Van ziekenhuis tot Klokhuis

Erasmian Values: Nizar El Manouzi

Wat de Erasmiaanse Waarden betreft, belichaamt Nizar El Manouzi (24) ze alle vijf. Hij studeert Geneeskunde, Filosofie, Health Care Management en Media en Creatieve Industries werkt in zijn vrije tijd aan meerdere maatschappelijke projecten in Rotterdam. Daar verbindt de bevlogen student zijn universiteit en het ziekenhuis Erasmus MC met de Rotterdammers uit zijn stad: “Wat ik erg leuk vind, zijn de mogelijkheden die de Erasmus Universiteit biedt. Je kunt hier zoveel bereiken.”

Nizar El Manouzi on the Witte de With street

“Nizar El Manouzi is geïnteresseerd in alle domeinen van de samenleving met de motivatie van een leven lang leren en een leven lang contact met mensen”, introduceert hij zichzelf op zijn LinkedIn-pagina. Naast student is hij een creatief talent. Nizar speelt als professioneel acteur en presentator in verschillende Nederlandse film- en televisieproducties, zoals Mocro Maffia, Catacombe en Het Klokhuis. Acteren en presenteren geeft hem de mogelijkheid om op landelijk niveau invulling te geven aan zijn maatschappelijke betrokkenheid. Maar de student is ook op lokaal terrein actief: hij is de man achter een diversiteits- en inclusie-initiatief in het Erasmus MC, waar hij tevens, als werkstudent op de covid-afdeling, de lasten van de verplegers verlichtte toen afgelopen winter de pandemie het hardste toesloeg.

’s Zomers ontspant hij, maar de masterstudent leidt dan ook nog een groep reizigers rond als reisgids bij zijn eigen Explorocco initiatief, waar hij zijn thuisland Marokko en haar cultuur introduceert.

Impact in perspectief

Zijn geheim? “Je hoeft niet alles tegelijkertijd te doen,” verklapt Nizar. En hoewel hij veel voor zijn omgeving betekent durft hij, zich geen Erasmiaanse modelstudent te noemen. “We moeten 'impact' in perspectief plaatsen”, benadrukt hij via een videogesprek vanuit huis, met een brede glimlach. Een van zijn vrienden, die nooit een hogere opleiding heeft genoten, leidt nu een heel tof sociaal-maatschappelijk bedrijf: “Hij coördineert maatschappelijk werkers in Rotterdam. En dat heeft toch zeker ook impact?"

Niettemin heeft de universiteit een grote invloed op Nizars maatschappelijke werkzaamheden. In 2018 initieerde hij een Diversiteits- en Inclusie- (D&I) initiatief bij het Erasmus MC. Samen met een medestudent voerde hij gesprekken met docenten, beleidsmakers en geneeskundestudenten, waarbij ze diverse faculteiten bewust maakten van culturele verschillen en gevoeligheden onder patiënten, die hun eigen manier van communiceren vereisen. “Zeker in een stad als Rotterdam, waar veel culturen hun thuis vinden. Een van onze grootste prestaties is dat het bachelor curriculum vanaf 2023 een vak in ‘culturele diversiteit’ biedt”, vertelt Nizar trots. "Een andere is dat de medische staf en docenten ook een D&I-training krijgen."

Nizar El Manouzi posing for Zadkine statue

Covid-afdeling

Als hij niet aan het werk is, is Nizar regelmatig te vinden in de Universiteitsbibliotheek, waar de student Geneeskunde en Media and Creative Industries vrolijk van 's morgens vroeg tot ’s avonds laat in de boeken zit. Hij houdt van studeren en nieuwe dingen leren en past deze kennis direct toe in zijn werk. Zo ondersteunde Nizar tijdens de corona-lockdown de verpleegkundigen op een covid-afdeling in het Erasmus MC. Hij waste patiënten diende medicatie toe. "Sommige patiënten waren erg onstabiel, waardoor het voor de verpleegkundigen soms moeilijk was om zich te handhaven. Ik hielp mee als geneeskundestudenten, als bijbaantje. Voornamelijk tijdens nachtdiensten. Als de patiënten bijvoorbeeld 's nachts iets nodig hadden, kwam ik dat brengen." Hij werkt er graag en vindt deze ervaring waardevol voor zijn carrièreperspectief op de lange termijn: "Ik wil ooit dokter worden."

Wat zijn de Erasmiaanse waarden?

Als universiteit voelen wij ons geroepen om mee te helpen aan het oplossen van de complexe problemen van de moderne samenleving. ‘Impact’ impliceert maatschappelijke betrokkenheid. Het behelst ook een commitment aan egalitaire en democratische waarden, aan inclusie en een cultuur van dialoog en discussie. Het appelleert aan toewijding aan onderzoek en onderwijs dat werkelijk impact heeft in de regio, in ons land en in de wereld. Onze studenten en medewerkers onderschrijven de grondbeginselen van maatschappelijke betrokkenheid en gelijke kansen.

In de geest van Erasmus – wereldburger en naamgever van onze universiteit – komen onze studenten, onderzoekers, opleiders en alumni tot nieuwe wetenschappelijke inzichten. Ze bedenken oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op regionaal en mondiaal niveau. In deze voortdurende zoektocht naar oplossingen, treden wij buiten de grenzen van landen en vakgebieden, omarmen wij een kosmopolitisch wereldbeeld. Wij spreken onze internationale netwerken aan om allianties aan te gaan en kennis en inspiratie op te doen.

Maatschappelijke impact betekent ook verbinding, beweging maken naar elkaar en samenwerking. Het betekent bruggen slaan tussen verschillende disciplines, in samenwerking met de maatschappij. Een traditie van dialoog is hieraan inherent. Studenten worden opgeleid tot deskundigen in hun eigen vakgebied of multidisciplinair verband. Ze worden uitgerust met de kennis en inzichten die ze nodig hebben om verbanden te leggen. Het onderzoek dat we doen en het onderwijs dat we geven is interdisciplinair en multidisciplinair. Het bouwt voort op onze stevige basis van monodisciplinaire kennis en expertise. Dit wordt ondersteund door nieuwe, co-creërende en inclusieve manieren van (samen) werken. Verbindingen zijn onlosmakelijk verbonden met hoe we denken en werken.

Voortbouwend op de nalatenschap van onze stichters, wordt onze universiteit gekenmerkt door een ondernemende instelling: een ‘can-do’-cultuur die gericht is op resultaten, experimenteren en innovatie. Wij zijn niet bang om zo nu en dan van de gebaande wegen af te wijken, gedurfd en soms onconventioneel. Binnen onze gemeenschappelijke waarden slaan wij bruggen tussen inspiratie uit het verleden en actuele uitdagingen. Onze studenten, docenten en onderzoekers spelen een actieve rol in de manier waarop onderzoek en kennis in de praktijk worden gebracht. Wij zetten ons net zo goed in voor experiment en innovatie als voor ons eigen onderzoek en onderwijs. Wij aanvaarden eigenaarschap en nemen verantwoordelijkheid.

Erasmus was een onvermoeibare voorvechter van vrijheid en tolerantie. Wij stimuleren onze community om deel te nemen aan het wetenschappelijk debat vanuit haar sterke punten, talenten en achtergrond. Onze studenten en medewerkers vormen een afspiegeling van onze internationale en multiculturele omgeving – wij geloven in de kracht van inclusie. Wij kennen een traditie van onafhankelijkheid en integriteit, streven naar wederzijds begrip over sociale en culturele scheidslijnen heen. Onze studenten ontwikkelen de kennis en competenties die ze nodig hebben om verschillende standpunten en opvattingen goed te kunnen beoordelen. Het wetenschappelijk personeel geeft het goede voorbeeld en stimuleert een stevig debat. Als community staan wij open voor een brede kijk op maatschappelijke, politieke en ethische dilemma’s. Opvattingen, algemeen aanvaarde normen en persoonlijke waarden komen in de dialoog ter sprake en worden kritisch tegen het licht gehouden.

Het Klokhuis

Nizar is dankbaar voor de kansen die Erasmus Universiteit Rotterdam biedt. "Wat ik erg leuk vind, zijn de mogelijkheden die de Erasmus Universiteit biedt. Je kunt hier zoveel bereiken, er zijn zoveel mensen die enthousiast zijn over ideeën en openstaan voor nieuwe dingen. Zonder dat ondernemende en ruimdenkende klimaat zou ik al deze dingen niet kunnen doen. Ik ben daar erg dankbaar voor."

Maar ook buiten de universiteit creëert Nizar ook impact. In 2021 begon hij als presentator van Het Klokhuis. Hij werd gekozen uit drieduizend kandidaten. En zijn filmdebuut was in 2018, toen Nizar in Catacombe speelde als een jonge voetbalprofessional met grote ambities.

Nizar El Manouzi walking on the Witte de With street

Nieuwe wereld

Het is duidelijk dat Nizar een multidimensionale student is die zijn tijd efficiënt gebruikt. Bij veel projecten is hij de initiator die andere mensen enthousiasmeer, en achter één doel zet, wat hem in staat stelt verder te reiken en weer iets nieuws te beginnen. Maar hij blijft altijd betrokken, net als bij het ‘Explorocco initiatief’. Elke zomer bezocht Nizar zijn thuisland Marokko. Toen bedacht hij: “Waarom zouden we anderen niet ook de ervaring van dit warme en mooie land geven?” Zich bewust van culturele grenzen en de manieren om deze te overschrijden, neemt Nizar nu groepen reizigers mee en opent een nieuwe wereld voor hen. Nadat hij aanvankelijk met dit project begon, verzamelde hij een groep vrienden verzameld die nu ook Marokkaanse reizen begeleiden.

Idealiter komen in Nizars werk en privéleven op een dag al ervaring en talenten samen: "Over tien jaar zie ik mezelf op een plek waar ik werk met mensen die vechten voor een bepaalde visie, een gemeenschappelijke visie die zich richt op sociale ontwikkeling en welzijn. De vorm die dat kan aannemen is als arts, maar ook als persoon die betrokken is in de media en die wijst op de grotere problemen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid."

Meer verhalen van alumni

De groene vingers van Rotterdam

Erasmus Alumni Portrait: Berend van Zanten

Pakjesavond in het ziekenhuis

Erasmus Alumni Portrait - Annelies Blom

(On)betaalbare zorg in Rotterdam

A Walk With.. Joyce van der Niet

Dit vind je misschien ook interessant

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen