Promotie A. (Alberto) Giudici

Cooperation, Reliability, and Matching in Inland Freight Transport
Promotor
Prof. dr. R.A. Zuidwijk
Promotor
Prof. dr. C. Thielen
Co-promotor
dr. T. LD
Datum
donderdag 1 dec 2022, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

A. Giudici verdedigt zijn proefschrift op donderdag 1 December 2022, getiteld: ’Cooperation, Reliability, and Matching in Inland Freight Transport‘.

Samenvatting:

Containervervoer maakte wereldwijde handel mogelijk, en handel heeft de welvaart verhoogd en de ontwikkeling van naties wereldwijd bevorderd. De uitwisseling van goederen vereiste de bewegingen van die goederen langs een keten van partijen en bedrijven. Terwijl intercontinentaal vervoer de wereldhandel mogelijk maakte, speelt de inlandtransportsector een cruciale rol in de concurrentiepositie van regio's en landen. 

Deze dissertatie richt zich op het binnenlands container- en bulkvervoer, het eerste en laatste deel van de intercontinentale reis, dat productiegebieden verbindt met havens en magazijnen en de last-mile distributie. Binnen deze context is de uitdaging die in dit onderzoek wordt aangegaan het verbeteren van de vervoersprestatie door zich te richten op het gebruik van de vervoerscapaciteit, gegeven de onveranderlijke vraag naar vervoer, technologie en infrastructuur. Een bijzondere aandacht gaat uit naar de planning van de transportuitvoering en het effect daarvan op de benutting van de transportcapaciteit. 

Vanuit een dergelijk probleemperspectief worden drie belangrijke oplossingen bestudeerd: ten eerste, samenwerking tussen vervoerders als een manier voor bedrijven om hun capaciteitsbenutting te verbeteren door vraagbundeling en aanboddeling; ten tweede, geavanceerde transportplanningsmodellen gebaseerd op adaptieve beslissingen die kostenefficiënt zijn en tegelijkertijd een bepaald niveau van betrouwbaarheid garanderen als een manier om de capaciteitsbenutting te verbeteren wanneer transporttijden onzeker zijn; ten derde, matching-algoritmen voor digitale transportmarkten als een manier om de benutting van de capaciteit te verbeteren door vraag en aanbod effectief op elkaar af te stemmen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen