Wat doet een SMF-ambassador?

Aangeven dat er rekening met mij gehouden moet worden blijf ik moeilijk vinden.

Tanja

Lees hier haar verhaal

Sinds collegajaar 2019-2020 hebben we binnen het teams Studeren met een Functiebeperking 10 studenten als SMF-ambassadors in dienst. Zij helpen ons op verschillende manier om onze dienstverlening te verbeteren. Deels doen zij dit door bepaalde taken op zich te nemen, zo zijn er studenten aan het werk als peercoach waarbij de ambassadors (veelal jongere jaars) studenten begeleiden. Daarnaast helpen ze ons ook door kritisch mee te kijken naar onze plannen en ambities en hun ervaringen met ons te delen. Hieronder maak je kennis met onze ambassador Tanja. 

 • Wat studeer je?
  Ik studeer aan de faculteit van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Ik volg twee masters. De eerste master, orthopedagogiek, is mijn hoofdspecialisatie. De tweede master die ik volg is gezinspedagogiek. Ik ben in 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam begonnen. Toen startte ik als eerstejaarsstudent van de bacheloropleiding pedagogische wetenschappen en onderwijskunde.
   
 • Hoe bevalt je opleiding?
  De opleiding bevalt me heel goed qua leerstof en literatuur. Het is een heerlijk gevoel dat de opleiding overeenkomt met waar je passie en interesse liggen. Ook zijn er thema’s die mij nauw aan het hart liggen. Ortho in het Grieks betekent 'recht' en pedagogie betekent 'opvoeding'. De focus ligt op de ontwikkeling van jongeren die anders zijn dan “normaal”, bijvoorbeeld ADHD, autisme, dyslexie maar ook auditieve, lichamelijke en visuele beperkingen.
              Ikzelf ben een ervaringsdeskundige op het gebied van een auditieve beperking. Goedhoren zit er voor mij nooit in. Zonder mijn hoortoestellen ben ik zo goed als doof. Voor de decibelkenners: mijn gehoorverlies is 93 Db aan beide oren. Dit houdt in dat ik alle wakkere uren slechthorend ben met het gebruik van twee gehoorapparaten.
              Misschien voel je het al aankomen, deelnemen aan onderwijsgroepen in probleemgestuurd onderwijs bevalt mij niet altijd even goed. Daarnaast zijn colleges die bij de opleiding horen ook iets waar ik tegen op keek. Ik kon nooit iets uit de zaal verstaan als de professor de vraag niet herhaalde. Maar ik heb de moeite ervoor over omdat ik wel kan en mag deelnemen aan een opleiding waar ik enthousiast van word!
   
 • Wat vind je het leukst van studeren aan de EUR?
  Mij bevalt het campusleventje wel, dit betekent studiesessies in Polak of de bibliotheek met lunchpauzes in Foodplaza. Maar ook dat ik lekker een rondje kan lopen als de concentratie opgeraakt is. Medestudenten zien studeren helpt voor mij ook motiverend om door te zetten.
   
 • Wat vind je lastig?
  Aangeven dat er rekening met mij gehouden moet worden blijf ik moeilijk vinden. Dit kent bij mij twee kanten. Allereerst dat ik niet zielig gevonden wil worden. De tweede is dat ikzelf het niet fijn vind om steeds weer in de belangstelling te staan. Dit is voor mij wel een dilemma want tegelijkertijd als ik niks zeg, benoem of niet om herhaling vraag dan doe ik mij zelf tekort. Ik blijf dit ook lastig vinden omdat het niet altijd effectief is. Probeer maar in een onderwijsgroep te vragen of er harder en duidelijker gesproken kan worden. Het lukt een paar minuten om hier rekening mee te houden. Vervolgens valt men weer terug in het bekende patroon van praten, bijvoorbeeld op een zachte, binnensmondse manier. 
   
 • Hoe ben je te weten gekomen dat er SMF-ambassadors zijn? En waarom wilde jij dat worden?
  Na het bijna afronden van mijn eerste master vond ik dat het tijd werd om bepaalde ervaringen waar ik tegen aan liep als student met functiebeperking te delen. Ik wilde dit delen met iemand die binnen de Erasmus veranderingen kan aanbrengen voor toekomstige studenten met gehoorverlies. Destijds sprak ik een van de studentendecanen, Evelien Vink, bij haar heb ik mijn hart gelucht en voelde ik me gehoord. Een paar maanden na ons gesprek wees Evelien mij op deze functie. SMF-ambassador worden sprak mij aan omdat ik achter inclusief onderwijs sta. Ook heb ik mezelf niet altijd gehoord gevoeld en via deze functie wil ik het andere studenten makkelijker maken door ze niet zelf het wiel uit te laten vinden. Daarnaast denk ik graag mee aan oplossingen en laat ik met plezier aan studenten met een functiebeperking, die altijd al bezig zijn met zich aanpassen, zien wat de mogelijkheden zijn voor het onderwijs om zich aan te passen aan hen. Voor mij is dit bijvoorbeeld het inzetten van een schrijftolk geweest. Door met elkaar in gesprek te blijven worden alle andere mogelijkheden ook zichtbaar.
   
 • Wat houdt het precies in om een SMF-ambassador te zijn?
  De SMF-ambassador kent drie flexibele hoofdtaken waar je je voor op kunt geven.
  1.  Aanwezig zijn als ambassador op een open dag om je ervaringen te delen.  
  2. Het peercoachtraject waarin met een (veelal) eerstejaarsstudent contactmomenten zijn. Indien beschikbaar kunnen de functiebeperkingen overeenkomen. De ambassador en student hebben in ieder geval de overeenkomst dat extra ondersteuning binnen het reguliere onderwijs gewaardeerd wordt.
  3. Deelname aan de klankbordgroep waarbij je meedenkt aan plannen om dienstverlening te vergroten en meer beleid te schrijven omtrent het studeren met functiebeperking.

   Je kunt zelf beslissen welke taken je wel of niet wilt aannemen. Het gaat allemaal in goed overleg. Dit is belangrijk omdat zo de balans gehouden kan worden tussenstuderen, werken en vrije tijd!
 • Je werkt nu al een tijdje als peercoach, wat vind je hier leuk aan?
  Het leuke aan het peercoachtraject vind ik om samen met de studenten uiteindelijk een manier te vinden die hun hulpvraag oplost. Zelf heb ik in mijn studietijd een officiële peercoach gemist. Wel ben ik via mijn statistiekbijles in het eerste jaar in contact gekomen met een student van dezelfde opleiding een jaar boven mij. Zij wist mij studietips te geven en was mijn luisterende oor wat betreft mijn uitdagingen. Ik heb het als fijn ervaren om een contactpersoon te hebben die net als ik ook student was. Ik vind het leuk om samen mogelijkheden te verbreden om studeren met een functiebeperking zo prettig mogelijk te laten verlopen.
   
 • Hoe vaak spreken jullie (ongeveer) af?
  Het verschilt per behoefte en hulpvraag van de student. Soms zal een keer afspreken voldoende zijn en een ander vindt om de week prettig. Kortom, hoe vaak er afgesproken wordt hangt af van de wens van de student. Momenteel begeleid ik een student met wie ik twee contactmomenten van 30/45 minuten in de week had. Tijdens de coronacrisis merken we dat het peercoachtraject wat lastiger te organiseren is via bellen. Maar we proberen ons aan te passen aan de digitale leeromgeving. 
   
 • Wat bespreken jullie tijdens deze bijeenkomsten?
  Wat er besproken wordt tijdens de contactmomenten verschilt ook per hulpvraag. Allereerst wordt er zoals elk gesprek gevraagd hoe het gaat. Dan een recap hoe de afgelopen dagen zijn gegaan. Een student met autisme heeft bijvoorbeeld de hulpvraag om hoofd- en bijzaak te scheiden. Wat wij samen doen is op basis van zijn leerdoelen de boeken doorbladeren. En dan noteer ik de hoofdzaken in een beginnende mindmap. De student vult deze tijdens het lezen van de literatuur verder aan.

Tot slot, wat zou je andere studenten willen meegeven?
Als student doe je al je best om te passen in het format van de universiteit, maar het is je recht om van de universiteit te verwachten dat ze zich ook aanpassen aan jouw bijzondere omstandigheden. En dit wil het team studeren met functiebeperking samen met jou mogelijk maken. Ben jij een student met een hulpvraag of een student die een steentje kan bijdragen als SMF-ambassador, twijfel niet en neem contact op.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen