FAQ over Hora Finita

 • Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Rapporteer dit alstublieft aan het Hora Finita-contact voor uw faculteit of Graduate School. Geef uw naam en erna-id op en rapporteer het ook als u (nog) geen erna-id hebt.

  Uw Hora Finita-ondersteuningscontact kan de vraag doorgeven aan andere ondersteuningsmedewerkers.

   

  • Ga naar horafinita.eur.nl en klik vervolgens op 'login with erna id/microsectienummer'. 
  • U wordt naar de SURFconext-service geleid en wordt gevraagd om uw instelling te selecteren.
  • Selecteer Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Hiermee gaat u naar de vertrouwde erna-inlogpagina.
 • Je ontvangt een bericht van Hora Finita na je succesvolle registratie.

  • Niet-Nederlandse, gecertificeerde masterdiploma's moeten worden gevalideerd door het Admissions Office. Er zal een kopie worden gemaakt en gecertificeerd voor archiveringsdoeleinden. Certificering van een niet-Nederlands diploma kan worden gedaan door een ambassade, een andere bevoegde autoriteit of een notaris.
  • Nederlandse Masterdiploma's kunnen worden gecertificeerd door het Bureau van de Pedel.
 • De beoordeling van het kennisniveau van een kandidaat voor een doctoraat is een verantwoordelijkheid van de faculteit, met de rector magnificus als de uiteindelijk verantwoordelijke persoon. De kandidaat moet een portfolio uploaden, een CV en een beoordelingsbrief van de promotor.

 • Het is mogelijk om van de 'standaard' af te wijken. Drie promotoren en/of co-promotoren kunnen daarom worden geregistreerd in Hora Finita. De decaan adviseert de Rector Magnificus die uiteindelijk toestemming moet geven. Drie supervisors van verschillende afdelingen zijn toegestaan.

 • Elke variatie op een joint / double degree kan tijdens de registratie worden vastgelegd, samen met een aantal basisgegevens. Als er al een overeenkomst is, kan deze worden bijgevoegd (geüpload). Als een dergelijke overeenkomst later komt, kan de Hora Finita-contactpersoon van de faculteit of Graduate School deze aan het dossier toevoegen.

  Er moet een papieren versie bewaard worden.

 • De individuele cursussen worden geregistreerd en goedgekeurd in Hora Finita. Dan worden ook het aantal behaalde EC's vastgelegd.

  U kunt desgewenst een certificaat aan het bestand toevoegen.