Feiten en cijfers

Door ons unieke profiel zijn we in staat een verschil te maken in de oplossing van de grote maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen. Dat doen we door middel van ons toekomstgericht onderwijs en excellent academisch onderzoek en het verbinden van kennis met de maatschappij. Bekijk de feiten en cijfers van onze universiteit die zijn ontleend aan het Jaarverslag 2021.

Medewerkers in cijfers

Op 31 december 2021 waren 3.885 personen in dienst van de EUR, een toename van 198 werknemers ten opzichte van 2020 (3.687 personen). Het aantal volledige arbeidsplaatsen, uitgedrukt in fulltime eenheden, steeg van 2.794,43 fte in 2020 naar 2.840,71 fte in 2021. De EUR telde op 31 december 2021 2.172 vrouwelijke en 1.713 mannelijke werknemers. In percentage: 56 en 44 procent. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bedroeg in 2021 23 procent (EUR, exclusief Erasmus MC); 68 van de 290 hoogleraren.

Ingeschreven studenten

Welke faculteit had in het academisch jaar 2021-2022 de meeste studenten? De meeste studenten studeerden aan de Rotterdam School of Management (8.072). De Erasmus School of Economics komt op de tweede plaats (7.634). Gevolgd door de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences op de derde plaats (5.768).

EUR At a Glance

Algemene info over ons onderwijs en onderzoek

Ons onderwijs in rankings

EUR-studenten overleggen tijdens een werkgroep.

Ons onderzoek in rankings

Portret Debby van Riel

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen