ploeg

Leeropdracht: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor stapelingsziekten.
Rechtspersoon: Prinses Beatrix Fonds.


Dr. H.A.W.M. Tiddens

Leeropdracht: Kinderpulmonologie, i.h.b. de ontwikkeling van de long.
Rechtspersoon: Sophia Kinderziekenhuis Fonds.


Dr. J.J.M. Takkenberg

Leeropdracht: Klinische besliskunde in cardio-thoracale interventies.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. H. Boersma

Leeropdracht: Klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. T. van Gelder

Leeropdracht: Klinische farmacologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. B.J.M. Heijman

Leeropdracht: Klinische fysica in de radiotherapie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. P.M. van Hagen

Leeropdracht: Klinische immunologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. E.C.M. van Gorp

Leeropdracht: Klinische virologie, i.h.b. de exotische virusinfecties.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. M. de Hoog

Leeropdracht: Kwaliteit van medisch specialistische vervolgopleidingen.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. H.J. Metselaar

Leeropdracht: Leverfalen en levertransplantatie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. R. Agami

Leeropdracht: MicroRNA en pathogenese.
Rechtspersoon: Stichting Het Nederlands Kanker Instituut.


Prof.dr. J.J.M. van Dongen

Leeropdracht: Moleculaire Immunologie.
Rechtspersoon: /


Dr. H.R. Delwel

Leeropdracht: Moleculaire leukemogenese.
Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


Dr. Y. Elgersma

Leeropdracht: Moleculaire neurobiologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. E.C. Zwarthoff

Leeropdracht: Moleculaire pathologie van tumorontwikkeling.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. R.Q. Hintzen

Leeropdracht: Multiple sclerose en neuroimmunologie van het centrale zenuwstelsel.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. S.A. Kushner

Leeropdracht: Neurobiologische psychiatrie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. P.A. van Doorn

Leeropdracht: Neuromusculaire ziekten, i.h.b. immuun-gemedieerde aandoeningen.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. M.J. van den Bent

Leeropdracht: Neuro-oncologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. A. van der Lugt

Leeropdracht: Neuroradiologie en hoofd-hals radiologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. G.M. Ribbens

Leeropdracht: Neurorevalidatie.
Rechtspersoon: Stichting Rijndam revalidatiecentrum.


Dr. ir. D.N. Meijer

Leeropdracht: Ontwikkelingsbiologie van het perifere zenuwstelsel.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

Dr. M.A.M. Mureau

Leeropdracht: Oncologische Reconstructieve Chirurgie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. C.L. Mulder

Leeropdracht: Openbare geestelijke gezondheidszorg.
Rechtspersoon: Stichting Bavo Europoort.


Dr. C.C.D. van der Rijt

Leeropdracht: Palliatieve oncologische zorg.
Rechtspersoon: Integraal Kankercentrum Rotterdam.


Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen

Leeropdracht: Periconceptionele epidemiologie.
Rechtspersoon: VSOP.


Dr. I.M.J. Mathijssen

Leeropdracht: Plastische chirurgie, i.h.b. craniofaciale afwijkingen.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. J.G.J.V. Aerts

Leeropdracht: Pulmonale oncologie.
Rechtspersoon: Stichting Amphia.


Dr. T.K. Sixma

Leeropdracht: Structuur en functie van eiwitten.
Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut.


Prof.dr. T. Hankemeier

Leeropdracht: Translationele Epidemiologie.
Rechtspersoon: /


Dr. P.M.J.J. Berns

Leeropdracht: Translationele gynaecologische oncologie.
Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


Dr. L.H.J. Looijenga

Leeropdracht: Translationele patho-oncologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. J.N.M. IJzermans

Leeropdracht: Transplantatiechirurgie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. H.P. Endtz

Leeropdracht: Tropische bacteriologie.
Rechtspersoon: International centre for Diarrheal disease Research, Bangladesh.


Dr. T. Kuiken

Leeropdracht: Vergelijkende pathologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. H. van de Mheen

Leeropdracht: Verslavingsonderzoek.
Rechtspersoon: Stichting Volksbond Rotterdam.


Dr. H.L.A. Janssen

Leeropdracht: Virale hepatitis.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. R.A.M. Fouchier

Leeropdracht: Virologie, i.h.b. moleculaire virologie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. J.S.E. Laven

Leeropdracht: Voortplantingsgeneeskunde.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

Prof.mr.dr. J.A. Monsma

Leeropdracht: Heffingen van lokale overheden.
Rechtspersoon: Stichting J.H. Christiaanse.

Prof.mr.dr. A.W. Schep

Leeropdracht: Heffingen van lokale overheden.
Rechtspersoon: Stichting J.H. Christiaanse.


Prof.mr.dr. M.M.W.D. Merkx

Leeropdracht: Indirecte Belastingen.
Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


Prof.dr. L.F.H. Enneking

Leeropdracht: Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility.
Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


Prof.dr. E.G.C. Rassin

Leeropdracht: Rechtspsychologie.
Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


Prof.dr. F.M. Weerman

Leeropdracht: Youth criminology.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

Dr. M.B. Schuilenburg

Leeropdracht: Digital Surveillance.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

Dr. S.E. de Haan

Leeropdracht: Psychiatrie en Filosofie
Rechtpersoon: Stichting Socrates en Stiching Psychiatrie

Dr. R.E. Backhouse

Leeropdracht: Methodologie en geschiedenis van de economie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

Dr. V.A.J. Frissen

Leeropdracht: ICT en sociale verandering.
Rechtspersoon: Stichting LIFT.

Dr. F.W. Korsten

Leeropdracht: Literature & Society
Rechtspersoon: Stichting Literatuur en Samenleving

Dr. M.W. van Buuren

Leeropdracht: Bestuurskunde, in het bijzonder nieuwe  vormen van organiserend vermogen in het publieke domein.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

Dr. C. Vink

Leeropdracht: From Big Natural History to Urban Ecology
Rechtspersoon: St. Natuurhistorisch Museum Rotterdam


Dr. J.M. Dagevos

Leeropdracht: Integratie en migratie.
Rechtspersoon: Sociaal en Cultureel Planbureau.


Prof.dr. M. Steketee

Leeropdracht: Intergenerational transmission of domestic violence.
Rechtspersoon: Verwey-Jonker Instituut.


Prof.dr. W.L. Tiemeijer

Leeropdracht: Gedragswetenschappen en Beleid.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. C. van der Heiden

Leeropdracht: Klinische psychologie, geestelijke gezondheidszorg.
Rechtspersoon: Parnassia Groep.


Dr. S.E. Severiens

Leeropdracht: Onderwijskunde, i.h.b. diversiteit en onderwijs.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Dr. T.A.J.M. van Gog

Leeropdracht: Onderwijspsychologie, i.h.b. de psychologie van leren en instructie.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


Prof.dr. W. Ebbers

Leeropdracht: ICT en strategisch innoveren in de publieke sector.
Rechtspersoon: PBLQ.


Prof.dr. M.A. van der Steen

Leeropdracht: Strategie en Toekomst.
Rechtspersoon: de NSOB.

Prof.dr. H. El Marroun

Leeropdracht: Biologische psychologie, in het bijzonder middelengebruik en hersenontwikkeling.
Rechtspersoon: Stichting Volksbond Rotterdam.

Prof.dr. M.H. Goedhart

Leeropdracht: Business Administration with particular reference to Corporate Valuation.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen