Bijzonder hoogleraren Erasmus Universiteit Rotterdam

Soms dienen externe instanties (rechtspersonen) een verzoek in bij het College van Bestuur om een leerstoel te mogen vestigen aan de universiteit. Zij doen dit om het onderwijs of onderzoek in een bepaald vakgebied een extra stimulans te geven. Als zo'n bijzondere leerstoel wordt toegekend, moet deze iets toevoegen aan het onderwijs- en onderzoeksprofiel van de universiteit. De faculteiten en instituten van de Erasmus Universiteit Rotterdam kennen ook een aantal bijzondere leerstoelen. Bekijk hieronder welke hoogleraren deze bekleden en welke instanties de leerstoelen mogelijk maken.

Prof.dr. D. Huisman

Leerstoel: Openbaar Vervoer Optimalisatie
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds / Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht

Prof.dr. O.W. Steenbeek

Leerstoel: Risicobeheer van pensioenfondsen
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds /APG Asset Management

Prof.dr. M.A. Pieterse-Bloem

Leerstoel: Financiële Markten / Financial Markets
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Dr. E.H. Bisschop Boele

Leeropdracht: Betekenis van Cultuurparticipatie
Rechtspersoon: Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

Dr. M.P.A. Bouman

Leeropdracht: Entertainment Media & Social Change.
Rechtspersoon: Stichting Entertainment Education.

Dr. H. Dibbits

Leeropdracht: Historische cultuur en educatie.
Rechtspersoon: Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst.

Dr. R.D. Futselaar

Leeropdracht: Social History of War, Mass Violence, and Genocide.
Rechtspersoon: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Dr. P.T. van de Laar

Leeropdracht: Geschiedenis van Rotterdam.
Rechtspersoon: Stichting BL Roterodamum.

Dr. C.R. Ribbens

Leeropdracht: Populaire Historische Cultuur van Mondiale Conflicten en Massaal Geweld.
Rechtspersoon: KNAW / NIOD

Dr. J. van Sterkenburg

Leeropdracht: Race, Inclusion and Communication, specifically in relation to Football and Media.
Rechtspersoon: FARE

Dr. W.K. van der Scheer

Leeropdracht: Leiderschap en besturing in de zorg
Rechtspersoon: Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Prof.dr. C.G.J.M. Hilders

Leeropdracht: Medisch management en leiderschap.
Rechtspersoon: Academie voor Medisch Specialisten.

Prof.dr. A.M. Pot

Leeropdracht: Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg.
Rechtspersoon: Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd.

Prof.dr. A.W.M. Evers

Leeropdracht: Healthy Society.
Rechtspersoon: Universiteit Leiden.

Prof.dr. A.E.A.M. Weel

Leeropdracht: Bewijsgestuurde waardegedreven patiëntgerichte zorg.
Rechtspersoon: het Maasstad ziekenhuis.

Prof.dr. I.P. Leistikow

Leeropdracht: Overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.
Rechtspersoon: Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd.

Prof. dr. D.M.J. Delnoij

Leeropdracht: Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg
Rechtspersoon: Zorginstituut Nederland

Prof.dr. Khayaat Fakier

Leeropdracht: Prince Claus Chair - Equity and Development policies
Rechtspersoon: Universiteit Utrecht en International Institute of Social Studies

Prof.dr. C.L. Mulder

Leerstoel: Openbare geestelijke gezondheidszorg
Rechtspersoon: Bavo Europoort BV

Prof.dr. R. Agami

Leerstoel: MicroRNA en Pathogenese
Rechtspersoon: NKI

Prof.dr. T.K. Sixma

Leerstoel: Structuur en functie van eiwitten
Rechtspersoon: NKI

Prof.dr. B. van Steensel

Leerstoel: Chromosoombiologie
Rechtspersoon: NKI

Prof.dr. H.P. Endtz

Leerstoel: Tropische bacteriologie
Rechtspersoon: The Fondation Mérieux

Prof.mr.dr. A.W. Schep

Leeropdracht: Heffingen van lokale overheden
Rechtspersoon: Stichting J.H. Christiaanse

Prof.mr.dr. M.M.W.D. Merkx

Leeropdracht: Indirecte Belastingen
Rechtspersoon: Vereniging Trustfonds EUR/Erasmus Fiscale Studies (EFS)

Prof.dr. F.M. Weerman

Leeropdracht: Jeugdcriminologie
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds/NSCR

Prof.dr. M.B. Schuilenburg

Leeropdracht: Digitale bewaking
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds / TNO (Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek)

Prof.dr. E.J. van Praag

Leeropdracht: Financiële Technologie en Recht
Rechtspersoon: Kennedy van der Laan

Prof.dr. S.E. de Haan

Leeropdracht: Psychiatrie en Filosofie
Rechtspersoon: Stichting Socrates en Stichting Psychiatrie

Prof.dr. S. Jensen

Leeropdracht: Publieksfilosofie
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Prof.dr. A. Sangiacomo

Leeropdracht: De actualiteit van Spinoza (Spinozaleerstoel)
Rechtspersoon: Erasmusstichting, G. Ph. Verhagen-Stichting, Vereniging Het Spinozahuis, Stichting Elise Mathilde Fonds, Van Cappellen Stichting, Erasmus Trustfonds

Prof.dr. Korsten

Leeropdracht: Letteren en Samenleving
Rechtspersoon: Passionate Bulkboek (EUR)     

Prof.dr. C. Vink

Leeropdracht: From Big Natural History to Urban Ecology
Rechtspersoon: St. Natuurhistorisch Museum Rotterdam


Prof.dr. J.M. Dagevos

Leeropdracht: Integratie en migratie.
Rechtspersoon: Sociaal en Cultureel Planbureau.


Prof.dr. M. Steketee

Leeropdracht: Intergenerational transmission of domestic violence.
Rechtspersoon: Verwey-Jonker Instituut.


Prof.dr. W.L. Tiemeijer

Leeropdracht: Gedragswetenschappen en Beleid.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds/WRR.


Prof.dr. C. van der Heiden

Leeropdracht: Klinische psychologie, geestelijke gezondheidszorg.
Rechtspersoon: Parnassia Groep.


Prof.dr. W. Ebbers

Leeropdracht: ICT en strategisch innoveren in de publieke sector.
Rechtspersoon: PBLQ.


Prof.dr. M.A. van der Steen

Leeropdracht: Strategie en Toekomst.
Rechtspersoon: de NSOB.

Prof.dr. H. El Marroun

Leeropdracht: Biologische psychologie, in het bijzonder middelengebruik en hersenontwikkeling.
Rechtspersoon: Stichting Volksbond Rotterdam.

Prof. dr. M. Das

Leeropdracht: Stedelijke statistieken
Rechtspersoon: Centraal Bureau voor de Statistiek

Prof.dr. J.R. Ortt

Leeropdracht: Stedelijk Innovatiemanagement
Rechtspersoon: Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Prof.dr. Karin Slotema

Leeropdracht: Persoonlijkheidsstoornissen        
Rechtspersoon: Parnassia Groep             

Prof.dr. Leonie Heres

Leeropdracht: Integriteit van het lokaal bestuur
Rechtspersoon: Gemeente Rotterdam

Prof.dr. Nicolle Lucassen

Leeropdracht: Kinderarmoede               
Rechtspersoon: Gemeente Rotterdam & Nationaal Fonds Kinderhulp 

Prof.dr. M.H. Goedhart

Leeropdracht: Business Administration with particular reference to Corporate Valuation.
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds.

Prof.dr. A. Veenstra

Leeropdracht: Trade and Logistic
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds

Prof.dr. H. de Vries

Leeropdracht: Standaardisatie en Normalisatie
Rechtspersoon: Stichting Erasmus Trustfonds, sponsor Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en ZIB investment beheer B.V.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen