Aan de slag met Yoda Network Drive

Je kunt data uploaden en downloaden naar Yoda door de Yoda Network Disk op je laptop of PC te gebruiken. Hiermee voeg je een netwerkschijf toe aan je computer die je onderzoeksdata bevat. Zodra de Yoda Network Disk is geconfigureerd, kun je je bestaande applicaties en tools gebruiken om met de data te werken.

Lijst van deelnemende universiteiten

URL voor Yoda Network Disk

Erasmus Universiteit Rotterdam

https://erasmus-data.irods.surfsara.nl  

Aanmelden

Om toegang te krijgen tot Yoda via de netwerkschijf is het nodig om een tijdelijk wachtwoord te krijgen, genaamd Data Access Password.

Vereiste

De gebruiker (onderzoeker, groepsleider of datamanager) moet een geldig account hebben om toegang te krijgen tot de YODA-website.

Lijst van deelnemende universiteiten

Hostnaam voor de Yoda server

Erasmus Universiteit Rotterdam

erasmus-yoda.irods.surfsara.nl 

 

Om het data access password voor je gebruikersaccount te verkrijgen, volg je de instructies op de pagina Een data access password aanmaken.

Voor Windows-gebruikers

Netwerkschijf toewijzen

Open “This PC” in het Start menu.

Windows computer folders

Open het Computer menu item en selecteer “Map network drive”.

Windows mapping network drive

Selecteer een schijfletter - iedere beschikbare letter is goed. Voer nu het serveradres van de omgeving in het veld Folder in: https://erasmus-data.irods.surfsara.nl

Windows network drive Yoda image 3

Zorg ervoor dat het vakje "Connect using different credentials" is geselecteerd en klik op Finish.

Windows network drive Yoda image 4

Je wordt gevraagd om een naam en wachtwoord. Als je op je eigen pc of laptop werkt, vink dan het selectievakje aan “Remember my credentials”. Als je op een gedeelde computer werkt, kun je dit selectievakje om veiligheidsredenen beter niet aanvinken. Klik op de knop "OK".

Het Explorer-scherm toont de mappen waarvoor je toegangsrechten hebt. Je kunt nu je bestanden slepen en neerzetten om ze te uploaden of downloaden.

De maximale bestandsgrootte vergroten

Standaard werkt de native WebDAV-client alleen met bestanden kleiner dan 4 GB. Je kunt deze limiet verhogen tot 4 GB als je een lokale beheerdersaccount hebt:

 • Open de register-editor door op de startknop te drukken, "regedit" in te voeren en op de enter-toets te drukken.
 • Als je wordt gevraagd of de register-editor de systeeminstellingen mag wijzigen, bevestig je dit.
 • Ga naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 • Open de FileSizeLimitInBytes sleutel
Registry settings
 • Stel deze in op FFFFFFFF (hexadecimal)
Adding values
 • Klik op de “OK”-knop en sluit de register-editor
 • Start je computer opnieuw op
Finder icon image

Voor Mac-gebruikers

Je kunt de YODA Network Disk openen met de Finder app. Standaard staat het Finder-icoon in de linkerbenedenhoek van je scherm, in het Dock. Klik op dit pictogram:

Als je het Finder-pictogram niet ziet, kun je Finder ook starten door op de opdrachttoets en de spatiebalk te drukken en vervolgens "finder" in te typen en op enter te drukken.

Druk nu op de commando toets en de "K" toets om verbinding te maken met de Yoda server. Je zou nu dit dialoogvenster moeten zien:

Mac network drive Yoda image 1

Voer het serveradres van je omgeving in, (https://erasmus-data.irods.surfsara.nl).

Mac network drive Yoda image 2

De Finder-app zal een bevestigingsdialoogvenster tonen, zoals hieronder. Het adres in het dialoogvenster moet het adres zijn dat je in het vorige dialoogvenster hebt ingevoerd.

Klik op de Connect-knop.

Mac network drive Yoda image 3

Je zou nu een inlogvenster moeten zien. De instelling " Connect as" (Verbinden als) moet ingesteld zijn op "Registered user" (Geregistreerde gebruiker). Vink het selectievakje "Remember this password in my keychain" aan. Klik op de “Connect”-knop.

Je zou nu een nieuwe Yoda Network Disk locatie in Finder moeten hebben. De naam is het netwerkadres dat je eerder hebt ingevoerd. Het kan zijn dat je naar beneden moet scrollen in Finder om het te zien.

Voor Linux-gebruikers

GNOME gebruikers kunnen verbinding maken met de YODA Network Disk door GNOME Files te gebruiken (ook bekend als Nautilus in oudere versies van GNOME). Als alternatief, als je vertrouwd bent met het gebruik van commandoregeltools, kun je davfs2 gebruiken om de Yoda Network Disk te mounten. De Cadaver commandline WebDAV client is eveneens compatibel met de Yoda Network Disk.

Verbinding maken met behulp van GNOME Files

GNOME gebruikers kunnen verbinding maken met de Yoda Network Disk met behulp van GNOME Files (ook bekend als Nautilus in oudere versies van GNOME).

Ubuntu desktop locations

Klik op "+Other Locations" en voer het serveradres in (https://erasmus-data.irods.surfsara.nl) in de balk "Connect to Server".

Klik vervolgens op de knop Connect (Verbinden).

Ubuntu desktop other locations

Je wordt gevraagd om een naam en wachtwoord in te vullen.

Enter username and password

Verbinding maken met behulp van davfs2:

Deze pagina beschrijft hoe je verbinding maakt met de YODA Network Disk op een Linux systeem met behulp van davfs2. Het veronderstelt bekendheid met het gebruik van commandoregeltools. De instructies zijn geschikt voor RedHat-gebaseerde distributies (bijv. Fedora of CentOS) en voor Debian-gebaseerde distributies (bijv. Ubuntu).

Het pakket installeren

Het pakket davfs2 installeren.

Voor Debian/Ubuntu:

 • sudo apt -y install davfs2
 • Bevestig dat ook gebruikers zonder privilege de davfs2 volumes moeten kunnen mounten (“Yes”).

Voor RedHat/CentOS/Fedora:

 • sudo yum -y install epel-release
 • sudo yum -y install davfs2

Het groepslidmaatschap configureren

Zoek je gebruikersnaam, uid en gid op met het commando "id".

Voeg je gebruikersaccount toe aan de davfs2 groep: sudo usermod -aG davfs2 user (vervang "user" door je gebruikersnaam).

Sluit het terminalvenster en open een nieuw terminalvenster om de groepswijziging te activeren.

Davfs2 configureren

Open het davfs2 configuratiebestand in een teksteditor (bijv. sudo vi /etc/davfs2/davfs2.conf). Zorg ervoor dat de parameter delay_upload op 0 (nul) staat. Dit beperkt het risico op gegevensverlies als er iets fout gaat bij het opruimen van data na overdracht van grote bestanden.

Open het bestand /etc/fstab in een teksteditor (bijv. sudo vi /etc/fstab) en voeg een configuratieregel toe voor de YODA Network Disk:

https://erasmus-data.irods.surfsara.nl /mnt davfs user,auto,uid=1000,gid=1000 0 0

En pas de parameters zo nodig aan:

 • Als je de Yoda Network Disk op een andere locatie wil mounten, vervang /mnt dan door een andere lokale directory.
 • Vervang de uid- en gid-parameters door je uid en gid, zoals aangegeven door het id-commando.
 • Als je niet wil dat de YODA Network Disk automatisch wordt aangekoppeld nadat het systeem is opgestart, verwijder dan "auto," uit de opties.

Gebruik nu een tekstverwerker om een secrets bestand aan te maken, dat jouw Yoda Network Disk URL, Yoda gebruikersnaam en wachtwoord bevat, gescheiden door spaties. Voorbeeld van een secrets bestand: “https://erasmus-data.irods.surfsara.nl j.jansen@eur.nl mySecretPassword”. Je moet backslashes en dubbele aanhalingstekens in je wachtwoord uitschakelen met een backslash (gebruik bijvoorbeeld "\" in plaats van "\").

Installeer dit secrets bestand als het globale davfs2 secrets bestand:

 • sudo install -m 0600 -o root -g root secrets /etc/davfs2/secrets
 • rm secrets

Het mounten van de YODA Network Disk

De schijf zou automatisch gemount moeten worden na een herstart als je de "auto" optie hebt geconfigureerd in /etc/fstab.

De Yoda netwerkschijf handmatig mounten:

 • Op Debian/Ubuntu: mount /mnt
 • Op RedHat/CentOS/Fedora: sudo mount /mnt (je kunt eventuele waarschuwingen over het schrijven naar het mtab-bestand negeren)

Deze documentatie is afkomstig van https://servicedesk.surf.nl/wiki/display/WIKI/Connecting+to+Yoda+via+network+disk

Deze pagina is het laatst bijgewerkt in juli 2023. Heb je niet-werkende links gevonden of (schijnbaar) niet correcte informatie? Stuur dan een mail met het onderwerp 'Website content' naar datasteward@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen