Bijzonder hoogleraren Erasmus Universiteit Rotterdam

Soms dienen externe instanties (rechtspersonen) een verzoek in bij het College van Bestuur om een leerstoel te mogen vestigen aan de universiteit. Zij doen dit om het onderwijs of onderzoek in een bepaald vakgebied een extra stimulans te geven. Als zo'n bijzondere leerstoel wordt toegekend, moet deze iets toevoegen aan het onderwijs- en onderzoeksprofiel van de universiteit. De faculteiten en instituten van de Erasmus Universiteit Rotterdam kennen ook een aantal bijzondere leerstoelen. Bekijk hieronder welke hoogleraren deze bekleden en welke instanties de leerstoelen mogelijk maken.

 • Prof. dr. E.H.J Vaassen

  Leerstoel: Accounting Information Systems & Internal Control.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.
   

  Dr. O.A. O'Donnell

  Leerstoel: Applied economics, with focus on health.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.
   

  Dr. T.G.M. van Ourti

  Leerstoel: Applied health economics, with focus on health and Well-Being.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A. Baillon

  Leerstoel: Economics of uncertainty.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. E. Dijkgraaf

  Leerstoel: Empirische economie van de publieke sector.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. K.I.M. Rohde

  Leerstoel: Gedragseconomie met een focus op intertemporele keuzes.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. E.A. de Groot

  Leerstoel: Governance en strategisch investeringsbeleid.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.
   

  Prof. dr. D. Huisman

  Leerstoel: Openbaar Vervoer Optimalisatie
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds..


  Dr. H.D. Webbink

  Leerstoel: Policy evaluation, with specific focus on strategic philanthropy, health and education.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. O.W. Steenbeek

  Leerstoel: Risicobeheer van pensioenfondsen.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.

 • Dr. C.J.M. van Eijck

  Leeropdracht: Culturele leefstijlen, i.h.b. trends en sociale differentiatie in culturele praktijken.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M.P.A. Bouman

  Leeropdracht: Entertainment Media & Social Change.
  Rechtspersoon: Stichting Entertainment Education.


  Dr. P.T. van de Laar

  Leeropdracht: Geschiedenis van Rotterdam.
  Rechtspersoon: Stichting BL Roterodamum.


  Dr. C.A. Mandemakers

  Leeropdracht: Grote historische databestanden.
  Rechtspersoon: International Instituut voor Sociale Geschiedenis.


  Dr. H. Dibbits

  Leeropdracht: Historische cultuur en educatie.
  Rechtspersoon: Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst.


  Dr. H.J.M. Nellen

  Leeropdracht: Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context.
  Rechtspersoon: Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting.


  Dr. H.J. Pott

  Leeropdracht: Kunst en Samenleving in humanistisch perspectief, i.h.b. de geschiedenis en actuele vormen van cultuurkritiek en cultuurpolitiek.
  Rechtspersoon: Stichting Socrates.


  Dr. F.W.A. Korsten

  Leeropdracht: Literatuur en samenleving.
  Rechtspersoon: Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam.


  Dr. P. Nikken

  Leeropdracht: Mediaopvoeding.
  Rechtspersoon: Nederlands Jeugd Instituut.


  Dr. C.R. Ribbens

  Leeropdracht: Populaire historische cultuur en oorlog.
  Rechtspersoon: KNAW / NIOD


  Dr. C.R. Ribbens

  Leeropdracht: Social History of War, Mass Violence, and Genocide..
  Rechtspersoon: NIOD

 • Prof. dr. R.T.J.M. Janssen

  Leeropdracht: Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg.
  Rechtspersoon: NVZD.


  Dr. M.P.M.H. Rutten-van Mölken

  Leeropdracht: Economische evaluatie van zorginnovaties voor chronisch zieken.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. P.B.M. Robben

  Leeropdracht: Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg.
  Rechtspersoon: Inspectie voor de gezondheidszorg.


  Dr. C.G.J.M. Hilders

  Leeropdracht: Medisch management en leiderschap.
  Rechtspersoon: Academie voor Medisch Specialisten.

 • Dr. M.N. Spoor

  Leeropdracht: Development studies in particular regarding economies in transities.
  Rechtspersoon: /


  Dr. S.M. Borras

  Leeropdracht: Agrarian studies
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.

 • Dr. C.C. Baan

  Leeropdracht: Allogene reactiviteit en orgaantransplantatie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A. van der Heide

  Leeropdracht: Besluitvorming en zorg rond het levenseinde.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. C.H.J. van Eijck

  Leeropdracht: Chirurgie met specifieke aandacht voor het pancreas.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. C. Verhoef

  Leeropdracht: Chirurgische oncologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. B. van Steensel

  Leeropdracht: Chromosoombiologie.
  Rechtspersoon: NKI-AvL.  Dr. G.G. Brusselle

  Leeropdracht: Epidemiologie van longziekten.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. W.W. van den Broek

  Leeropdracht: Evidence based medical education.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. ir. G.W. Jenster

  Leeropdracht: Experimentele urologische oncologie.
  Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. R.H.N. van Schaik

  Leeropdracht: Farmacogenetica.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M.H.N. Schermer

  Leeropdracht: Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens.
  Rechtspersoon: Stichting Civis Mundi.


  Dr. N.J. Galjart

  Leeropdracht: Cytoskelet Biologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A.B. Houtsmuller

  Leeropdracht: Functionele anatomie van de cel.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R. Willemsen

  Leeropdracht: Functionele neurogenetica.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. ir. G.C. van Rhoon

  Leeropdracht: Fysische aspecten van elektromagnetische velden en gezondheid.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A.H.J. Mathijssen

  Leeropdracht: Geïndividualiseerde oncologische farmacotherapie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. W. Vermeulen

  Leeropdracht: Genetische stabiliteit.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.C. van Swieten

  Leeropdracht: Genetica van dementie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.A. Foekens

  Leeropdracht: Genomics en proteomics van borstkanker.
  Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. J.N.J. Philipsen

  Leeropdracht: Genomics van celdifferentiatie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. E.F.C. van Rossum

  Leeropdracht: Gezond Gewicht en Biologisch Stress Onderzoek.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A.C.S. Hokken-Koelega

  Leeropdracht: Groei en ontwikkeling van het kind.
  Rechtspersoon: Stichting Kind en Groei.


  Dr. F.W.G. Leebeek

  Leeropdracht: Hematologie, in het bijzonder hemostase en trombose.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R.A. de Man

  Leeropdracht: Hepatologie ihb primaire levertumoren en de relatie met virale hepetitis.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. N.E.M. van Haren

  Leeropdracht: Hersenontwikkeling en psychopatologie
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. B. Löwenberg

  Leeropdracht: Hematologisch Onderzoek.
  Rechtspersoon: /


  Dr. R.W. Hendriks

  Leeropdracht: Immuniteit van de long.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. B.C. Jacobs

  Leeropdracht: Immunologie van perifere zenuwaandoeningen.
  Rechtspersoon: Prinses Beatrix Fonds.


  Dr. B.N. Lambrecht

  Leeropdracht: Immunopathologie van de long.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. G.F. Rimmelzwaan

  Leeropdracht: Immuno-virologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.D. Laman

  Leeropdracht: Immuunregulatie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.H. Richardus

  Leeropdracht: Infectieziekten en publieke gezondheid.
  Rechtspersoon: GGD Rotterdam-Rijnmond.


  Dr. J.C. Escher

  Leeropdracht: Inflammatoire darmziekten bij kinderen.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. C.J. van der Woude

  Leeropdracht: Inflammatoire darmziekten bij volwassenen.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A.P. Kappetein

  Leeropdracht: Innovaties in de cardio-thoracale chirurgie.
  Rechtspersoon: EACTS.


  Dr. A.M.M. Eggermont

  Leeropdracht: International networking in cancer research.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R.J.M. van Geuns

  Leeropdracht: Interventiecardiologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. P.P.T. de Jaegere

  Leeropdracht: Interventiecardiologie, i.h.b. cathetergebonden behandeling van klepafwijkingen.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R. Zietse

  Leeropdracht: Inwendige geneeskunde met aandachtsgebied nefrologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. E.J.G. Sijbrands

  Leeropdracht: Inwendige geneeskunde, i.h.b. de vasculaire geneeskunde.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A. Verbon

  Leeropdracht: Inwendige geneeskunde, i.h.b. infectieziekten.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H. Raat

  Leeropdracht: Jeugdgezondheidszorg.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. V.E.P.P. Lemmens

  Leeropdracht: Kankersurveillance.
  Rechtspersoon: Integraal Kankercentrum Nederland.


  Dr. S.G.M.A. Pasmans

  Leeropdracht: Kinderdermatologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. V.W.V. Jaddoe

  Leeropdracht: Kindergeneeskunde, i.h.b. pediatrische epidemiologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.A. Moll

  Leeropdracht: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor klinisch-epidemiologische aspecten.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A.T. van der Ploeg

  Leeropdracht: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor stapelingsziekten.
  Rechtspersoon: Prinses Beatrix Fonds.


  Dr. C.M. Zwaan

  Leeropdracht: Kinderoncologie met speciale aandacht voor geneesmiddelenonderzoek.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.A.W.M. Tiddens

  Leeropdracht: Kinderpulmonologie, i.h.b. de ontwikkeling van de long.
  Rechtspersoon: Sophia Kinderziekenhuis Fonds.


  Dr. J.J.M. Takkenberg

  Leeropdracht: Klinische besliskunde in cardio-thoracale interventies.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H. Boersma

  Leeropdracht: Klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. T. van Gelder

  Leeropdracht: Klinische farmacologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. B.J.M. Heijman

  Leeropdracht: Klinische fysica in de radiotherapie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. P.M. van Hagen

  Leeropdracht: Klinische immunologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. E.C.M. van Gorp

  Leeropdracht: Klinische virologie, i.h.b. de exotische virusinfecties.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.A. Hazelzet

  Leeropdracht: Kwaliteit en uitkomsten van de zorg.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M. de Hoog

  Leeropdracht: Kwaliteit van medisch specialistische vervolgopleidingen.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.J. Metselaar

  Leeropdracht: Leverfalen en levertransplantatie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. A.M.C. Dingemans

  Leeropdracht: Longgeneeskunde, in het bijzonder Pulmonale Oncologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A.W. Langerak

  Leeropdracht: Medische immunologie in het bijzonder Chronische lymfatische maligniteiten.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R. Agami

  Leeropdracht: MicroRNA en pathogenese.
  Rechtspersoon: Stichting Het Nederlands Kanker Instituut.


  Prof. dr. J.J.M. van Dongen

  Leeropdracht: Moleculaire Immunologie.
  Rechtspersoon: /


  Dr. H.R. Delwel

  Leeropdracht: Moleculaire leukemogenese.
  Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. Y. Elgersma

  Leeropdracht: Moleculaire neurobiologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. E.C. Zwarthoff

  Leeropdracht: Moleculaire pathologie van tumorontwikkeling.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. ir. N. de Jong

  Leeropdracht: Molecular ultrasonic imaging and therapy.
  Rechtspersoon: ICIN.


  Dr. R.Q. Hintzen

  Leeropdracht: Multiple sclerose en neuroimmunologie van het centrale zenuwstelsel.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. S.A. Kushner

  Leeropdracht: Neurobiologische psychiatrie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. P.A. van Doorn

  Leeropdracht: Neuromusculaire ziekten, i.h.b. immuun-gemedieerde aandoeningen.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M.J. van den Bent

  Leeropdracht: Neuro-oncologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A. van der Lugt

  Leeropdracht: Neuroradiologie en hoofd-hals radiologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. G.M. Ribbens

  Leeropdracht: Neurorevalidatie.
  Rechtspersoon: Stichting Rijndam revalidatiecentrum.


  Dr. ir. D.N. Meijer

  Leeropdracht: Ontwikkelingsbiologie van het perifere zenuwstelsel.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.
   

  Dr. M.A.M. Mureau

  Leeropdracht: Oncologische Reconstructieve Chirurgie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.C. van Meurs

  Leeropdracht: Oogheelkunde, i.h.b. netvlieschirurgie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. C.L. Mulder

  Leeropdracht: Openbare geestelijke gezondheidszorg.
  Rechtspersoon: Stichting Bavo Europoort.


  Dr. C.C.D. van der Rijt

  Leeropdracht: Palliatieve oncologische zorg.
  Rechtspersoon: Integraal Kankercentrum Rotterdam.


  Dr. M.L. den Boer

  Leeropdracht: Pediatrische moleculaire hemato-oncologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen

  Leeropdracht: Periconceptionele epidemiologie.
  Rechtspersoon: VSOP.


  Dr. I.M.J. Mathijssen

  Leeropdracht: Plastische chirurgie, i.h.b. craniofaciale afwijkingen.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.W. Tiemeier

  Leeropdracht: Psychiatrische epidemiologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.G.J.V. Aerts

  Leeropdracht: Pulmonale oncologie.
  Rechtspersoon: Stichting Amphia.


  Dr. R.P. Peeters

  Leeropdracht: Schildklierziekten.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. T.K. Sixma

  Leeropdracht: Structuur en functie van eiwitten.
  Rechtspersoon: Nederlands Kanker Instituut.


  Prof. dr. T. Hankemeier

  Leeropdracht: Translationele Epidemiologie.
  Rechtspersoon: /


  Dr. P.M.J.J. Berns

  Leeropdracht: Translationele gynaecologische oncologie.
  Rechtspersoon: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. L.H.J. Looijenga

  Leeropdracht: Translationele patho-oncologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.N.M. IJzermans

  Leeropdracht: Transplantatiechirurgie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M.H.J. Verhofstad

  Leeropdracht: Traumachirurgie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.P. Endtz

  Leeropdracht: Tropische bacteriologie.
  Rechtspersoon: International centre for diarrhoeal disease research, Bangladesh.


  Dr. L. Incrocci

  Leeropdracht: Urogenitale radiotherapie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.J.M. Verhagen

  Leeropdracht: Vaatchirurgie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. T. Kuiken

  Leeropdracht: Vergelijkende pathologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H. van de Mheen

  Leeropdracht: Verslavingsonderzoek.
  Rechtspersoon: Stichting Volksbond Rotterdam.


  Dr. H.L.A. Janssen

  Leeropdracht: Virale hepatitis.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. C.A.B. Boucher

  Leeropdracht: Virologie i.h.b. Antivirale Therapie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R.A.M. Fouchier

  Leeropdracht: Virologie, i.h.b. moleculaire virologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J. van der Steen

  Leeropdracht: Visuele informatieverwerking.
  Rechtspersoon: Stichting Koninklijke Visio.


  Dr. J.S.E. Laven

  Leeropdracht: Voortplantingsgeneeskunde.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M.C. Vos

  Leeropdracht: Zorg-gerelateerde infecties.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. R. Gerth van Wijk

  Leeropdracht: Allergologie.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.E.M.A. Debets

  Leeropdracht: T-cel immuniteit en adoptieve therapie van tumoren.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

   

 • Prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok

  Leeropdracht: Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld.
  Rechtspersoon: FREUR.


  Prof. dr. S. Oded

  Leeropdracht: Corporate Compliance and Enforcement.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. J.H. Even

  Leeropdracht: Europees Arbeidsrecht.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. J.A. Monsma

  Leeropdracht: Heffingen van lokale overheden.
  Rechtspersoon: Stichting J.H. Christiaanse.

  Prof. mr. dr. A.W. Schep

  Leeropdracht: Heffingen van lokale overheden.
  Rechtspersoon: Stichting J.H. Christiaanse.


  Prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx

  Leeropdracht: Indirecte Belastingen.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. W. de Wit

  Leeropdracht: Internationaal en Europees douanerecht.
  Rechtspersoon: FREUR.


  Prof. dr. L.F.H. Enneking

  Leeropdracht: Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. L.T. Visscher

  Leeropdracht: Legal economic analysis of tort and damages.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. P.W.A. Huisman

  Leeropdracht: Onderwijsrecht op pluriforme grondslag.
  Rechtspersoon: Stichting Onderwijsrecht op pluriforme grondslag.


  Prof. dr. E.G.C. Rassin

  Leeropdracht: Rechtspsychologie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. N.J. Philipsen

  Leeropdracht: Shift in Private and Public Regulation.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. F.M. Weerman

  Leeropdracht: Youth criminology.
  Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.


 • Dr. R.E. Backhouse

  Leeropdracht: Methodologie en geschiedenis van de economie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.

  Dr. V.A.J. Frissen

  Leeropdracht: ICT en sociale verandering.
  Rechtspersoon: Stichting LIFT.

  Dr. F.W. Korsten

  Leeropdracht: Literature & Society
  Rechtspersoon: Stichting Literatuur en Samenleving

 • Dr. M.W. van Buuren

  Leeropdracht: Bestuurskunde, in het bijzonder nieuwe  vormen van organiserend vermogen in het publieke domein.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.M. Dagevos

  Leeropdracht: Integratie en migratie.
  Rechtspersoon: Sociaal en Cultureel Planbureau.


  Prof. dr. M. Steketee

  Leeropdracht: Intergenerational transmission of domestic violence.
  Rechtspersoon: Verwey-Jonker Instituut.


  Prof. dr. W.L. Tiemeijer

  Leeropdracht: Gedragswetenschappen en Beleid.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. C. van der Heiden

  Leeropdracht: Klinische psychologie, geestelijke gezondheidszorg.
  Rechtspersoon: Parnassia Groep.


  Dr. S.E. Severiens

  Leeropdracht: Onderwijskunde, i.h.b. diversiteit en onderwijs.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. T.A.J.M. van Gog

  Leeropdracht: Onderwijspsychologie, i.h.b. de psychologie van leren en instructie.
  Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. W. Ebbers

  Leeropdracht: ICT en strategisch innoveren in de publieke sector.
  Rechtspersoon: PBLQ.


  Prof. dr. M.A. van der Steen

  Leeropdracht: Strategie en Toekomst.
  Rechtspersoon: de NSOB.