Feiten en cijfers

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 2016.

De EUR in kengetallen

Studenten *

28.047

Inschrijvingen bachelor **
(8.652 mannen en 8.712 vrouwen)

17.364
Inschrijvingen master **
(5.453 mannen en 5.230 vrouwen)
10.683
Diploma's7.827
Cursisten

 (van kortlopende cursussen tot post-experience
  masteropleiding)

4.698
Studenten met niet-Nederlands paspoort5.542
Promoties395
Medewerkers
(1.400 mannen en 1.532 vrouwen)
2.932
Hoogleraren
(388 mannen en 74 vrouwen)
462

Jaaromzet

M€ 588

*  Peildatum 8 oktober 2016
** Inclusief studenten met twee of meer opleidingen
Peildatum 31 december 2016
Bron: jaarverslag 2016

Ingeschreven studenten

Erasmus School of Economics6.384
Rotterdam School of Management, Erasmus University6.361
Erasmus School of Law4.939
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences3.553
Erasmus School of History, Culture and Communication1.591
Faculteit der Wijsbegeerte681
Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen / Erasmus MC3.554
Erasmus School of Health Policy & Management / Erasmus MC930

Totaal *

28.047

* Cijfers inclusief studenten met twee of meer studies 
   Peildatum: 8 oktober 2016

Medewerkers in cijfers

Op 31 december 2016 waren 2.932 personen in dienst van de EUR, een toename van 198 werknemers ten opzichte van 2015 (2.734 personen). Het aantal volledige arbeidsplaatsen, uitgedrukt in fulltime eenheden steeg van 2066,93 fte in 2015 naar 2172,38 fte in 2016.
De EUR telde op 31 december 2016 1.532 vrouwelijke en 1.400 mannelijke werknemers. In percentage: 52,3 en 47,7 procent. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bedroeg in 2014 16 procent (EUR, inclusief Erasmus MC); 74 van 462 hoogleraren.

 

mannen

vrouwen

totaal

ESE340207547
RSM274242516
ESL187253440
ESSB155263418
ESHCC6799166
ESHPM6297159
FW301141
ISS4065105
USC/OOS/ABD201253454
UB353772

Totaal*

1.400

1.532

2.932

*Inclusief 14 medewerkers AOE-status

Bron: jaarverslag EUR 2016