De research workspace voor regulier onderzoek

Principal investigators (PI), onderzoekers en data stewards hebben hun eigen rol in de research workspace. De PI start het onderzoek en vraagt een workspace om in te werken. Dit kan worden gedaan door het aanvraagformulier in te vullen. De onderzoekers zijn lid van de research workspace en dragen data bij aan de research workspace. De datasteward heeft de rol van datamanager en valideert de metadata. Het is ook de taak van de datasteward om de data goed te keuren, zodat ze in de kluis terechtkomen voor archiveringsdoeleinden.

Onderzoeksdata opslaan

In Yoda worden data tijdens het onderzoeksproject opgeslagen in onderzoeksgroepen (workspaces). Onder het tabblad Onderzoek zie je alleen onderzoeksgroepen waar je lid van bent. Iedereen met de rol van groepsbeheerder kan leden uitnodigen voor de onderzoeksgroep. De onderzoeksgroep in Yoda is hetzelfde als een mappenstructuur op je lokale harde schijf, USB-stick of online oplossing (bijv. SharePoint, OneDrive...). De gegevens die je lokaal op je computer of online hebt staan, kun je uploaden naar Yoda. Je kunt dit doen via de Upload optie die zichtbaar wordt wanneer je in de onderzoeksgroep bent.

Storing archive data image 1

Wanneer je een mappenstructuur hebt geüpload (bijvoorbeeld een map over data-carpentry) wordt deze geüpload naar de onderzoekswerkruimte, zie de afbeelding hieronder.

Storing archive data image 2

Een alternatieve manier om mappen en bestanden naar de onderzoeksgroep te kopiëren is het gebruik van WebDAV. Via dit protocol kun je ook bestanden en mappen kopiëren naar de onderzoeksgroep. Voor meer informatie over het gebruik van WebDAV, zie Access Yoda Network Drive

Onderzoeksdata in de kluis plaatsen

Nu de onderzoeksgroep mappen en bestanden bevat, kunnen we de metadata invullen. Dit doen we door te klikken op de knop Metadata in de onderzoeksgroep. Nadat de metadata zijn toegevoegd, zijn we klaar om de gegevens in de kluis te plaatsen. In Yoda kun je je onderzoeksdata veiligstellen in de kluis. Om dit te doen, selecteer je de relevante onderzoeksdata (mappen en bestanden) en selecteer je de optie Submit via de Action pulldown

Storing archive data image 3

Wanneer de onderzoeksdata zijn ingediend, wordt er een notificatie gestuurd naar je facultaire datasteward. In de onderzoeksmap staat nu de tekst Submitted (Ingediend) zoals in de afbeelding hieronder.

Storing archive data image 4

Onderzoeksdata archiveren in de kluis

Zodra je de data hebt opgestuurd, zal de datasteward de onderzoeksdata valideren en accepteren als alles correct is ingevuld. De onderzoeksdata zijn nu beveiligd en worden opgeslagen in de kluis. Je ontvangt een melding dat de data zijn veiliggesteld in de kluis.

Storing archive data image 5

Onderzoeksdata afwijzen

Als de datasteward het metadatavorm valideert en onvolledige of onjuiste informatie vindt, kunnen de ingediende data worden geweigerd. In dat geval komen de onderzoeksdata niet in de kluis terecht. Je krijgt een melding dat de data is afgekeurd, waarna je de metadata of het archiefpakket kunt aanpassen.

De archiefworkflow

Onderstaand diagram toont de reguliere archiefflow in Yoda:

Archive workflow Yoda

Notificaties

Het notificatieoverzicht geeft inzicht in de acties van de datasteward en onderzoeker. Dit overzicht vult zich geleidelijk met meldingen. Het overzicht kan worden leeggemaakt door op de knop Mark all done te klikken.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt in juli 2023. Heb je niet-werkende links gevonden of (schijnbaar) niet correcte informatie? Stuur dan een mail met het onderwerp 'Website content' naar datasteward@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen